8 luty 2018 (czwartek), 17:22:22

Morfologia chrześcijaństwa - tu zbieram wersety (do likwidacji)

Notka ciągle mocno robocza, ale już ją publikuję.

Materiał wejściowy:


Morfologia - definicja

Morfologia (gr. morphē = kształt, logos = nauka) – dosłownie „nauka o formach”, nauka o kształtach oraz budowie organizmów.

Inspiracja i źródło przemyśleń

Takie coś opracował Bogdan i pokazał mi w połowie 2017 roku, a ja to próbuję po raz kolejny namalować.

Cel przemyśleń

Rozważanie to jest ważne bo aby miłować innych, trzeba wiedzieć kto kim jest, gdzie jest i jaki rodzaj miłości zastosować aby miłość była miłością (def: miłość - postawa w której czynię drugiej osobie dobro; i druga definicja: dobro - stan rzeczy w którym Bóg chce aby się one znajdowały).

Tak więc warto analizować jak się rzeczy mają aby działać mądrze. I temu ma służyć to studium.


A obrazek? Jest tu bardziej dlatego, że sobie grafikę SVG ćwiczę, więc może go nie być, może go wywalę, może

Obrazek niekonieczne dobry, spójny, prawdziwy i czytelny:

 

background Layer 1 nowonarodzeni poganie cieleśni duchowi ociężali niemowlaki bracia fałszywi nominalni zbory liberalne zbory pod prawem chrześcijanie żydzi

Analiza pojęć - chrześcijanie - niechrześcijanie

Chrześcijanie

 • Pojęcie to nie jest wewnętrznym pojęciem chrześcijan. To ludzie na świecie "nazwali uczniów chrześcijanami" i jakoś tak się przyjęło. Z zewnątrz kryteria oceny kto jest a kto nie jest są różne, np. obecnie jedni uważają, że chrześcijanie to tacy, co wierzą w Chrystusa (cokolwiek to znaczy), inni, że to tacy co są ochrzczeni (jakkolwiek - bo tu też dużo różnych pojęć), albo wyznawcy Boga, wierzący w Trójce Świętą. A może jeszcze inna definicja, bo może chrześcijanie to tacy co należą do chrześcijańskiego kościoła, wyznania,..... no właśnie. Kto to są chrześcijanie?
 • Wersety opisujące chrześcijan w Nowym Testamencie są trzy! Tylko (albo aż) trzy:
  • Dz 11:25-30 eib
   Barnaba udał się również [ z Antiochii ] do Tarsu w poszukiwaniu Saula. Znalazł go tam, sprowadził, i przez cały rok przebywali razem w kościele. W tym czasie objęli nauczaniem znaczną liczbę osób. To w Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami (S5546 χριστιανους christianous).
  • Dz 26: 27n eib
   Królu Agryppo, czy wierzysz Prorokom? Wiem, że wierzysz. Agryppa na to do Pawła: Zaraz mnie przekonasz, bym został chrześcijaninem.
  • 1P 4:14-16 eib
   Uważajcie się za szczęśliwych, gdy was znieważają ze względu na imię Chrystusa, (...) Jeśli natomiast ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech przestanie się wstydzić! Niech raczej tym imieniem przynosi chwałę Bogu.
 • Wnioski
  • ktoś tak w Antiochii nazwał uczniów, król Agrypa tak określił Pawła i jego ekipę, nawet Piotr pisząc o cierpieniu pisze "jako chrześcijanin".
  • etymologia słowa chrześcijanin bierze się od "wyznawca Chrystusa". Tylko w języku polskim jakoś dziwnie się to łączy z chrztem.
  • uczniowie do siebie zwracali się raczej "bracia", "uczniowie".

Chrześcijanie a podziały i rozłamy

Pewnym przyczynkiem do dyskusji o jedności w zgromadzeniach, organizacjach kościelnych niech będzie to nauczanie apostoła Pawła:

1Kor 11:19 eib
Prawdę mówiąc, nawet powinno dochodzić między wami do rozłamów, aby wyszło na jaw, kto wśród was prawdziwie wierzy.

Mocne, bo w powszechnym nauczaniu jedność wierzących przedstawiana jest jako wartość i to wartość znaczna a Paweł naucza, że nie tylko rozłamy i podziały będą, ale nawet powinny być aby wyszło na jak kto prawdziwie wierzy.

