13 luty 2019 (środa), 17:29:29

Okresy, plan dziejów, ważne wydarzenia

To roboczy materiał. Wsadzam w tabelkę cały plan dziejów ale jak zacznę sobie to tu opisywać to wyjdzie coś potężnego.... nich więc będą to tylko robocze notatki.

Podobne notatki to:

 

Wydarzenia Okresy  
 • Stworzenie nieba i ziemi
 • Stworzenie człowieka
 • Upadek
 
  Raj
 • Wypędzenie z raju
 • Potop i przymierze
 • Wybranie narodu i objawienie prawa
 
  Ziemia utracona
 • Ukrzyżowanie Jezusa (odkupienie)
 • Zmartwychwstanie
 • Zesłanie Ducha
 • Praca w świecie wykonana przez uczniów
 • Nowe stworzenie przyjmujących Jezusa
 
  Odzyskiwanie
 • Połączenie Ciała Chrystusowego na dźwięk trąby (umarli zmartwychwstaną, żywi zostają pochwyceni i przemienieni)
  • 1Tes4:13 - na dźwięk trąby
  • 1Kor15:51-53 - trąba, przemienienie, zmartwychwstanie, nowe ciała
 • Trybunał Chrystusowy
  • 1Kor3:8-15 - zapłata za dzieło, ale dzieło jest wypróbowane w ogniu, bo ważne czy ze złota, drogich kamieni czy też z drewna i słomy
  • 2Kor5:10 - wszyscy staniemy przed trybunałem aby odebrać zapłatę za uczynki dokonane w ciele
  • Łk 19:11-28 - o minach (grzywnach) - zapłata: zarządzanie miastami w miejscu radości swojego Pana
  • Mt 25:14-30 - przypowieść o minach - nagroda: ustanowienie nad wieloma rzeczami
  • Rz 14:10 - wszyscy (bracia) staniemy przed trybunałem Chrystusa.
 • Pojawienie się antychrysta na ziemi
  • 2Tes2:1nn 
   • .3 - wielkie odstępstwo
   • .4 - pojawia się człowiek bezprawia, syn zatracenia, sprzeciwia się i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci,
   • .4 - zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga;
   • .8 - Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia
 • Ucisk Jakuba
 • Wesele Baranka (ale to w niebie)
  • Ap 19:1 - głos wielkiego tłumu w niebie
  • Ap 19:7 - Wesele Baranka, ubranie się w białe szaty
 • Przyjście Jezusa i Armagedon
  • Ap 19:11nn - Jezus i tysiące w białych szatach
  • Ap 19:zaproszenie ptaków na sprzątanie
 
  Królestwo Mesjasza, zapewne 1000 lat
 • Ap 20:6 - kapłani Boga i Chrystusa, królować z nim będą na 1000 lat a druga śmierć ich nie rusza
 • Ostatni bunt
 • Drugie zmartwychwstanie i sąd ostateczny
 • Zwinięcie tej ziemi i tego nieba no i pojawia się nowe
 
  Nowa Ziemia i Nowe Niebo

 


Kategorie: biblia, _blog, teologia / eschatologia, _robocze


Słowa kluczowe: pochwycenie, zmartwychwstanie, pierwsze zmartwychwstanie, plan dziejów, odkupienie, nowe narodzenie, tysiącletnie królestwo, nowa ziemia, nowe niebo


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.