8 wrzesień 2018 (sobota), 15:44:44

Wersety o ważności Pisma

Do zapamiętania: Dz 17:11, Hbr 4:12, 2Tm 3:16-17, 1P 2:2-3, Kol 3:16, Rz 1:2


Te i podobne teksty ćwiczę z bliskimi mi znajomymi.

 • Dz 17:11 tpnt
  A ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli Słowo Boże z całą gotowością, codziennie badając Pisma, czy tak się te rzeczy mają.
 • Hbr 4:12 tpnt
  Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż każdy miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy, jak i ducha, stawów, jak i szpiku, zdolne do osądzenia zamysłów i intencji serca.
 • 2Tm 3:16-17 tpnt
  Bo całe Pismo przez Boga jest natchnione i jest pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, Aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła.
 • 1P 2:2-3 tpnt (tego nie przerobiliśmy)
  Jak nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie usilnie niesfałszowanego, duchowego mleka, abyście przez nie otrzymali wzrost, jeśli tylko skosztowaliście, że dobrotliwy jest Pan.
 • Kol 3:16 tpnt
  Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości, nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy i hymny, i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewajcie w sercach waszych Panu.
 • Rz 1:1-2
  EIB: Bóg obiecał nadejście dobrej nowiny już wcześniej, za pośrednictwem swoich proroków, w Pismach Świętych.
  UBG: Paweł, (…)  powołany (…) do głoszeniu ewangelii  (…) którą przedtem [ Bóg ] obiecał w Pismach świętych.
 • Rz 15:4 tpnt
  Bo cokolwiek wcześniej zostało napisane, dla naszej nauki zostało napisane, abyśmy przez wytrwałość i przez zachętę Pism mieli nadzieję.

   


Pismo NT już w czasach apostołów było Pismem

 • Paweł cytuje Łukasz i nazywa to pismem. 1tm 5:17 - cytuje słowa Jezusa z Łk 
 • Podobnie Piotr - czytajcie słowa Pawła.
 • Czasami to co pisał Paweł jest "Słowem Pańskim" - zob. 1Tes4:13nn

Często niektórzy katolicy zarzucają mi, że uzależniam zbawienie od czytanie Pisma. Nie dziwię się specjalnie, że tak to widzą - wszak w ich głowach są uczynki, oni to sobie uzależniają zbawienie od sakramentów, uczynków, takich a nie innych religijnych czynności. Ale czy czytanie Pisma daje zbawienie? Zobaczmy co na ten temat powiedział Pan Jezus.

(J5:39) Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie.

W Pismach nie ma życia wiecznego - jest ono w Panu Jezusie. Pisma tylko dają świadectwa o nim.

I jeszcze Pan Jezus powiedział i zapisano: 

Hbr 10:5-7 tpnt "(5) Dlatego przychodząc na świat, mówi: Ofiary i daru nie chciałeś, ale utworzyłeś mi ciało; (6) Nie znalazłeś upodobania w całopaleniach i ofiarach za grzech. (7) Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę, w nagłówku zwoju napisano o mnie, abym czynił, Boże, Twoją wolę."

a to jest cytat z Ps 40:7-8 (uwaga: coś z numeracją)

Ps 40:7-8 ubg (7) Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę, na początku księgi jest napisane o mnie; (8)Pragnę czynić twoją wolę, mój Boże, a twoje prawo jest w moim wnętrzu.

 


 

Rozumienie Pisma

Pan rozjaśnia umysły aby mogli rozumieć Pisma
(44) Następnie powiedział: To są moje słowa, które wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co zostało o Mnie napisane w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. (45) Wtedy rozjaśnił ich umysły, aby mogli rozumieć Pisma. (Łk 24:44-49 eib)
 
Wystarczalność Pisma
J 20:32 - To zostało spisane (a więc PISMO) abyśmy mieli życie - jest więcej, ale tego nie spisano, bo to co jest wystarczy abyśm mieli życie.

 

Czytanie i badanie Pism nie daje zbawienia.

Jezus mówi przywódcom Żydowski:

J 5:39-40 ubg: Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie.

J 5:39 bt: Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo.

 


Kategorie: _blog, lekcja


Słowa kluczowe: berejczycy, berea, pismo, pismo święte, sola scriptura, dz17, 2tm3


Komentarze: (1)

wojtek, July 26, 2019 13:44 Skomentuj komentarz


Kompilacja:

... bo żywe i skuteczne jest Słowo Boże, ostrzejsze niż każdy miecz, nawet ten obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy, jak i ducha (widzisz to: duch i dusza, bo to nie jest to samo!), stawów, jak i szpiku, zdolne do osądzenia zamysłów i intencji serca, pożyteczne do (1) nauczania, do (2) przekonywania, do (3) poprawiania, i do (3) kształcenia w sprawiedliwości. A wszystko to po to aby człowiek Boży (czyli my!) byśmy był doskonałymi, przysposobionymi do każdego dobrego czynu, który Bóg zaplanował dla nas do wypełnienia.

Kompilacja mi wyszła bo jest tu Heb 10, 2Tym3, i Ef 2

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.