21 sierpień 2018 (wtorek), 19:39:39

Sąd ostateczny i inne sądy w Biblii

Wyliczanka sądów:

 1. Nad uczynkami wierzących
 2. Święci ST
 3. Święci czasów ucisku
 4. Ocaleni Żydzi
 5. Ocaleni poganie
 6. Szatan i upadli aniołowie
 7. Ludzie niezbawieni

 

Kryteria badania

 1. Czas
 2. Sądzący (u Bogdana nie ma)
 3. Miejsce
 4. Podsądni
 5. Podstawa
 6. Rezultat
 7. Gdzie o tym pisze

 

A tu treść dokumentu w Wordzie, byle jak przekonwertowana (Ctr-C z Worda), z 15 listopada (wersja R2) a więc niekoniecznie najnowsza:

 

Sąd i sądy – studium Biblii pod tym kątem zrobione

 

Historia

 • 21 sierpnia 2018 – na KFC raz pojawił się temat sądów.
 • 7 września 2018, Forum Gliwice, po spotkaniu z Aliną i Terenią (to spotkanie było impulsem)
 • 8 września, SCC
 • 10-20 września – dalsza praca
 • 13 października – pierwsza próba syntezy, więc idę w nowy plik – końcówka ….R2
 • 14 listopada – praca zespołowa

 

Jako motto aż 3 wersety:

 • Nie sądźcie abyście nie byli sądzeni. (Mt7:1)
 • Raz człowiek umiera, a potem czeka go sąd. (Heb 9:27)
 • Jezus powiedział, że kto słucha Jego słowa i wierzy Temu, który Go posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. (J5:24)
 • Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. (J 7:24 bw)

 

Zabawa w słowa: sąd

Co to jest sąd? Potrzebna jest moja „Zabawa w słowa” J

 

Słowo sąd i sądzić ma co najmniej 4 znaczenia:

 • Sąd (osąd, rozsądzanie) to rozpoznanie stanu rzeczy aby widzieć co jest dobre, co złe i względem tego stanu postępować mądrze.
  • Alternatywa: Sąd to rozpoznanie stanu rzeczy aby widzieć co jest prawdziwe a co kłamstwo i względem tego stanu postępować mądrze.
 • Sąd to rozliczenie z powierzonego zadania kogoś nad kim ma się władze (pan-sługa, pracodawca-pracownik, dowódca-żołnierz zleceniodawca-wykonawca).
 • Sąd to wydanie wyroku za złamanie ogłoszonego prawa (w szczególności potępienie złego postępowania).
 • Sąd to rozstrzyganie sporów gdy osoby będące w konflikcie muszą uznać autorytet osoby rozstrzygającej, powołanego sądu.

 

Todo:

 • o tych co się wymawiali, że kupił pole, ma żone, ojcie umiera – chyba Łk 12 albo 14.
 • o zaproszeniu na ucztę weselną….

 

Metodologia

 

Analizując sąd próbuję odpowiadać sobie na pytania:

 1. Kto sądzi.
 2. Prawo sądu, kryterium sądu.
 3. Kogo dotyczy sąd, podsądni.
 4. Jaki jest możliwy wyrok albo możliwe wyroki
 5. Czas (moment) i miejsce sądu.
 6. Jak nas (kogo?) to dotyczy.

 

 

Wynik analizy (wstawić w takie odpowiedzi):

#1.       Kto sądzi.

#2.       Prawo sądu, kryterium sądu.

#3.       Kogo dotyczy sąd, podsądni.

#4.       Jaki jest możliwy wyrok albo możliwe wyroki

#5.       Czas (moment) i miejsce sądu.

#6.       Jak nas (kogo?) to dotyczy.

 

Spis wersetów:

Sąd i sądy – studium Biblii pod tym kątem zrobione.................................................................................. 1

Spis wersetów:................................................................................................................................. 3

Mt 7:1-5 – osądzajcie siebie, a stosuj miłosierdzie względem innych ->S3.................................................. 5

Mt 10:15 – miasta Izraela będą sądzone i lżej będzie Sodomie i Gomorze ->S4........................................... 6

Mt 12:36n W dzień sądu zdamy sprawę z wypowiedzianych słów ->S1, S2, S4........................................... 7

Mt: 12:42, Łk12:31 – Mieszkańcy Niniwy i królowa z Południa będą sądzić pokolenie Izraela, współczesne Jezusowi.            8

Mt 19:28 – Jezus zapewnia, że apostołowie będą sądzić 12 pokoleń Izraela ->S5........................................ 9

Mt 22:1-14 podobieństwo o uczcie królewskiej.................................................................................. 10

Mt 25:1-13 Przypowieść o pannach................................................................................................. 12

Mt 25:14 Rozliczenie się z sługą - zarządcą talentów........................................................................... 13

Mt 25:31nn – sąd Jezusa.............................................................................................................. 15

Łk 12:40nn Rozliczenie się ze sługami (Mt 24:45nn ale krótsze)............................................................. 16

Łk 13:22-30 Obraz zbawienia jako wchodzenia przez ciasną bramę, którą gospodarz zamknie..................... 17

ŁK 19:11nn – rozliczenie sług przez powracającego króla (o 10 minach)................................................... 18

J3:16-21 – w trakcie rozmowy z Nikodemem Jezus wyjaśnia mu po co przyszedł Syn Boży – nie aby sądzić świat, lecz by go zbawić.20

J5:21-19 – dysputa Jezusa ze starszymi............................................................................................ 21

J5:27-47 - …............................................................................................................................... 22

J8:39 (1-7, 35-40) – Jezus przyszedł, aby osądzić świat – wypowiedź po uzdrowieniu ślepego od urodzenia..... 23

J12:31 – Sąd nad światem, i sąd nad przywódcą tego świata................................................................. 24

J12:48 co sądzi? Słowa Jezusa osądzą w dniu ostatecznym................................................................... 25

J16:8 – władca tego świata jest sądzony o czym zapewnia Duch Święty.................................................. 26

Rz2:16 – Bóg będzie sądzić ukryte sprawy........................................................................................ 27

Rz 14:10-13 – Trybunał Chrystusa................................................................................................... 28

1Kor 3 – o sprawdzaniu swojego dzieła............................................................................................. 29

2Kor 5 – o sędziowskim trybunale Chrystusa..................................................................................... 30

1Kor6:1nn – Koryntianie sądzili się a zapomnieli, że będą sędziami świata i aniołów................................... 31

1Kor11:31 osądzajmy się aby inaczej niż świat być sądzonymi.............................................................. 32

2Tm4:1nn – sąd będzie przy przyjściu Jezusa..................................................................................... 33

2Tes1:5 – opis sądu Bożego u Pawła................................................................................................ 34

1Tm5:24 – będzie sąd.................................................................................................................. 35

2Tm4:1 – Jezus będzie sądzić żywych i martwych............................................................................... 36

2Tm4:2-8 – …............................................................................................................................. 37

Heb 6:2 – nauka o sądzie jest podstawą nauki o Chrystusie.................................................................. 38

Heb9:27 – raz człowiekowi śmierć a potem sąd.................................................................................. 39

