Kategoria: fiki


18 październik 2018 (czwartek), 13:41:41

Sąd, sądzenie, osądzanie - zabawa w słowa

Jako motto do notki użyję kilku wersetów: Nie sądźcie abyście nie byli sądzeni. (Mt7:1) Raz człowiek umiera, a potem czeka go sąd. (Heb 9:27) Jezus powiedział, że kto słucha Jego słowa i wierzy T...


25 czerwiec 2018 (poniedziałek), 16:58:58

Piękno

Michał Ż. z Krakowa podaje mi jedną piękną definicję. Definicja: Piękno to obraz doskonałości Boga w stworzeniu. Inne definicje: W słowniku PWN:piękno - zespół cech, który sprawia, że co...


29 marzec 2018 (czwartek), 13:29:29

Słowo

I znowu zdziwnienie, że tak ważne słowo jak słowo określane jest dopiero teraz: Definicja: Słowo to symbol języka określający jakiś byt byt.  Inne definicje: W słowniku PWN:słowo1. «znak...


26 marzec 2018 (poniedziałek), 19:05:05

Światopogląd

Dziwne jest to, że dopiero dziś definiuję słowo, które tak czesto używam: Definicja: Światopogląd to osobisty opis rzeczywistości oraz Boga i Jego relacji z nią. Myśli nieuczesane: W kwi...


23 marzec 2018 (piątek), 13:02:02

Gwałt

Definicja: Gwałt to stan osoby, w którym ktoś wbrew mojej woli, przełamując moją moc podejmuje działania w obszarze moich kompetencji. Myśli nieuczesane: Uwaga: wojna jest podobnym po...


21 sierpień 2017 (poniedziałek), 15:02:02

Państwo

Dziwię się, że dopiero teraz zajmuję się tak podstawowym pojęciem jak państwo. Taki Arystoteles to chyba od tego zaczął swoje filozofowanie, a ja dopiero teraz. Definicja: Państwo - zorganizowana ...


15 styczeń 2017 (niedziela), 11:05:05

Wartość

Na Wikipedii definiują to tak: Definicja: Wartości – przedmioty i przekonania, determinujące względnie podobne przeżycia psychiczne i działania jednostek. W rozumieniu kulturowym wartości to powsz...


18 luty 2015 (środa), 12:36:36

Bełkot (zabawa w słowa)

Definicja: Bełkot to niezrozumiała, niewyraźna mowa, używanie w wypowiedzi nieartykułowanych dźwięków, którym trudno nadać sens. Bełkot to również pozbawiony sensu, niezrozumiały tekst, zawiła...


1 czerwiec 2009 (poniedziałek), 19:25:25

Szczęście

Definicja: Szczęście to stan w którym człowiek się realizuje. Inne próby określenia: szczęsciem jest stan, w którym wszystko co nam się przydarza odbieramy jako służące nam. zrzut endorfin w...


24 sierpień 2007 (piątek), 19:34:34

Samotność

Definicja: Samotność to stan osoby, w którym nie realizuje ona relacji międzyosobowych (interpersonalnych) z innymi osobami. Powiązane słowa: Osoba - to bardzo trudne słowo, ale już je zd...


4 marzec 2004 (czwartek), 10:20:20

Hedonizm

Definicja: Hedonizm to system etyczny, według którego przyjemność jest dla człowieka najwyższą wartością, celem życia i motywem działania. Luźne myśli: W oparciu o hedonistyczny światopogląd ...


18 styczeń 2004 (niedziela), 12:06:06

Sprawiedliwość

Definicja: Sprawiedliwość to cecha działania osoby polegająca na konsekwentnym stosowaniu obowiązującego prawa. Myśli nieuczesane: W przypadku osób posiadających władzę (rząd, władca, król,...


29 październik 2003 (środa), 13:59:59

Rzeczywistość

Ważne słowo, pojawia się w definicji prawdy, w definicji stworzenia też. Należy się więc nim zająć. Ja rzeczywistość rozumiem szeroko, najszerzej jak się da, czyli że... Definicja: Rzeczywistość t...