Niechrześciajanie

Niechrześcijanie to tacy, co za Panem Jezusem nie poszli, bo nie, bo nie chcieli, bo nie usłyszeli, nie wiedzą, że można, że należy - powodów może być wiele, ale ogólnie Biblia dzieli ich na Żydów, a więc lud Boży Starego Przymierza, oraz pogan - czyli tych, co ze starym przymierzem nie mają nic wspólnego.


Analiza z punktu widzenia Biblii

A poniżej analiza z punktu widzenia Biblii, kto jakim chrześcijaninem jest

Nominalni chrześcijanie

Wygląda na to, że duchowo pomiędzy niechrześcijanami (rozróżniam pogan i Żydów) a chrześcijanami nominalnymi (nie wiadomo co to znaczy) nie ma większej różnicy. Biblia opisuje ich takimi zdaniami:

 • 1Kor 2:14 eib
  Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego. Są one dla niego głupstwem, nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzać.

A z drugiej strony jest różnica: świat tych ludzi nazywa chrześcijanami, nawet często sami się tak określają ale Biblia mówi jasno: człowiek zmysłowy, bo nie przyjmują spraw Ducha Bożego, są one dla niego głupstwem. I w takim społeczeństwie żyję - przytłaczająca większość to chrześcijanie, ale też ta większość nie wierzy, że Pan Bóg stworzył świat, nie wierzy w zmartwychwstanie Jezusa, nie wierzy we własne zmartwychwstanie ani w przyjście Pana, mimo iż wielu z nich, co niedzielę w kościele mówią "wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale". Rzeczywiście oczekują?

Religijni

 • 2Kor
  synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co i tak przemijające. (3:14) Jednak ich umysły straciły wrażliwość. Bo do dnia dzisiejszego ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta przy czytaniu starego przymierza. Jest tak dlatego, że znika ona dopiero w Chrystusie. (3:15) A zatem aż do dzisiaj, ilekroć czytany jest Mojżesz, zasłona leży na ich sercach, (3:16) a ilekroć ktoś nawróci się do Pana — zasłona opada. (3:17) Pan bowiem jest Duchem. Gdzie Duch Pana, tam wolność

 • 2Kor 3:13nn - Czytanie Biblii bez nawrócenia nie ma sensu - bo jest zasłona
  umysły Żydów czytających Mojżesza straciły wraźliwość 
  mają „nieodsłoniętą zasłonę”,
  ta zasłona znika dopiero w Chrystusie, jak się ktoś nawróci do Pana

 

Nowonarodzeni

Ale chrześcijanin nominalny, poganin i Żyd może usłyszawszy ewangelię pokutować, przyjąć Pana Jezusa, nawrócić się czyli przemienić myślenie (metanoja) (to opisy w formie czynnej), albo narodzić na nowo, zostać ożywiony, uwolniony..... (to forma bierna - wskazuje na dzieło Boga). Garść wersetów, które opisują ten kluczowym proces:

