9 październik 2018 (wtorek), 15:31:31

Paweł i Tymoteusz

Analizuję 2Tm3:10nn i próbuję go teraz zapamiętać w takiej formie:

Tymoteusz poszedł za nauką Pawła, za jego sposobem życia, celami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością, prześladowaniami i cierpieniami, które go spotkały w Antiochii, Ikonium oraz w Listrze.
Paweł przeszedł przez prześladowanie a z wszystkich wyzwolił go Pan.
Pamiętamy i przypominajmy sobie - wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani.
(2Tm 3:10-12)

Do Koryntian Paweł pisał wezwanie: "bądźcie naśladowcami moimi jak ja jestem naśladowcą Chrystusa" bo Paweł, współpracując z łaską Pana naśladowcą Jego był. A ja? ..... no właśnie.

Ale jeszcze do analizy tego 2Tm 3:10-12. Tu jest ładna wyliczanka tego, co Tymoteusz pojął:

  1. naukę,
  2. sposób życia,
  3. dążenia (cele),
  4. wiarę,
  5. wytrwałość,
  6. miłość,
  7. cierpliwość,
  8. prześladowania,
  9. cierpienia.

Sporo tego. No więc do roboty. Chcę być naśladowcą Chrystusa, więc do roboty!2Tm 3:10-12 ubg
(10) Ale ty pojąłeś moją naukę, sposób życia, dążenia, wiarę, wytrwałość, miłość i cierpliwość; (11) Prześladowania, cierpienia, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium i Listrze – prześladowania, które zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. (12) Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani.

2Tm 3:10-12 bt5
(10) Ty natomiast poszedłeś śladami mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, (11) prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem - a ze wszystkich wyrwał mnie Pan! (12) I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania.

2Tm 3:10-12 eib
(10) Ty natomiast poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, celami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością, (11) prześladowaniami i cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, Ikonium oraz w Listrze. Jakież to prześladowania przeszedłem! Pan jednak wyzwolił mnie z nich wszystkich. (12) Tak, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani.

2Tm 3:10-12 tpnt
(10) Ale ty poszedłeś za moją nauką, za sposobem życia, za postanowieniami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością, (11) Prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium i w Listrze, które to prześladowania zniosłem; i ze wszystkich wyrwał mnie Pan. (12)Tak, też wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani.


Kategorie: _blog


Słowa kluczowe: paweł, tymoteusz, 2Tm, 2Tm3


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.