1 wrzesień 2003 (poniedziałek), 12:44:44

Wolność

Definicja: Wolność to możliwość podejmowania decyzji (aktów woli). Myśli nieuczesane: Wolność jest cechą (atrybutem) osoby. Inne powiązane słowa: niewola, władza Chłopcy z placu broni śpi...


31 lipiec 2003 (czwartek), 11:46:46

Moc

Jak już wiem, co to wola to czas zdefiniować to słowo: Definicja: Moc to możliwość realizacji własnych decyzji, a w przypadku osób posiadających władzę przywilej egzekwowania wprowadzonego prawa. ...


30 lipiec 2003 (środa), 12:46:46

Niewola

Jest już zdefiniowana wolność, więc teraz czas na niewolę. Definicja: Niewola to stan osoby w którym jest ona zdeterminowana (przymuszana) do podejmowania działań niezgodnych ze swoimi decyzjami. ...


29 lipiec 2003 (wtorek), 00:06:06

Władza

Proste, łatwe, czytelne: Definicja: Władza to przywilej stanowienia i egzekwowania prawa. Użyte pojęcia: prawo - to chyba trudne słowo, muszę nad nim popracować stanowienie - tworzenie, o...


21 lipiec 2003 (poniedziałek), 06:33:33

Afera Rywina

  Definicja: Afera Rywina to %^@/**/*&# ! $$$? 17 000 000,- *&(##! @&^^#&@* ! Myśli nieuczesane: Patrz: Grzech Dlaczego powstał ten wpis? Po prostu, w czasie tworzenia Fik...


21 lipiec 2003 (poniedziałek), 06:33:33

Poznań

Filozofowie mieszkają czasem kategorie. Czasem by się cieszyć, czasem by kłamać. Cieszmy się więc. Definicja: Poznań to miasto w Wielkopolsce. Obserwacja: W drugim liście do Tymoteusza...


9 lipiec 2003 (środa), 06:34:34

Podatki

Definicja: Podatek to przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne i powszechne świadczenie na rzecz państwa, ustalone przez władcę a egzekwowane za pomocą mocy państwa (środków przymusu bezpośredniego). ...


5 lipiec 2003 (sobota), 11:23:23

Miłość

Kolejne słowo, tak często używane przez nas w świecie: Definicja #1: Miłość to relacja między osobami, zakładająca czynienie drugiej osobie dobra. Czasami miłość wymaga ofiary. Problemy: W def...


4 lipiec 2003 (piątek), 06:33:33

Grzech

W polityce mamy wielką aferę, więc ja zastanawiam się nad takim słowem: Definicja: Grzech to postawa lub działanie sprzeczne z charakterem Boga. Myśli nieuczesane: Patrz: bezbożność, Afe...


3 lipiec 2003 (czwartek), 15:04:04

Dobro

To bardzo trudne słowo, ale nie ma innego wyjścia, też muszę się z nim zmierzyć, bo często się go używa. Używa się go zarówno jako absolutu (to jest dobre), jak i wskazania kierunku w relacji (lepszy)...


3 lipiec 2003 (czwartek), 06:34:34

Wojna

Mocne słowo: Definicja: Wojna to oddziaływanie z użyciem przemocy osoby na osobę, mające na celu aby ta jedna osoba wykonywała wolę tej drugiej wbrew swej własnej. Myśli nieuczesane: W p...


3 lipiec 2003 (czwartek), 06:33:33

Miłosierdzie

Filozofowie uwielbiali bawić się tym słowem, ale co w nim takiego jest to ja nie wiem. Definicja: Miłosierdzie to postępowanie eliminujące karę względem osoby winnej, tj. osoby wg. której dokona...


3 lipiec 2003 (czwartek), 02:33:33

Osoba

To dość trudne pojęcie. Definicja: Osoba to byt o rozumnej naturze, cechujący się odrębnością od innych bytów, posiadający umysł, charakter, wolę, świadomość własnego istnienia i własny systemem w...


2 lipiec 2003 (środa), 10:34:34

Teizm

Czas zając się też światopoglądami. Definicja: Teizm to system filozoficzny zakładający istnienie jednego, osobowego Boga będącego przyczyną wszystkiego co stworzone, znajdującego się poza i ponad...


