18 październik 2017 (środa), 15:38:38

Nestle Aland a Textus Receptus w wykładzie Fabiana

Przykłady różnic w tłumaczeniach polskich NT pomiędzy przekładami opartymi na Nestle-Alandzie i Textus Receptus podane przez Fabiana w wykładzie:

Jak, z czego i dlaczego czytać Nowe Przymierze?
(wprowadzenie do Nowego Testamentu) | S04E01

https://youtu.be/XqAOxsbQZFo

 • Mt 1:25 - Jezus jest dla Mari synem pierworodnym (ubg) a nie po prostu synem. Ciekawostka:
  • dla Boga Jezus to jednorodzony syn - μονογενής υἱός, monogenēs huios (J1.12)
  • dla Maryi to syn pierworodny - πρωτότοκος υἱός, prōtotokos huios (Mt 1:25 ubg)
  • a dla tłumaczy BW i BT to po prostu jakiś tam syn, syn nieokreślony (Mt 1:25 bw, bt)
 • Mt 5:22 - każdy kto się gniewa podlega sądowi, ale w UBG jest "każdy kto się gniewa na brata bez przyczyny podlega sądowi"
 • Mt 5:44 - TR ma dużo więcej, opis jak miłować. Co najmniej dw określenia wywalono.
 • Mt 6:13 - doksologia! O królestwie! w BT nie ma, ale tradycyjna modlitwa przekazała ją. BW i inne tłumaczenie mają.
 • Mt 19:16-17 - to nauczyciel jest dobry. Sens w BT i BW pokręcony.
 • Mt 27:35 - Ps 22 - wywaliło komentarz Mateusza ze to jest wypełnienie słów proroka Dawida, bo Dawid też prorokiem był.
 • Mk 1:2 - BT mówi, ze to cytat z Malachiasza.... a to jest więcej, bo Malachiasza ale Izajasza też - pisze, że u proroków.
 • Mk 1:14 - Jezus głosi ewangelie Królestwa Bożego.
 • Mk 1:42 - w TR jest ze na słowo Jezus dzieje się cud. Wycięto "gdy Pan to powiedział"
 • Mk 3:29 - grzech wiekuisty albo wieczny ...... UBG kara wiecznego potępienia a nie wieczny grzech. Grzechem przeciw DS jest nieprzyjęcie przebaczenia.
 • Mk 9:43-46 - w BT nie ma .44 i .46 o robaku i ogniu.
 • Łk 2:22 - ich? Czyje? UBG- jej, Marii. To dlaczego ich? Jest tu też "prawo Mojżesza"
 • Łk 2:40 - dziecko umacniało się w Duchu!
 • Łk 2:43 - pojawia się Józef i jego matka a nie rodzice. Józef nie był rodzicem! Kawałek dale Jezus mówi o Bogu jako ojcu.
 • Łk - nie samym chlebem człowiek źyje. UBG: dodaje.... ale każdym słowem bożym.
 • Łk 9:54-56 - BT a BW jest już poprawiona, zaś UBG czytelna. Nie ma też ze Jezus ma zatracać Dusze ludzką.
 • Łk 17:36 - BT nie ma! Dwaj będą na polu.... gdzie jest ciało tam zgromadzą się i orły (BT - sępy). A to (orły) jest o pochwycenia!
 • J3:13 - nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego który zstąpił. UBG - syn człowieczy który jest w niebie!
 • Dz 8:37 - BT nie ma. UBG - jeśli wierzysz z całego serca możesz.
 • Ef 5:9 - BW: owocem światłości ... dobroć, sprawiedliwość, prawda. UBG - owoc ducha jest....
 • Ef 5:30 - BW członkami ciała jesteśmy. UBG - gdyż my jesteśmy z jego ciałem z ciała jego i kości jego.
 • 1tm3:16 - BW ten; BT ten; UBG Bóg objawiony został.
 • 1tm5:16 - BT - kobiety mają się troszczyć w o wdowy. BW - ktoś z wiernych. UBG - wierzący lub wierząca.
 • 1P2:2 - UBG mleko to słowo.
 • 1j5:7 - comma johaneum.
 • Ap 22:19 - BW jak ktoś weźmie to Bóg mu ujmie w drzewie życia i w mieście.
  UBG - odejmie dział z Księgi Życia.

 

 

 

 

 


Kategorie: biblia, teologia, apologetyka, _blog


Słowa kluczowe: NA28, NA27, Nestle, Aland, Textus Receptus, Fabian, Tajemny Plan, Biblia Tysiąclecia, Biblia Gdańska, UBG, Biblia Warszawska


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.