 • Ap 3:20 eib
  Oto stoję u drzwi! Pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną.
  • Czynności w tym tekście:
   1. pukanie przez Pana Jezusa (widać - inicjatywa po stronie Boga)
   2. usłyszenie pukania Jezusa przecz człowieka (wymaga postawy oczekiwania, słuchania)
   3. otworzenie drzwi (po stronie człowieka decyzja i jej wykonanie)
   4. Jezus wstępuje (obiecana przez Boga akcja)
   5. Jezus i nawracający się człowiek wieczerzają
 • Ef 1:13 eib
  W Nim i wy, gdy usłyszeliście Słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu — i dzięki któremu uwierzyliściezostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym.
  • Co się dzieje w tym tekście:
   1. ktoś głosi słowo prawdy i dobrą nowinę o zbawieniu
   2. ludzie usłyszeli
   3. uwierzyli (i jeszcze położyli w Jezusie nadzieję - jak tłumaczy UBG)
   4. zostali opieczętowani Duchem Świętym
   5. ten fakt opieczętowania objawi się w przyszłości o czym jest w kolejnym wersecie
 • J1:11-13 eib
  [ Jezus ] przyszedł do swego, swoi Go jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga — tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.
  • Co tu się dzieje:
   1. Jezus przyszedł do ludzi
   2. niektórzy Go nie przyjeli
   3. niektórzy Go przyjeli
   4. przyjęty Jezus dał tym co go przyjeli przywilej stania się dziećmi Boga
   5. dzieci Boga wierzą w imię Jezusa,
   6. dzieci Boga narodzili się nie z krwi ani w z woli ciała lecz z Boga.
  • Ładny opis nowego narodzenia.
 • ..... poszukam sobie jeszcze więcej tych wersetów, ale nie dziś......
 • Paweł i strażnik więzienny w Derbe??? (Dz około 20 rozdziału)
  • ziemia się zatrząsła i kajdanym im opadły.....
  • Strażnik pyta - co mam zrobić aby być zbawiony - opisać ten proces
 • Piotr po zesłaniu DS (Dz 2....)
  • Ludzie widząc, że zrobili źle pytają Piota: co mamy robić? - nawróćcie się, chrzest a weźmienie w darze
 • W zasadzie należy tu też dopisać wszelkie zapewnienie o tym, że jesteśmy dziećmi Boga, bo skoro dziećmi to jako takie dzieci Boga musieliśmy się kiedyś z Boga zrodzić (i nie dam się zwiesć Franciszkowi, jakoby sam fakt stworzenia i istnienia dawał mi już ten przywilej). Przykład takiej wypowiedzi jest tu:
  1Jo 3:1-3 eib
  (1) Zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec! Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. I jesteśmy nimi! Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. (2) Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a kim będziemy, to się jeszcze okaże.
  Ciekawostka - w UBG nie ma tego pierwszego "i nimi jesteśmy". Dziwne. Z reguły TR ma więcej niż mniej.
 • Ef2:1-4
  byliśmy umarli ale Bóg ożywił
 • Tit 3:3-9 ubg
  (3) Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. (4) Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi; (5) Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego; (6) Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela; (7) Abyśmy, usprawiedliwieni jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego.
  (8) Wiarygodne to słowo i chcę, abyś o tym zapewniał, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. (9) Unikaj zaś głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o prawo; są bowiem nieużyteczne i próżne.

Niemowlęta, a dokładnie to niemowlęta w Chrystusie

Polskie słowo, które opisuje taki stan to dziecko, niemowlak. A greckie νήπιος nēpios G3516 lub G738 αρτιγεννητα artigennēta.

Wersety o takim stanie:

 • 1Kor 13:11 eib (w hymnie o miłości)
  (11) Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw.
 • 1Kor 3:1-3 eib
  Ja też, bracia, nie mogłem mówić do was jak do ludzi duchowych. Mówiłem jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Podawałem wam mleko, a nie pokarm stały, bo nie mogliście go przyjąć. Teraz również nie możecie, gdyż pozostajecie cieleśni. Cóż, skoro jest wśród was zazdrość, dochodzi do kłótni, to czy nie jesteście cieleśni i nie postępujecie po ludzku?
 • Heb 5:12b eib
  Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości — jest on niemowlęciem.
 • 1P 2:2-3 eib
  (2) Jako nowo narodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego, duchowego mleka. Dzięki niemu będziecie mogli rozwijać się dla zbawienia. (3) Bo przecież już posmakowaliście dobroci Pana.
  1P 2:2-3 ubg
  (2) Jak nowo narodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli; (3) Jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry.
  • Uwaga: UBG dodaje to słowo "Bożego" - jest kursywą. W grece jest tam: λογικον - logikon.
 • sssss

Ale celem jest nie być niemowlakiem, nie być dzieckiem:

 • Gal 4:3 eib
  (3) Podobnie my, jako niedojrzali (dziećmi), byliśmy pod kontrolą zasad rządzących światem.
 • Ef 4:14 eib
  (14) Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi, rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami.

Wniosek: właściwy rozwój nowonarodzonego: to proces od niemowlaka do dojrzałego, do ucznia Jezusa, do człowieka duchowego.

Chrześcijanie ociężali:

Ktoś kto po swym nowym narodzeniu się nie rozwija, nie dojrzewa, z niemowlaka zmienia się w ociężałego dzieciaka.