Heb 10:13, 17 – trzymajmy się nadziei, bo Pa będzie sądzić, a kto znając prawdę grzeszy to już może tylko czekać na sąd i ogien       40

Jk2:12-13 – jak postępować.......................................................................................................... 41

Jk5:9 – ostrzeżenie, aby nie osądzać braci......................................................................................... 42

1P1:15-17 – Bóg sądzi każdego wg. jego czynów – zachęta dla nas........................................................ 43

1P 4:3-6 – będzie sąd żywych i umarłych, a umarłym głoszono dobrą nowinę aby można było ich sądzić......... 44

1P4:16-17 – sąd zaczyna się od domu Bożego................................................................................... 45

2P2:4 – sąd na aniołami, które zgrzeszyły......................................................................................... 46

2P2:9 – Historia Sodoma i Lota przykładami przyszłych sądów.............................................................. 47

2P3:3-7 – nadchodzi dzień sądu, podobny jak do sądu związanego z potopem.......................................... 48

1J4:17 – miłość Boga sprawa, że będziemy ufną odwagę mieć w dniu sądu.............................................. 49

Jud 5-7 - Pan zatrzymał anioły na sąd, a Sodomę już osądził.................................................................. 50

Jud 14-15 – proroctwo Henocha o przyjściu Pana i sądzie...................................................................... 51

Ap 6:10, 11:18, 14:7 – zapowiedzi nadchodzącego sądu...................................................................... 52

Ap 17 – sąd nad Wielką Nierządnicą................................................................................................ 53

Ap18 i Ap19 – sąd, albo raczej upadek Wielkiego Babilonu................................................................... 54

Ap 20:4 – sądy w tysiącletnim królestwie......................................................................................... 56

Ap 20:12 – sąd nad umarłymi........................................................................................................ 57

Dodatki:........................................................................................................................................ 58

Synteza........................................................................................................................................ 59

Sąd pod koniec Ap20................................................................................................................... 60

S2- Sąd rozliczający sługi............................................................................................................... 61

S3 - Sądzenie w życiu................................................................................................................... 62

S4 – Sądzenie na podstawie stosunku do Jezusa i dobrej nowiny o Królestwie Bożym................................. 63

S5 – sądzenie w Tysiącletnim Królestwie.............................................................................................. 64

 

Mt 7:1-5 – osądzajcie siebie, a stosuj miłosierdzie względem innych ->S3

 

Mt 7:1 (6:31-7:5) tpnt
 (31) Nie martwcie się więc, mówiąc: Co będziemy jedli? (…) (33) Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko zostanie wam dodane. (34) (…) 

(1) Nie sądźcie, abyście nie zostali osądzeni(2) Albowiem jakim sądem sądzicie, takim zostaniecie osądzeni, i jaką miarą mierzycie, taką wam w zamian odmierzą.

(3) A czemu widzisz drzazgę w oku swojego brata, a nie dostrzegasz belki w swoim oku? (4) Albo jak możesz powiedzieć swojemu bratu: Pozwól, że wyrwę drzazgę z twojego oka, a oto belka jest w twoim oku? (5) Obłudniku! Wyrwij wpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, by wyrwać drzazgę z oka swojego brata."

 

Rz 2:1-ssssss – jeżeli sądzisz prawem, samemu podpadasz pod prawo, bo znaczy, że znasz prawo – masz więc problem.

 

Tu jest o dwóch, albo o 3 sądach.

 • Problem sądu potępiającego: oceniam coś źle u kogoś, a samemu tak czynię – czyli robię wzgląd na osobę, siebie traktuję inaczej.
  • nie sądź– (interpretacja) – nie potępiaj, nie wydawaj wyroku potępiającego
  • abyś nie był sądzony– aby ktoś ciebie nie potępił, nie wydał wyroku potępiającego.
 • Tu jest o potencjalnych, przyszłych sądach, przez które każdy może przejść:
  • jakim sądzisz takim zostanie osądzony– tu inne sądzenie, tu jest sąd jako konieczna w działaniu ocena postaw – (interpretacja) sądź sprawiedliwie.

 

Wnioski:

 • będzie w przyszłości sąd, który może mnie potępić
 • mogę taki przyszły sąd, który może mnie potępić ominąć
 • jeżeli nie będą sądził potępiając to może ominę sąd mnie potępiający

 

Wynik analizy (wstawić w takie odpowiedzi):

#1.       Kto sądzi.

 • Ktoś może minie osądzić, więc lepiej abym nie sądził.

#2.       Prawo sądu, kryterium sądu.

 • Takie samo dla mnie jak i dla innych.

#3.       Kogo dotyczy sąd, podsądni.

#4.       Jaki jest możliwy wyrok albo możliwe wyroki

 • Jest tu słowo „osądzenie” w znaczeniu „potępienie”.

#5.       Czas (moment) i miejsce sądu.

 • Jakaś przyszłość

#6.       Jak nas (kogo?) to dotyczy.

 

 

Mt 10:15 – miasta Izraela będą sądzone i lżej będzie Sodomiei Gomorze ->S4

 

Mt 10:5-15 tpnt 
(5) Tych to dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wstępujcie i nie wchodźcie do miasta Samarytan; (6) Ale idźcie raczej do owiec zgubionych z domu Izraela. (7) A idąc głoście, mówiąc: Przybliżyło się Królestwo Niebios.
(8) Słabych uleczcie, trędowatych oczyszczajcie, umarłych wskrzeszajcie, demony wyganiajcie. Za darmo wzięliście, za darmo też dawajcie.
(9) Nie nabywajcie złota, ani srebra, ani miedzi w swoje trzosy; (10) Ani torby na drogę, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani lasek. Albowiem godny jest robotnik swojego wyżywienia.
(11) A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dokładnie dowiedzcie się, kto jest w nim godny, i tam mieszkajcie, dopóki nie wyjdziecie. (12) Wchodząc natomiast do domu, pozdrówcie go.
(13) I jeśli ten dom prawdziwie byłby godny, niech przyjdziepokój waszdo niego, a jeśli nie byłby godny, pokój wasz niech wróci do was.
(14) A jeśli ktoś by was nie przyjął, ani nie słuchał waszych słów, wychodząc z domu albo z tego miasta, strząśnijcie proch ze swoich stóp.
(15) Zaprawdę mówię wam: Znośniej będzie ziemi Sodomy i Gomory w dniu sądu, niż temu miastu.

 

Podobnie w Mt 11:22, Tyrowi i Sydonomi, oraz .24 lżej będzie Sodomie ale i Mt 12: 41 - Niniwie

 

Wynik analizy:

#1.       Kto sądzi.

#2.       Prawo sądu, kryterium sądu.

 • Przyjęcie lub odrzucenie posłów Jezusa głoszących Królestwo Niebios.

#3.       Kogo dotyczy sąd, podsądni.

 • Miasta Izraela
 • I miasta Sodoma i Gomora, którym będzie lżej

#4.       Jaki jest możliwy wyrok albo możliwe wyroki

#5.       Czas (moment) i miejsce sądu.

 • W dniu sądu, bo będzie kiedyś odbywał się sąd (nad miastami, nad miastami Izraela w szczególności)

#6.       Jak nas (kogo?) to dotyczy.

