8 wrzesień 2018 (sobota), 15:44:44

Wersety o ważności Pisma

Te i podobne teksty ćwiczę z bliskimi mi znajomymi.

 • Dz 17:11 tpnt
  A ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli Słowo Boże z całą gotowością, codziennie badając Pisma, czy tak się te rzeczy mają.
 • Hbr 4:12 tpnt
  Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż każdy miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy, jak i ducha, stawów, jak i szpiku, zdolne do osądzenia zamysłów i intencji serca.
 • 2Tm 3:16-17 tpnt
  Bo całe Pismo przez Boga jest natchnione i jest pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, Aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła.
 • 1P 2:2-3 tpnt (tego nie przerobiliśmy)
  Jak nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie usilnie niesfałszowanego, duchowego mleka, abyście przez nie otrzymali wzrost, jeśli tylko skosztowaliście, że dobrotliwy jest Pan.
 • Kol 3:16 tpnt
  Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości, nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy i hymny, i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewajcie w sercach waszych Panu.
 • Rz 1:2, eib
  Bóg obiecał nadejście dobrej nowiny już wcześniej, za pośrednictwem swoich proroków, w Pismach Świętych.

Często niektórzy katolicy zarzucają mi, że uzależniam zbawienie od czytanie Pisma. Nie dziwię się specjalnie, że tak to widzą - wszak w ich głowach są uczynki, oni to sobie uzależniają zbawienie od sakramentów, uczynków, takich a nie innych religijnych czynności. Ale czy czytanie Pisma daje zbawienie? Zobaczmy co na ten temat powiedział Pan Jezus.

(J5:39) Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie.

W Pismach nie ma życia wiecznego - jest ono w Panu Jezusie. Pisma tylko dają świadectwa o nim.

I jeszcze Pan Jezus powiedział i zapisano: 

Hbr 10:5-7 tpnt "(5) Dlatego przychodząc na świat, mówi: Ofiary i daru nie chciałeś, ale utworzyłeś mi ciało; (6) Nie znalazłeś upodobania w całopaleniach i ofiarach za grzech. (7) Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę, w nagłówku zwoju napisano o mnie, abym czynił, Boże, Twoją wolę."

a to jest cytat z Ps 40:7-8 (uwaga: coś z numeracją)

Ps 40:7-8 ubg "(7) Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę, na początku księgi jest napisane o mnie; (8)Pragnę czynić twoją wolę, mój Boże, a twoje prawo jest w moim wnętrzu."


Kategorie: _blog, lekcja


Słowa kluczowe: berejczycy, berea, pismo, pismo święte, sola scriptura


Komentarze: (1)

wojtek, October 9, 2018 20:02 Skomentuj komentarz


Łk 24
"(37) Oni, zdjęci strachem, myśleli, że widzą ducha. (38) Jezus jednak zapytał: Dlaczego się niepokoicie i dlaczego w waszych sercach rodzą się wątpliwości? (39) Przyjrzyjcie się moim rękom oraz moim stopom — to jestem Ja sam. Dotknijcie Mnie. Zauważcie, że duch nie ma ciała ani kości, a Ja — jak widzicie — mam. (40) Po tych słowach pokazał im ręce i stopy. (41) Gdy oni nadal z radości i zdumienia nie wierzyli, powiedział: Czy macie tu coś do jedzenia? (42) I podali Mu kawałek pieczonej ryby. (43) On wziął ją i zjadł na ich oczach. (44) Następnie powiedział: To są moje słowa, które wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co zostało o Mnie napisane w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. (45) Wtedy rozjaśnił ich umysły, aby mogli rozumieć Pisma.

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.