 • Heb 5:11-14 eib
  Mamy o tym wiele do powiedzenia, lecz trudno to wam wyjaśnić, gdyż staliście się ociężali w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad, zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości — jest on niemowlęciem. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem.
 • 1Kor14:20 - nie bądźcie dziećmi w myśleniu ale bądźcie dojrzali ....
 • 1P.....????

Jest taki ważny film: Blaszany bębenek. wg. powieści Gintera Grasa. To film o dziecku, które przed samą wojną zdecydowało, że nie będzie rosło i przez całą wojnę jest dzieckiem i patrzy na świat jak dziecko i jak dziecko zachowuje się. Ale czy to może być jakiś przyczynek do dyskusji o takich ludziach w kościele? W świecie takie zjawisko występuje a sądząc po wypowiedzi Biblii w kościele chyba też.

Wzrost, dojrzałość jako rzecz, która powinna być. Od dzieciństwa do dojrzałości

 • Ef 4:14-15 ubg
  (14) Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. (15) Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową – w Chrystusa.
  Ef 4:14-15 eib
  (14) Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi, rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. (15) Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest Głową, Chrystusa.
  • Ciekawostka, że ubg jest to krótsza niż eib
  • od stanu "dziecko" -> do stanu "stały rozwój" by coraz bardziej przypominać Chrystusa
 • 1Kor 14:20 eib
  (20) Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu. W złem bądźcie jak dzieci, w myśleniu natomiast — dojrzali.
 • 2Pe 3:17-20 eib
  (17) Wy zaś, kochani, powiadomieni o tym wcześniej, uważajcie, by nie popaść w błąd ludzi nieprawych i nie zachwiać się w swojej stałości. (18) Rozwijajcie się natomiast w łasce oraz w poznaniu naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i na zawsze. Amen.
 • 1Th 4:1-8 eib
  (1) W końcu, bracia, prosimy was i zachęcamy w Panu Jezusie: Postępujcie zgodnie z zasadami, które wam przekazaliśmy. Takie postępowanie podoba się Bogu. Wy tak postępujecie, ale jeszcze bardziej w tym celujcie. (2)Bo wiecie, jakie zalecenia podaliśmy wam przez Pana Jezusa. (3) Wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymanie się od nierządu. (4) Każdy z was powinien wiedzieć, w jaki sposób dbać o świętość i o godność w swym pożyciu, (5) nie ulegać namiętnościom, jak poganie, którzy Boga nie poznali. (6) Niech nikt w tej sprawie nie dopuszcza się wykroczeń i nie oszukuje swojego brata, gdyż Pan wymierza za to karę. To wam zresztą zapowiadaliśmy i poświadczaliśmy. (7)Wiedzcie, że Pan powołał nas nie do nieczystości, lecz do uświęcenia. (8) Kto ten fakt lekceważy, lekceważy nie człowieka, lecz Boga — Tego, który nas obdarza swoim Duchem Świętym.
  • zachęta do postępowania zgodnie z przekazanymi przez apostołów zasadami
  • celujmy podobanie się Bogu
  • wolą Boga jest uświęcenie nasze
  • powołani do uświęcenia
 • Col 3:1-5 ubg
  (1) Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy 
  (3) Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. (4) Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z nim ukażecie się w chwale. (5) Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi: nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem;
  • polecenie: szukajcie tego co w górze
  • stan: moje życie jest kryte w Bogu
  • obietnica: moje życie ukaże się w chwale - kiedy? gdy się Chrystus ukaże
  • polecenie: mam umartwiać swoje członki (?), które są na ziemi
 • Dojrzalość ? Flp 3:10 ubg
  (10) Żeby poznać jego i moc jego zmartwychwstania oraz swój udział w jego cierpieniach, upodabniając się do jego śmierci; (11) Abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania z martwych. (12) Nie żebym to już osiągnął albo już był doskonały, ale dążę, aby pochwycić to, do czego też zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa.
  • .... upodobniając się do jego smierci
 • Ga 2:20-21 ubg
  (20) Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. (21)Nie odrzucam łaski Boga. Jeśli bowiem przez prawo jest sprawiedliwość, to Chrystus umarł na próżno.
  • ukrzyżowany?
  • żyje we mnie Chrystus
 • Czy jest ciało?
  "Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?" (1 Kor 6,19)
 • 2P 3:18 Rozwijajcie się natomiast w łasce oraz w poznaniu naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa.