 

Mt 12:36n W dzień sądu zdamy sprawę z wypowiedzianych słów->S1, S2, S4

 

Mat 12:36-37 tpnt 
(36) Mówię wam natomiast, że z każdego nieużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu(37) gdyż ze swoich słów zostaniesz uznany za sprawiedliwego, i ze swoich słów zostaniesz potępiony.

 

Wynik analizy:

#1.       Kto sądzi.

#2.       Prawo sądu, kryterium sądu.

 • Używanie nieużytecznych słów.

#3.       Kogo dotyczy sąd, podsądni.

 • Wygląda na to, że wszyscy.

#4.       Jaki jest możliwy wyrok albo możliwe wyroki

 • Uznanie za sprawiedliwego.
 • Potępienie.

#5.       Czas (moment) i miejsce sądu.

 • Kiedyś. W dzień sądu.

#6.       Jak nas (kogo?) to dotyczy.

 

 

Mt: 12:42, Łk12:31 – Mieszkańcy Niniwy i królowa z Południa będą sądzić pokolenie Izraela, współczesne Jezusowi.

 

Tu chyba są opisane dwa sądy.

 

(15) Jezus przejrzał te plany i oddalił się stamtąd. Poszły za Nim wielkie tłumy, a On uzdrowił wśród nich wszystkich chorych. (16) Nakazywał im jednak, by nie czynili wokół Niego rozgłosu. (…)  (22) W tym czasie przyprowadzono do Niego opętanego człowieka. Był on niewidomy i głuchoniemy. Jezus uzdrowił go, tak że przemówił i był w stanie widzieć. (23) Wywołało to zachwyt wśród tłumów: Czy to nie jest Syn Dawida? — powtarzano. (24) Jednak faryzeusze, gdy o tym usłyszeli, orzekli: Ten wygania demony nie inaczej jak tylko za sprawą Beelzebula, władcy demonów. (…)(36) Mówię wam natomiast: Z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu. (37) Gdyż na podstawie własnych słów zostaniesz usprawiedliwionyi na podstawie własnych słów zostaniesz potępiony.
(38) W odpowiedzi na to niektórzy znawcy Prawa i faryzeusze powiedzieli: Nauczycielu, chcemy zobaczyć jakiś Twój znak. (…)
(41) Mieszkańcy Niniwypowstaną na sąd wraz z tym pokoleniemi potępią je, gdyż opamiętali się na wezwanie Jonasza, a przecież tutaj chodzi o coś więcej niż w przypadku Jonasza. (42) Królowa z Południapowstanie na sąd wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a przecież tutaj chodzi o coś więcej niż w przypadku Salomona.

 

 • Kto sądzi:mieszkańcy Niniwy (gdyż opamiętali się), Królowa z Południa (gdyż szukała mądrości Bożej). Wygląda więc, że święci STbędą gdzieś sędziami.
 • Kogo się sądzi:pokolenie Izraelitów
 • Jaki wyrok: usprawiedliwienie lub potępienie, w tym wypadku raczej potępienie, bo niewiara.

 

Wynik analizy:

#1.       Kto sądzi.

 • Między innymi mieszkańcy Niniwy, Królowa z Południa – więc pewnie można to uogólnić na jakiś świętych ST.

#2.       Prawo sądu, kryterium sądu.

 • Sądzenie z każdego bezużytecznego słowa, które się wypowiada.

#3.       Kogo dotyczy sąd, podsądni.

 • Pokolenia Izraela.

#4.       Jaki jest możliwy wyrok albo możliwe wyroki

 • Usprawiedliwienie
 • Potępienie.

#5.       Czas (moment) i miejsce sądu.

#6.       Jak nas (kogo?) to dotyczy.

 

Mt 19:28 – Jezus zapewnia, że apostołowie będą sądzić 12 pokoleń Izraela->S5

Mt 19:28 tpnt 
(28) A Jezus powiedział im: Zaprawdę mówię wam, że wy, którzy za mną poszliście, przy odrodzeniu, gdy usiądzie Syn Człowieczy na tronie swojej chwały, usiądziecie i wy na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.

 

To jest fajne!

 

 • Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały
 • Apostołowie Jezusa też usiądą na 12 tronach
 • Sądzonych będzie 12 pokoleń Izraela
 • Będzie to przy odrodzeniu.

 

 

Wynik analizy:

#1.       Kto sądzi.

 • Ci, którzy poszli za Jezusem, ale wygląda to na zastrzeżone dla 12 apostołów, bo jest 12 tronów.
 • Jest tam też Syn Człowieczy, który usiądzie na tronie swojej chwały.

#2.       Prawo sądu, kryterium sądu.

#3.       Kogo dotyczy sąd, podsądni.

 • 12 pokoleń Izraela.

#4.       Jaki jest możliwy wyrok albo możliwe wyroki

#5.       Czas (moment) i miejsce sądu.

 • Przy odrodzeniua więc kiedy? Pierwsze zmartwychstanie, przemienienie, początek TK?
 • Gdy Syn Człowieczy usiądzie na tronie swojej chwały.

#6.       Jak nas (kogo?) to dotyczy.

 • Chyba nijak bo nie jestem jednym z 12 apostołów, nie jestem też z 12 pokoleń Izraela
 • Ale chcę też iść za Jezusem.

 

Mt 22:1-14 podobieństwo o uczcie królewskiej-> ???

Mt 22:1-14 tpnt 
(1) A Jezus w odpowiedzi, ponownie rzekł im w podobieństwach, mówiąc:
(2) Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego człowieka, króla, który wyprawił wesele swojemu synowi, (3) I posłał swoje sługi, by wezwali zaproszonych na uroczystości weselne; ale oni nie chcieli przyjść.
(4) I ponownie posłał inne sługi, mówiąc: Powiedzcie tym, którzy są zaproszeni: Oto przygotowałem mój posiłek, moje woły i tuczne bydło ofiarowano, i wszystko jest gotowe; chodźcie na uroczystości weselne!
(5) Oni jednak lekceważąc to, odeszli, ten wprawdzie do swojej roli, a tamten do swojego handlu, (6) a pozostali pojmali jego sługi, znieważyli ich i pozabijali.
(7) Gdy król to usłyszał, rozgniewał się i posłał swoje wojska, wytracił owych morderców, a miasto ich spalił.
(8) Wtedy powiedział swoim sługom: Wesele wprawdzie jest gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni. (9) Dlatego idźcie na rozstaje dróg, i kogokolwiek znajdziecie, wezwijcie na uroczystości weselne. (10) I wyszli owi słudzy na drogi, zgromadzili wszystkich ilu znaleźli, złych a także dobrych, i napełniło się wesele gośćmi.
(11) A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się spoczywającym przy stole, zobaczył tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. (12) I powiedział do niego: Przyjacielu! Jak tu wszedłeś, nie mając szaty weselnej? A on zamilkł.
(13) Wtedy powiedział król sługom: Zwiążcie jego nogi i ręce, zabierzcie go i wyrzućcie w ciemność zewnętrzną; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
(14) Albowiem wielu jest powołanych, ale mało wybranych.

 

Czy to jest sąd?

