21 styczeń 2019 (poniedziałek), 17:04:04

Trójca w Biblii

Słowo Trójca w Biblii nie występuje, ale znajduję w niej 3 miejsca, w których osoby Boga pojawiają się obok siebie. Tu cytuje je, w przekładzie Toruńskim, bo najbardziej dosłowny, i na najlepszym tekście greckim.

2Kor 13:13
Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego z wami wszystkimi. Amen.

Mt 28:19
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

1J 5:7
Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są.


Kategorie: _blog, teologia


Słowa kluczowe: biblia, trójca, bóg ojciec, duch święty


Komentarze: (1)

Luke8l, February 12, 2019 13:37 Skomentuj komentarz


Najlepszym tekście greckim? Co z The New Testament in the Original Greek: Byzantine Textform 2018? W czym jest gorszy?

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.