Człowiek duchowy:

 

Chrześcijanie cieleśni:

Wewnątrz kościoła są też fałszywi bracia

Fałszywi Bracia

 • Gal 2:1-4 eib
  Potem, [ ... przybyłem ] do Jerozolimy. Tym razem wraz z Barnabą. Zabrałem ze sobą również Tytusa. (...) Wtedy nawet Tytusa, który był przecież ze mną, nie nakłaniano — jako Greka — do obrzezania. Stało się tak pomimo nacisków fałszywych braci, którzy znaleźli się we wspólnocie z ukrytym zamiarem wyszpiegowania wolności danej nam w Chrystusie, i wzięcia nas w niewolę.
 • Mt 7:15-23 eib
  (15) Strzeżcie się fałszywych proroków. Przychodzą oni do was w owczej skórze, wewnątrz jednak są drapieżnymi wilkami. (16) Rozpoznacie ich po ich owocach. Bo czy zbiera się winogrona z cierni albo figi z ostu? (17) Podobnie każde dobre drzewo wydaje dorodne owoce, a drzewo zepsute — owoc bez wartości. (18) Dobre drzewo nie może wydawać marnych owoców, a drzewo zepsute dorodnych. (19) Każde drzewo, które nie wydaje dorodnych owoców, wycina się i wrzuca do ognia. (20) Rozpoznacie ich zatem po ich owocach.
  (21) Nie każdy, kto się do Mnie zwraca: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. (22) W tym Dniu wielu mi powie: Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonaliśmy wielu cudów.
  (23) Wówczas im oświadczę: Nigdy was nie poznałem. Odejdźcie ode Mnie wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia."
 • Mt 13:24-42 eib
  (24) Opowiedział im też inną przypowieść: Królestwo Niebios przypomina człowieka, który na swej roli posiał dobre ziarno. (25) Lecz kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał tam kąkolu i odszedł. (26) Gdy zboże podrosło i zawiązały się kłosy, pokazał się też kąkol. (27) Przyszli więc służący i pytają gospodarza: Panie, zdaje się, że obsiałeś rolę dobrym ziarnem. Skąd się tam wziął kąkol? (28) To sprawka nieprzyjaciela — odpowiedział. Czy chcesz więc — zaproponowali — byśmy poszli i usunęli go? (29) Nie — zdecydował gospodarz — bo usuwając kąkol, moglibyście powyrywać pszenicę. (30) Niech rosną razem. Poczekajmy do żniw. Wtedy powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol, powiążcie go w snopy i spalcie. Pszenicę natomiast przenieście do mego spichlerza. (31) Opowiedział im też taką przypowieść: Królestwo Niebios przypomina ziarenko gorczycy. Wziął je pewien człowiek i zasiał na swojej roli. (32) Należy ono wprawdzie do najmniejszych nasion, lecz kiedy wyrośnie, przewyższa warzywa, jest prawie jak drzewo. W jego gałęziach ptaki potrafią uwić sobie gniazdo. (33) Następna przypowieść brzmiała tak: Królestwo Niebios przypomina zakwas. Gospodyni dodała go do ciasta rozrobionego z trzech miar mąki — i całe się zakwasiło. (34) O tym wszystkim Jezus mówił do ludzi, odwołując się do przykładów. Bez przypowieści nic do nich nie mówił. (35) W ten sposób spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka: Do przypowieści otworzę swe usta, opowiem o sprawach zakrytych od stworzenia świata. (36) Następnie rozpuścił tłumy i udał się do domu. Tam uczniowie zwrócili się do Niego z prośbą: Wyjaśnij nam, o co chodzi w przypowieści o kąkolu. (37) I Jezus odpowiedział: Osobą, która sieje dobre ziarno, jest Syn Człowieczy. (38) Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie Królestwa. Kąkolem są synowie złego. (39) Nieprzyjacielem, który rozsiał kąkol, jest diabeł. Żniwem jest kres tego wieku, a żeńcami — aniołowie. (40) U kresu tego wieku będzie tak jak z kąkolem, który zbiera się i pali. (41) Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, a ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkich, którzy wywoływali skandale i dopuszczali się bezprawia. (42) Potem wrzucą ich do ognistego pieca . Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami.
 • Mat 13:24-30 ubg
  (24) Podał im też inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który zasiał dobre ziarno na swoim polu. (25) Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał kąkolu między pszenicę i odszedł. (26) A gdy zboże urosło i wydało plon, wtedy ukazał się też kąkol. (27) Wówczas słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś na swoim polu dobrego ziarna? Skąd więc ten kąkol? (28) A on im odpowiedział: Nieprzyjaciel to zrobił. I zapytali go słudzy: Czy chcesz, żebyśmy poszli i zebrali go? (29) Lecz on odpowiedział: Nie, żebyście przypadkiem, zbierając kąkol, nie wykorzenili razem z nim i pszenicy. (30) Pozwólcie obydwu razem rosnąć aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żniwiarzom: Zbierzcie najpierw kąkol i zwiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zgromadźcie w moim spichlerzu.
 • Mowa Pawła w Milecie do staszysh zboru w Efezie.
  (Dz 20:17-38) ale kluczowy wers to (Dz 20:29) Ja wiem, że po moim odejściu wejdą między was drapieżne wilki, które nie będą oszczędzać stada. (30) Również spomiędzy was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów.  
 • W liście apostoła Jana
  1Jo 2:19 ubg
  (19) Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas.