 

W Ap 3:?? Jezus mówi: jesteś nagi – zakup u mnie szatę białą? Aby zakryła twoją nagość??? – sprawdzić

 

Mamy tu ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

 

Co znaczą te słowa:

 • Powołanie– powołany jest poinformowany o fakcie powołania.
 • Wybranie– wybrany nie musi wiedzieć, że jest wybrany, bo wybranie to wskazanie jednego (lub kilku) pośród wielu i wskazanie to jest widoczne dla wybierającego i tych, którym wybierający oznajmia.

 

#ciemności #płacz

 

Wynik analizy – chyba nie potrafię tego wypełnić.

#1.       Kto sądzi.

 • Król który wyprawił wesele swojemu synowi.

#2.       Prawo sądu, kryterium sądu.

 • Zaproszenie?
 • Godne przyodzianie?

#3.       Kogo dotyczy sąd, podsądni.

 • Zaproszeni na uroczystości weselne.
 • Jacyś ludzie, źli ale też dobrzy, wezwani z rozstajów dróg, wezwani na uroczystości weselne.

#4.       Jaki jest możliwy wyrok albo możliwe wyroki

 • Morderców sług króla wytracą wysłane wojska a miasto ich będzie spalone.
 • Osoby będące na weselu, jeżeli sąnieodziane w szatę weselną to związanie, zabranie go i wyrzucenie w ciemność zewnętrzną; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

#5.       Czas (moment) i miejsce sądu.

#6.       Jak nas (kogo?) to dotyczy.

 • Lepiej dać się zaprosić gdy zaproszenie jest do mnie kierowane.
 • Lepiej mieć godną szatę gdy się idzie na wesele.

 

Mt 25:1-13 Przypowieść o pannach-> ???

Mt 25:1-13 tpnt 
(1) Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. (2) A pięć z nich było roztropnych, a pięć głupich. (3) Te głupie wzięły swoje lampy, lecz nie wzięły ze sobą oliwy. (4) Lecz mądre wzięły oliwę w swoje naczynia wraz ze swoimi lampami.
(5) A gdy oblubieniec zwlekał, zdrzemnęły się wszystkie i spały.
(6) A w środku nocy rozległ się krzyk: Oto oblubieniec przychodzi; wychodźcie na jego spotkanie! (7) Wtedy obudziły się wszystkie owe dziewice i uporządkowały swoje lampy.(8) A głupie powiedziały do mądrych: Dajcie nam z waszej oliwy, bo lampy nasze gasną. (9) A mądre odpowiedziały, mówiąc: Jeszcze by nam i wam nie wystarczyło; idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie.
(10) A gdy odeszły kupować, przyszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na uroczystości weselne; i drzwi zostały zamknięte. (11) Lecz później przyszły i pozostałe dziewice, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam! (12) A on w odpowiedzi, rzekł: Zaprawdę mówię wam, nie znam was.
(13) Czuwajcie więc; bo nie znacie dnia ani godziny, o której przyjdzie Syn Człowieczy.

 

Czy to jest o sądzie? Nie, ale postawa, działania a dokładnie roztropność panien podlega ocenie i ma swoje konsekwencje.

 

 

Wynik analizy:

#1.       Kto sądzi.

#2.       Prawo sądu, kryterium sądu.

 • Znajomość z Panem.

#3.       Kogo dotyczy sąd, podsądni.

#4.       Jaki jest możliwy wyrok albo możliwe wyroki

#5.       Czas (moment) i miejsce sądu.

#6.       Jak nas (kogo?) to dotyczy.

 • Lepiej być mądrym niż głupim.
 • Ważne jest czuwanie, bo nie znamy dnia ani godziny, o której przyjdzie Syn Człowieczy.

 

Mt 25:14 Rozliczenie się z sługą - zarządcą talentów->S2

Mat 25:14-30 tpnt 
(14) Podobnie bowiem pewien człowiek odjeżdżając za granicę, przywołał swoje sługii przekazał im swój dobytek; (15) I temu wprawdzie dał pięć talentów, a temu dwa, a temu jeden, każdemu według jego możliwości, i zaraz odjechał.
(16) A poszedł ten, który wziął pięć talentów, obracał nimi i uzyskał drugie pięć talentów.
(17) Tak samo i ten, który wziął dwa, i on uzyskał drugie dwa.
(18) A ten, który wziął jeden, odszedł, rozkopał ziemię i schował srebro swojego pana.
(19) A po długim czasie przyszedł pan owych sług i rozlicza z nimi zapis rozrachunków.
(20) I przystąpił ten, który wziął pięć talentów, i przyniósł dalsze pięć talentów, mówiąc: Panie! Przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem nimi. (21) A pan jego powiedział mu: Dobrze, sługo dobry i wierny! W małych byłeś wierny, ustanowię cię nad wieloma; wejdź do radości swojego pana.
(22) Przystąpił także i ten, który wziął dwa talenty, i powiedział: Panie! Powierzyłeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem nimi. (23) Powiedział mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! W małych byłeś wierny,ustanowię cię nad wieloma; wejdź do radości swojego pana.
(24) A przystąpił i ten, który wziął jeden talent, i powiedział: Panie! Poznałem cię, że jesteś człowiekiem twardym, że żniesz, gdzie nie siałeś, i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś; (25) Bojąc się więc, odszedłem i ukryłem twój talent w ziemi; oto masz to, co jest twoje. (26) A w odpowiedzi, pan jego rzekł do niego: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie nie rozsypywałem; (27) Trzeba było więc złożyć moje srebro u bankierów, a ja po przyjściu, odebrałbym to, co jest moje z zyskiem. (28) Dlatego zabierzcie od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów.
(29) Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane, i będzie obfitować; a temu, kto nie ma, i to, co ma, zostanie mu zabrane.
(30) A tego bezużytecznego sługę wyrzućcie w ciemność zewnętrzną; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

 

Wyroki:

 • Za wierność w prowadzeniu spraw swojego pana
  • ustanowienie zarządcą wielu spraw
  • wejście do radości swojego pana.
 • Za złość i gnuśność
  • Zabranie talentu
  • wyrzucenie w ciemność zewnętrzne, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów.

 

Uwagi:

 • Pojawia się pojęcie: ciemność zewnętrzna,gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów.
 • Płacz i zgrzytanie zębów pojawia się często. Może kiedyś sprawdzić.

 

Wynik analizy:

#1.       Kto sądzi.

 • człowiek odjeżdżając za granicę ale …
 • … widać, że chodzi o jakiego Pana i jego sługi.
 • Pan rozlicza swoje sługi.

#2.       Prawo sądu, kryterium sądu.

 • Kryterium ekonomiczne: efekty obracania kapitałem.

#3.       Kogo dotyczy sąd, podsądni.

 • Sług, którzy otrzymali w zarząd – każdy wg. swoich możliwości.

#4.       Jaki jest możliwy wyrok albo możliwe wyroki

 • Za wierność w prowadzeniu spraw swojego pana
  • ustanowienie zarządcą wielu spraw
  • wejście do radości swojego pana.
 • Za złość i gnuśność
  • Zabranie talentu
  • wyrzucenie w ciemność zewnętrzne, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów.

#5.       Czas (moment) i miejsce sądu.