2 lipiec 2003 (środa), 06:33:33

Wiedza

Ważne słowo, i muszę się z nim zmierzyć aby wejść w epostemologię Definicja: Wiedza to znajomość prawdy Myśli nieuczesane: Kluczowe, dla tej pracy będzie wyjaśnienie relacje pomiędzy poj...


2 lipiec 2003 (środa), 01:33:33

Byt

Filozofowie uwielbiali bawić się tym słowem, ale co w nim takiego jest to ja nie wiem. Definicja: Byt to coś :-) Myśli nieuczesane: Wszystkie byty ("cosie") tworzą rzeczywistość. Po pol...


2 lipiec 2003 (środa), 00:33:33

Wiara

Filozofowie uwielbiali bawić się tym słowem, ale co w nim takiego jest to ja nie wiem. Definicja: Wiara to dopełnienie wiedzy w poznaniu o to, czego wiedzieć się nie da. Myśli nieuczesane: ...


1 lipiec 2003 (wtorek), 06:34:34

Głupota

Definicja: Głupota to cecha działania, myślenia, albo postawy charakteryzująca się brakiem wiedzy lub błędnym wnioskowaniem z wiedzy posiadanej. Myśli nieuczesane: To trudne słowo a więc ...


1 lipiec 2003 (wtorek), 06:33:33

Odpowiedzialność

Definicja: Odpowiedzialność to gotowość do ponoszenia wszelkich konsekwencji własnych decyzji (aktów swojej woli) i działań. Obserwacja:  osoby zniewolone zwolnione są z odpowiedzialności...


1 lipiec 2003 (wtorek), 06:33:33

Wola

Kręcenie się koło pojęcia osoba wymaga zajęcia się tym pojęciem. Definicja: Wola to jeden z podstawowych atrybutów osoby stanowiący o możliwości podejmowania przez nią decyzji (aktów woli). D...


1 lipiec 2003 (wtorek), 06:33:33

Nienawiść

Definicja: Nienawiść to relacja do innej osoby mająca na celu doprowadzenie do jej nieistnienia. Dyskusja: Słowa powiązane: osoba, miłość, niewola ...


1 lipiec 2003 (wtorek), 06:33:33

Usprawiedliwienie

Filozofowie uwielbiali bawić się tym słowem, ale co w nim takiego jest to ja nie wiem. Definicja: Usprawiedliwienie to zastosowanie miłosierdzia w konkretnym przypadku. Myśli nieuczesane: ...


1 lipiec 2003 (wtorek), 06:33:33

Stworzenie

Kontrowersyjna definicja Definicja: Stworzenie to ta część rzeczywistości, która jako stworzona przez Boga jest od Niego różna. Dyskusja: Chyba mam tu sprzeczność w systemie !!! do popra...


1 lipiec 2003 (wtorek), 06:33:33

Bóg

Definicja: Bóg to osobowy absolut, istota konieczna. Dyskusja: Proszę się nie śmiać, że zdefiniowałem. Nie zdefiniowałem (choć napisałem, że definicja). Po prostu w moim systemie filozoficz...


1 lipiec 2003 (wtorek), 02:33:33

Zło

Traktatu o pochodzeniu zła nie napiszę, ale definicję spróbuję. Definicja: Zło to brak (nieistnienie lub nieobecność) dobra. Myśli nieuczesane: Zło nie jest przeciwieństwem dobra jak mów...


1 lipiec 2003 (wtorek), 01:54:54

Prawda

Muszę zająć się chyba najważniejszą definicją w całym moim systemie filozoficznym. Definicja #1: Prawda to opis rzeczywistości. Użyte pojęcia to: opis - pojęcie związane z wypowiedzią, zda...


21 czerwiec 2003 (sobota), 11:17:17

Bezbożność

Nad bezbożnością pracowałem w Zakopanem? Dlaczego tam? Bo była piękna zima, A. jeździła na nartach, a ja próbowałem podnieść kapitał w naszej spółce. Definicja: Bezbożność to nieliczenie się z wie...


Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.