Moja obserwacja: wszędzie pełno wilków w owczych skórach. W kościołach historycznych, w demoninacjach, im wyżej tym gorzej, bo na górze struktury to całe stada, współpracujące ze sobą w żerowaniu na stadzie ludzi.

Fałszywi bracia dzielą się na dwie frakcje:

Fałszywi bracia - frakcja "liberalna"

 • 1Pe 2:1 eib "(1) Odrzućcie zatem każdy przejaw złości, najmniejszy choćby podstęp, obłudę, zazdrość i wszelką obmowę.”
 • 2Ti 4:3-4 eib "(3) Gdyż przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom, otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym żądzom. (4) Czyniąc to, odwrócą się od słuchania prawdy i zwrócą ku baśniom."

Fałszywi bracia - frakcja "pod prawem"

 • Ga 2:1-4 eib "(1) Potem, po czternastu latach, znów wybrałem się do Jerozolimy. Tym razem wraz z Barnabą. Zabrałem ze sobą również Tytusa. (2) Udałem się tam natomiast w związku z objawieniem. Na osobności, przy osobach bardziej wpływowych, przedstawiłem dobrą nowinę, którą głoszę wśród pogan. Nie chciałem, aby się okazało, że biegnę, lub biegłem, na próżno. (3) Wtedy nawet Tytusa, który był przecież ze mną, nie nakłaniano — jako Greka — do obrzezania. (4) Stało się tak pomimo nacisków fałszywych braci, którzy znaleźli się we wspólnocie z ukrytym zamiarem wyszpiegowania wolności danej nam w Chrystusie, i wzięcia nas w niewolę.” - A GDZIEŚ TAM JEST TEŻ, ŻE weszli na zebranie tajnie..

Uwagi i luźne myśli do dopisania

 • w ramach kultury "pod prawiem" i "liberalnej" fałszywi bracia łączą się i współpracują z chrześcijanami cielesnymi. Chyba lepiej napisać, że fałszywi wykorzystując cielesność i łupią w pierwszej kolejności chrześcijan cielesnych, którzy nie potrafią rozpoznać wilka w owczej skórze i idą za nim
 • wszyscy zarówno z kultury "pod prawiem" i "liberalnej", tj. i cieleśni chrześcijanie i fałszywi bracia będą się przeciwstawiać chrześcijanom duchowym. Nie pachną im te działania więc zwalczają je oskarżając albo o duchowy liberalizm i zbytnią wolność, albo o zbytnie kierowanie się zasadami (faryzeizm, utracenie łaski). Chrześcijanie duchowi mają trudno - ale nie muszą mieć z tym nic wspólnego, bo idąc za Jezusem są z Jezusem, a On ma wszelką władzę na niebie i ziemi.

 

 

 


Kategorie: teologia, teologia/kościół, _blog, teologia/biblia/studia


Słowa kluczowe: morfologia chrześcijaństwa, fałszywi bracia, chrześcijanie cieleśni, nowonarodzeni, chrześcijanie, chrześcijanie duchowi


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.