 • po długim czasie od wyjazdu za granicę, gdy przychodzi pan owych sług i rozlicza się z nimi.

#6.       Jak nas (kogo?) to dotyczy.

 • Wyznaję, że Jezus jest Panem, a więc jestem Jego sługą
 • Lepiej więc abym dobrze zarządzał tym, co powierzone

Mt 25:31nn – sąd Jezusanad narodami – kozły i owce -> ???

Mat 25:31-46 tpnt 
(31) A gdy przyjdzieSyn Człowieczy w swojej chwale, i z Nim wszyscy święci aniołowie, wtedy usiądzie na tronie swojej chwały. (32) I zostaną zebrane przed Nim wszystkie narody, i oddzieli ich, jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.
(33) I postawi owcepo swojej prawej stronie, a kozłypo lewej stronie.
(34) Wtedy powie Król tym, po Jego prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego! Odziedziczcie Królestwo przygotowane wam od założenia świata. (35) Gdyż byłem głodny, a daliście mi jeść; pragnąłem, a daliście mi pić; byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie; (36) Byłem nagim, a przyodzialiście mnie; byłem chorym, a odwiedziliście mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie.
(37) Wtedy odpowiedzą Mu sprawiedliwi, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy Cię głodnym i daliśmy Ci jeść? Albo pragnącym i daliśmy Ci pić? (38) I kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, i przyjęliśmy Cię, lub nagim, i przyodzialiśmy Cię? (39) I kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu, i przyszliśmy do Ciebie?
(40) A w odpowiedzi, Król powie im: Zaprawdę mówię wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.
(41) Potem powie i tym, którzy są po lewej stronie: Idźcie ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, który jest przygotowany diabłu i jego aniołom.
(42) Albowiem byłem głodny, a nie daliście mi jeść; pragnąłem, a nie daliście mi pić; (43) Byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie; byłem nagim, a nie przyodzialiście mnie; byłem chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie.
(44) Wtedy i oni Mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo pragnącym, albo gościem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, i nie usłużyliśmy Ci?
(45) Wtedy odpowie im, mówiąc: Zaprawdę mówię wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście.
(46) I pójdą ci na karę wieczną; natomiast sprawiedliwi do życia wiecznego.

 

Wynik analizy:

#1.       Kto sądzi.

 • Syn Człowieczy, Jezus, siedzący na tronie chwały

#2.       Prawo sądu, kryterium sądu.

 • uczynki miłosierdzia wykonane względem najmniejszych z braci Jezusa

#3.       Kogo dotyczy sąd, podsądni.

 • wszystkie narody. Narody będą zebrane przez Jezusem.

#4.       Jaki jest możliwy wyrok albo możliwe wyroki

 • tych po prawej stornie – odziedziczcie Królestwo przygotowane dla nich, życie wieczne.
 • tych po lewej – w ogień wieczny przygotowany diabłu jego aniołom, kara wieczna.

#5.       Czas (moment) i miejsce sądu.

 • Przy przyjściu Jezusa z aniołami, gdy zasiądzie na tronie chwały (Mt16:27-28)
 • Potem będzie do odziedziczenia Królestwo przygotowane od założenia świata.

#6.       Jak nas (kogo?) to dotyczy.

 

Łk 12:40nn Rozliczenie się ze sługami (Mt 24:45nn ale krótsze)->S2

Łk 12:40-48 tpnt 
(40) I wy więc bądźcie gotowi; bo Syn Człowieczy przyjdzieo godzinie, której się nie domyślacie.
(41) Wtedy Piotr powiedział Mu: Panie? Czy do nas mówisz to podobieństwo, czy też do wszystkich?
(42) Pan natomiast powiedział: Kto zatem jest tym wiernym i roztropnym zarządcą, którego pan postawi nad swoją służbą, aby im dawał przydział zboża we właściwym czasie? (43) Błogosławiony ten sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, znajdzie tak czyniącego; (44) Prawdziwie mówię wam, że go postawi nad wszystkimi swoimi dobrami.
(45) A jeśli powiedziałby ów sługa w swoim sercu: Mój pan zwleka ze swoim przyjściem, i zacząłby bić sługi i służebnice, a jeść, pić i upijać się, (46) Przyjdzie pan owego sługi w dniu, którego nie oczekuje, i w godzinie, której nie zna, i rozetniego, i położy dział jego z niewierzącymi. (47) Ten sługa natomiast, który poznał wolę swojego panai nie przygotował się, i nie czynił zgodnie z jego wolą, odbierze wiele razów; (48) Ten natomiast, który nie znał, a uczynił rzeczy godne batów, będzie mniej chłostany. Od każdego bowiem, komu wiele dano, wiele będzie się żądać; a komu wiele powierzono, od tego więcej będą wymagać.

 

Mateusz przedstawia to nieco inaczej, krócej ale wygląda na to samo:

 

Mt 24:45-51 tpnt 
(45) Kto więc jest tym wiernym i rozumnym sługą, którego pan jego ustanowił nad swoją służbą, aby im dawał pokarm we właściwym czasie?
(46) Błogosławiony ów sługa, którego jego pan gdy przyjdzie, znajdzie tak czyniącego.
(47) Zaprawdę mówię wam, że go ustanowi nad całym swoim mieniem.
(48) A jeśliby powiedział ów zły sługa w swoim sercu: Mój pan zwleka ze swoim przyjściem,
(49) I zacząłby bić współsługi, a jeść i pić z pijakami,
(50) Przyjdzie pan owego sługi w dniu, którego się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna, (51) I potnie go na kawałki, i wyznaczy mu dział równy z obłudnikami;tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

 

Poważna mowa. Analiza:

 • Syn Człowieczy to jak ten pan, którzy wrócił i patrzy, jak zachowywali się jego słudzy
 • Zadanie: dzielić dobrami we właściwy sposób. Dwie postawy:
  • Jeden tak czyni ànagroda - zostanie postawiony nad wszystkimi dobrami.
  • Drugi bije inne sługi, objada się i upija àbędzie miał dział z niewierzącymi (?) (Mt – z obłudnikami, gdzie płacz i zgrzytanie zębami)
 • Drugie kryterium to znajomość woli pana: kto nie znał a źle czynił będzie chłostany, ale kto znał wolę i nie czynił będzie bardziej chłostany.
 • U Mt jest inny finał: „I potnie go na kawałki, i wyznaczy mu dział równy z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

 

 

Łk 13:22-30 Obraz zbawienia jako wchodzenia przez ciasną bramę, którą gospodarz zamknie->???

Łk 13:22-30 tpnt 
(22) I chodził po miastach i miasteczkach, nauczając i zmierzając ku Jerozolimie. (23) I powiedział do Niego pewien człowiek: Panie! Czy niewielu będzie zbawionych? A On powiedział do nich: (24) Zmagajcie się, aby wejść przez ciasną bramę; albowiem mówię wam: Wielu będzie starało się wejść, ale nie będą w stanie. (25) Kiedy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy stojąc na zewnątrz zaczęlibyście pukać w bramę, mówiąc: Panie, panie, otwórz nam! A on w odpowiedzi powie wam: Nie znam was. Skąd jesteście? (26) Wtedy zaczniecie mówić: Jedliśmy z tobą i piliśmy, i nauczałeś na naszych ulicach. (27) A on powie: Mówię wam, nie znam was. Skąd jesteście? Odstąpcie ode mnie wszyscy, sprawcy bezprawia. (28) Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy zobaczycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Boga, a was samych na zewnątrz wyrzuconych. (29) I przyjdą ze wschodu i z zachodu, i z północy i z południa, i spoczną za stołem w Królestwie Bożym. (30) I oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.

