Ważny test dla chrześcijanina

#1. Nauka apostolska:
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
Ef 2:8-10 bt

#2 Pytanie:
Pamiętając, "że łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, stworzeni w Chrystusie ku dobrym  uczynkom, które Bóg przygotował abyśmy je pełnili” pytam:

Czy wierzysz, że wiara usprawiedliwiająca polega wyłącznie na ufności w miłosierdzie Boga, który odpuszcza grzechy z powodu zasług Chrystusa?

Możliwe odpowiedzi:
(1) Tak. Tak wierzę.
(2) Nie, wierzę inaczej.
(3) Nic nie kumam, o co chodzi?


#3. Nauka rzymskokatolicka, Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu:

Kanon 12.
Gdyby ktoś mówił, że wiara usprawiedliwiająca jest niczym innym jak tylko ufnością w miłosierdzie Boże odpuszczające grzechy ze względu na Chrystusa, 
albo że 
tylko tą ufnością jesteśmy usprawiedliwiani 
- niech będzie wyklęty.


#4. Konfrontacja:
Apostoł Jakub naucza, że dobrze jest, gdy nasze "tak" jest "tak" a "nie" znaczy "nie".
Więc pytam. Pytam, bo dobrze jest mieć jasność, zwłaszcza od ludzi, którzy nauczają, którzy są liderami w kościele. Chciałbym aby zadeklarowali oni czy wierzą w naukę apostolską czy też naukę rzymskokatolicką. Ojcowie Soboru Trydenckiego specjalnie napisali to w ten sposób aby nie było wątpliwości, aby była jasność. Ojcowie Soboru Watykańskiego naukę Soboru Trydenckiego potwierdzili.
Więc ja też pytam - jak kto wierzy? Jednocześnie od Apostoła Jakuba wiem, że brak odpowiedzi, że kręcenie i milczenie jest zwodzeniem.