 

ŁK 19:11nn – rozliczenie sług przez powracającego króla (o 10 minach)->S4 i S2

To jednak jest zupełnie coś innego niż Mt 24:14 (talenty)

 

Luk 19:11-27 tpnt 
(11) A gdy oni słuchali tego, dodał jeszcze to podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, a im wydawało się, że już zaraz ma się ukazać Królestwo Boże.
(12) Powiedział więc: Pewien człowiek szlachetnego roduudał się do odległej krainy, żeby objąć dla siebie królestwo i powrócić. (13) I przywołał dziesięciu swoich sług, dał im dziesięć min, i powiedział do nich: Obracajcie nimi, aż przyjadę.
(14) Natomiast poddani jego nienawidzili goi wysłali za nim poselstwo, mówiąc: Nie chcemy, aby ten królował nad nami.
(15) I stało się, że on powrócił po przyjęciu królestwa, i powiedział, aby przywołano do niego te sługi, którym dał srebro, żeby się dowiedzieć, kto ile zyskał z handlu.
(16) Przyszedł więc pierwszy, mówiąc: Panie! Twoja mina zyskała dziesięć min.
(17) I powiedział mu: Dobrze, sługo dobry! Dlatego, że stałeś się wierny w najmniejszym, miej władzę nad dziesięcioma miastami.
(18) Przyszedł i drugi, mówiąc: Panie! Twoja mina przyniosła pięć min.
(19) I temu też powiedział: I ty stań nad pięcioma miastami.
(20) A inny przyszedł, mówiąc: Panie! Oto twoja mina, którą miałem odłożoną w chustce, (21) Bałem się bowiem ciebie, gdyż jesteś człowiekiem srogim; że podnosisz, czego nie położyłeś, i żniesz, czego nie zasiałeś.
(22) Wtedy powiedział mu: Na podstawie twoich słów sądzę ciebie, zły sługo! Wiedziałeś, że jestem człowiekiem srogim, podnoszę, czego nie położyłem, i żnę, czego nie zasiałem; (23) Dlaczego więc nie oddałeś mojego srebra do banku? A ja po powrocie podjąłbym je z odsetkami.
(24) I powiedział tym, którzy stali obok: Weźcie od niego tę minę i dajcie temu, który ma dziesięć min.
(25) I powiedzieli mu: Panie! Ma dziesięć min.
(26) Albowiem mówię wam, że każdemu, który ma, zostanie dane, a temu, który nie ma, i to, co ma, zostanie mu zabrane.
(27) Nadto moich nieprzyjaciół, tych, którzy nie chcieli, abym zakrólował nad nimi, przyprowadźcie tu i zabijcie ich przede mną.

 

Obserwacje:

 • Ciekawy jest wątek z tymi poddanymi, którzy nie chcą aby ten pan objął godność królewską. Są zabijani przed Panem.
 • A o słuchach: Każdemu dał po tyle samo!
 • Zły sługa będzie sądzony na podstawie swoich słów:
  • Nie dał miny do banku – Pan nie miał zysku.
  • W efekcie stracił powierzoną przez Pana minę – została mu zabrana

 

S4 - Sądzenie poddanych króla

 

Kto sądzi:człowiek szalechneto rodu, który udał się do odległej krainy, aby objąć królestwo. Przypuszczam, że chodzi o Jezusa.

Kogo sądzi:

 • poddani, którzy go nienawidzą

Podstawia sadu:

 • tych poddanych na podstawie ich postawy – nienawiść i czyny – poselstwo, że go nie chcą za króla.

Wyroki:

 • Zabicie przed nim.

 

S2 – rozliczenie ze słuhami

Kto sądzi:człowiek szlachetnego rodu, który udał się do odległej krainy, aby objąć królestwo. Przypuszczam, że chodzi o Jezusa.

Kogo sądzi:

 • 10 swoich słuch, którym dał kapitał aby nim obracali.

Podstawia sadu:

 • Efekty działania, zyski ale …
 • … ale ten jeden na podstawie słów, bo wiedział coś o swoim panu

Wyroki:

 • postawienie nad 5 albo i 10 miastami
 • zabranie kapitału, który miał

 

J3:16-21 – Rozmowy z Nikodemem, Jezus wyjaśnia że Syn Boży nie przyszedł aby sądzić świat, lecz by go zbawić.-> S4

J3:16-21 tpnt 
(16) W ten właśnie sposób Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, wierzący w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bo nie posłał Bóg swojego Syna na świat, aby sądził świat, lecz by świat został przez Niego zbawiony. (18) Wierzący w Niego, nie podlega osądzeniu; ale kto nie wierzy, już jestosądzony, dlatego że nie wierzy w imię jednorodzonego Syna Bożego.
(19) To natomiast jest sąd, że światłość przyszła na świat, a ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość; bo ich czyny były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie przychodzi do światłości, aby czyny jego nie zostały obnażone.(21) Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby czyny jego zostały ujawnione, że są dokonane w Bogu.

 

Bardzo ogólna jest ta informacja o tym sądzie:

 • Za to relacja z Jezusem (wiara w Niego) rozdziela na tych, który nie podlegają sądowi i na tych, którzy już są osądzeni.
 • Złe czyny ludzi sprawiają, że lubią oni ciemność a światłość przyszła na świat i jedni ludzie się przed nim ukrywają a inni przychodzą do niej.

 

Wynik analizy:

#1.       Kto sądzi.

#2.       Prawo sądu, kryterium sądu.

 • Wiara w imię Syna Bożego

#3.       Kogo dotyczy sąd, podsądni.

#4.       Jaki jest możliwy wyrok albo możliwe wyroki

 • Nie podleganie sądowi
 • Już, od razu osądzenie

#5.       Czas (moment) i miejsce sądu.

#6.       Jak nas (kogo?) to dotyczy.

 

J5:21-19 – dysputa Jezusa ze starszymi->S4

Po uzdrowieniu nas sadzawką chromego w szabat, i dyskusji ze starszymi, którzy chcieli go zabić uważając, że nie tylko rozluźnia rygory szabatu ale też Boga nazywa ojcem stawiając się na równi Bogiem.

 

J 5:21-29 tpnt 
(21) Bo tak, jak Ojciec wzbudza umarłych i przywraca życie, tak i Syn, przywraca życie tym, którym chce. (22) Bo Ojciec w ogóle nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, (23) Aby wszyscy czcili Syna, tak jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał.
(24) Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Kto słucha mojego słowa i wierzy Temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia.
(25) Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Przyjdzie godzina, i teraz już jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, będą żyć. (26) Bo jak Ojciec ma życie sam w sobie, tak i dał Synowi, aby miał życie sam w sobie. (27) I dał Mu władzę i prawo sprawowania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. (28) Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos; (29) I wyjdą ci, którzy dobrze czynili, by powstać do życia; a ci, którzy źle czynili, by powstać na sąd.

 

O przyjściu Jezusa dowiadujemy się, że Bóg Ojciec nie sadzi, ale przekazał sąd Synowi, aby relacja z Synem była sądem.

Po tym mają miejsce dwa ważne (Amen, Amen) oświadczenia Jezusa:

 • Kto słucha słów Jezusa i wierzy Bogu, który go posłał ma życie wieczne i nie idzie na sąd, ale ze śmierci przeszedł do życia.
 • Umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą będą żyć, bo Syn Człowieczy ma władzę i prawo sądu.

 

Poniżej jest opisany jakiś ważny sąd – sąd nad umarłymi

 

Umarli usłyszą głos Syna Bożego

 • Kto usłyszy – żyć będzie

Kogo: umarłych

 • Co dobrze czynili powstaną do życia
 • Którzy źle czynili powstają na sąd

 

J5:27-47 - …

 

J 5:37-47 tpnt
(37) A Ten, który mnie posłał, Ojciec, sam świadczył o mnie. Ani głosu Jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci Jego nie widzieliście, (38) I nie macie Jego Słowa w was mieszkającego; stąd też nie wierzycie Temu, którego On posłał. (39) Badacie Pisma, bo wydaje się wam, że macie w nich życie wieczne; a one składają świadectwo o mnie. (40) I nie chcecie przyjść do mnie, abyście mieli życie. (41)Nie przyjmuję chwały od ludzi, (42) Ale wiem o was, że nie macie miłości Bożej w sobie. (43) Ja przyszedłem w imieniu mojego Ojca, a nie przyjmujecie mnie; jeśli ktoś inny przyszedłby we własnym imieniu, tego przyjmiecie. (44) Jak możecie wierzyć wy, którzy chwałę jedni od drugich przyjmujecie, a chwały samego Boga nie szukacie? (45) Niech nie wydaje się wam, że ja was będę oskarżał przed Ojcem; oskarża was Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. (46) Jeśli bowiem uwierzyliście Mojżeszowi, uwierzyliście i mnie, gdyż on napisał o mnie. (47) Jeśli jednak pismom jego nie wierzycie, jak uwierzycie moim słowom?

 

Obserwacje:

.40 - Aby mieć życie wieczne należy przyjść do Jezus

.45 - Będzie jakiś sąd, ale nie Jezus będzie tam oskarżał – oskarżać będzie Mojżesz, na którego tak chętnie się powoływali i w wypełnianiu nakazów którego tak chcętnie pokładają nadzieję.

 

J8:39 (1-7, 35-40) – Jezus przyszedł, aby osądzić świat – wypowiedź po uzdrowieniu ślepego od urodzenia

 

J 9:39 tpnt 
(39) A Jezus powiedział: Ja przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, aby stali się ślepi.

 

Opowiedzenie się za lub przeciw Jezusowi stanowi sąd: niewidomy widział, a potem uznał w Jezusie Syna Człowieczego, faryzeusze byli ślepi, a ponieważ mówili, że widzą to grzech ich trwał.

 

Ciekawostka, bo jest tu bezpośrednia sprzeczność (coś dla Damiana) z J3:17  J

 • J 3:17 tpnt- Bo nie posłał Bóg swojego Syna na świat, aby sądził świat, lecz by świat został przez Niego zbawiony.
 • J 9:39 tpnt- A Jezus powiedział: Ja przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, aby stali się ślepi.
 • J12:4 7 - A jeśliby ktoś słuchał moich słów, a nie uwierzy, ja go nie będę sądził; bo nie przyszedłem, aby sądzić świat, ale aby świat zbawić.

 

J12:31 – Sąd nad światem, i sąd nad przywódcą tego świata

 

Uwaga: bo rozpoczyna się (rozdział 12 Jana) godzina chwali Jezusa.

 

J 12:27-33 tpnt 
(27) Teraz dusza moja jest zatrwożona; i co powiem? Ojcze! Uratuj mnie od tej godziny; przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. (28) Ojcze! Otocz chwałą swoje imię.

Na to dobiegł głos z nieba: I otoczyłem chwałą i ponownie otoczę je chwałą.

(29) Wtedy tłum, który stał i to słyszał, mówił: To był grzmot; inni mówili: Anioł przemówił do Niego.

(30) Jezus w odpowiedzi, rzekł im: Nie ze względu na mnie rozległ się ten głos, ale ze względu na was. (31) Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz przywódca tego świata zostanie wyrzucony na zewnątrz. (32) A ja gdy będę podniesiony z ziemi, pociągnę wszystkich do siebie.

(33) A to powiedział zaznaczając, jaką śmiercią ma umrzeć.

 

Godzina chwiały się rozpoczyna – i jest ona sądem nad światem.

Przywódca tego świata zostanie wyrzucony na zewnątrz.

 • Kim jest przywódca tego świata?
 • Gdzie jest?
 • Gdzie zostanie wyrzucony? Co znaczy: zostanie wyrzucony precz?

Po zmartwychwstaniu ludzie będą pociągnięci do Jezusa.

 

tpnt 
(31) Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz przywódca tego świata zostanie wyrzucony na zewnątrz.

bt5 
(31) Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz.

eib 
(31) Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony.

ubg 
(31) Teraz odbywa się sąd tego świata, teraz władca tego świata będzie wyrzucony precz.

 

J12:48 co sądzi? Słowa Jezusa osądzą w dniu ostatecznym

 

J 12:31-49 tpnt
"(31) Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz przywódca tego świata zostanie wyrzucony na zewnątrz. (32) A ja gdy będę podniesiony z ziemi, pociągnę wszystkich do siebie. (33) A to powiedział zaznaczając, jaką śmiercią ma umrzeć. 
(34) (…) (35) Jezus więc powiedział im: Jeszcze na krótki czas światłość jest z wami; chodźcie, dopóki macie światłość, aby nie pochwyciła was ciemność; bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. (36) Dopóki macie światłość, wierzcie w światłość, abyście się stali synami światła. (…)

(42) Niemniej jednak wielu z przywódców uwierzyło w Niego, ale ze względu na faryzeuszów nie przyznawali się do tego, aby nie zostali wyłączeni z synagogi. (43) Umiłowali bowiem chwałę ludzką bardziej niż chwałę Bożą. (44) Jezus natomiast głośno zawołał i powiedział: Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w Tego, który mnie posłał! (45) A kto mnie widzi, widzi Tego, który mnie posłał. (46) Ja – światłość, przyszedłem na świat, aby nikt, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności. (47) A jeśliby ktoś słuchał moich słów, a nie uwierzy, ja go nie będę sądził; bo nie przyszedłem, aby sądzić świat, ale aby świat zbawić(48) Ten kto mnie odrzuca i nie przyjmuje moich słów, ma swojego sędziego – słowo, które ja mówiłem, ono osądzi go w dniu ostatecznym(49) Bo ja nie mówiłem sam z siebie, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi dał przykazanie, które mam mówić, i które mam głosić; (50) I wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. Więc to, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec.

 

J16:8 – władca tego świata jest sądzony o czym zapewnia Duch Święty

 

Joh 16:7-11 tpnt 
(7) Lecz ja wam mówię prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Opiekun nie przyjdzie do was; ale jeśli odejdę, poślę Go do was.
(8) A On, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie odnośnie grzechu i odnośnie sprawiedliwości, i odnośnie sądu;
(9) Odnośnie grzechu, gdyż prawdziwie nie uwierzyli we mnie;
(10) Odnośnie sprawiedliwości także, gdyż idę do Ojca mojego i już mnie nie ujrzycie;
(11) Odnośnie sądu natomiast, bo przywódca tego świata jest osądzony.

 

Władca tego świata jest osądzony (czas dokonany). No i fajnie.

 

 

Rz2:16 – Bóg będzie sądzić ukryte sprawy

 

Rz 2:16 tpnt 
(16) W dniu, gdy Bóg sądzić będzie przez Jezusa Chrystusa ukryte sprawy ludzi, według mojej Ewangelii.

 

Tekst o ludziach, którzy mają znajomość Prawa Bożego – że będą sądzeni i jak będą sądzeni.

 

Rz 14:10-13 – Trybunał Chrystusa

 

Rz 14:10-13 tpnt 
(10) Ty natomiast dlaczego sądzisz twojego brata? Albo dlaczego gardzisz twoim bratem? Wszyscy bowiem staniemy przed trybunałem sądu (βῆμα bēma) Chrystusa.
(11) Napisane jest bowiem: Jako żyję Ja, mówi Pan, przede mną zegnie się wszelkie kolano i każdy język wyzna Bogu.
(12) Dlatego więc każdy z nas zda z samego siebie sprawę Bogu.
(13) Już więcej nie osądzajmy jedni drugich; ale raczej rozsądźmy to, aby nie kłaść przed bratem powodu do potknięcia lub zgorszenia.

 

Nie osądzać brata, ale być powodem do potknięcia lub zgorszeniem

 

1Kor 3 – o sprawdzaniu swojego dzieła

 

1Kor 3:9-15 tpnt 
(9) Jesteśmy bowiem Bożymi współpracownikami, a wy Bożą rolą, Bożą budowlą jesteście.
(10) Według łaski Bożej, która została mi dana, jako mądry mistrz budowlany założyłem fundament, a inny na nim buduje; a każdy niech uważa, jak na nim buduje.
(11) Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, obok tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.(12) A jeśli ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, drewna, siana lub ze słomy,
(13) To dzieło każdego stanie się widoczne; ten dzień bowiem to pokaże, gdyż w ogniu jest ono objawiane; a jakie jest dzieło każdego, ogień doświadczy.
(14) Jeśli czyjeś dzieło, które budował będzie trwać, otrzyma zapłatę.
(15) Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę; lecz on sam zostanie zbawiony, tak jednak, jak przez ogień.

 

Fakty:

 • Fundamentem budowania jest Jezus Chrystus i nie ma innego fundamentu.
 • Budować można ze złota, srebra, drogich kamieni, drewna, siana lub ze słomy. Tym pierwszym ogień nie szkodzi, te drugie płoną.
 • Dzieło każdego będzie w ogniu objawione, sprawdzone, wypróbowane i widoczne – ogień to dzieło doświadczy.
 • Po tym doświadczeniu będzie zapłata albo nie, można będzie …
 • … można będzie wyjść zbawionym, ale przez ogień, - czyli z niczym, jak pogorzelcy po pożarze.

 

 

2Kor 5 – o sędziowskim trybunale Chrystusa

 

Cała ta nauka dotyczy Kościoła, jest do świętych, do zbawionych.

 

2Kor 5:1-21 tpnt 
(1) Wiemy bowiem, że jeśli nasz ziemski dom, ten namiot, zostanie obalony, mamy budowlę u Boga, dom w niebiosach, nie ręką uczyniony, wieczny. (2) Bo i w tym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w nasze domostwo, które jest z nieba, (3) Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy zostaniemy znalezieni.
(4) Bo i będąc w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy zdjąć, ale przyoblec, by to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. (5) A Tym, który nas dla siebie do tego przygotował, jest Bóg i który dał nam zadatek Ducha. (6) Zawsze więc ufni wiemy, że mieszkając w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana; (7) Albowiem przez wiarę chodzimy, a nie przez to, co się widzi. (8) Ufamy więc i mamy upodobanie raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. (9) Dlatego uważamy za zaszczytne, czy to pozostając, czy odchodząc, Jemu się podobać.
(10) Albowiem musimy wszyscy pokazać się przed sędziowskim tronem (βῆμα bēma) Chrystusa, aby każdy odebrał to, co poprzez ciało zrobił i ze względu na to, co dokonał – czy to dobrego, czy to złego.
(11) Wiedząc więc, czym jest bojaźń Pana, ludzi przekonujemy, a dla Boga jesteśmy jawnymi; a mam nadzieję, że i w waszych sumieniach jesteśmy jawnymi.
(12) Bo ponownie nie polecamy samych siebie, ale dajemy wam powód do chluby z nas, abyście ją mieli przeciw tym, którzy chlubią się z tego, co na zewnątrz, a nie z serca. (13) Bo jeśli straciliśmy rozum, to dla Boga; jeśli zachowujemy rozsądek, to dla was. (14) Albowiem miłość Chrystusa naciska na nas, którzy to osądziliśmy, że jeśli Jeden za wszystkich umarł, zatem wszyscy umarli; (15) A za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją, już nie żyli dla samych siebie, ale dla Tego, który umarł za nich i został wzbudzony.
(16) Dlatego my, od teraz nikogo nie znamy według ciała, a jeśli i poznaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już Go nie znamy. (17) Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe, (18) A to wszystko jest z Boga, który nas z samym sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania,
(19) Jako że Bóg był w Chrystusie tym, który świat z samym sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i tym, który w nas złożył słowo pojednania. (20) W miejsce Chrystusa jesteśmy posłani, jako samego Boga, który przez nas wzywa, w miejsce Chrystusa prosimy: Bądźcie pojednani z Bogiem. (21) Albowiem On Tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, byśmy w Nim stawali się Bożą sprawiedliwością.

 

 • Każdy musi pokazać się przed sędziowskim tronem Chrystusa
 • Każdy będzie odbierał to, co przez ciało zrobił

… przy okazji

 • Bóg nas pojednał z sobą przez Jezusa Chrystusa i …. (!)
 • Bóg dał nam służbę pojednania
 • Dlatego w miejsce Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!

 

1Kor6:1nn – Koryntianie sądzili się a zapomnieli, że będą sędziamiświata i aniołów

 

1Kor 6:1-4 tpnt 
(1) Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, być sądzonym przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?
(2) Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeżeli świat przez was jest sądzony, to czy jesteście niegodni sądzić w sprawach pomniejszych?
(3) Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? A co dopiero sprawy życiowe?
(4) Wy więc, jeśli macie sprawy życiowe do osądzenia, tych, którzy są bez znaczenia w zborze, sadzacie jako sędziów?

 

 • Świat przez nas jest sądzony (czas teraźniejszy),
 • Aniołów będziemy sądzić.

 

1Kor11:31 osądzajmy się aby inaczej niż świat być sądzonymi

 

1Kor 11:28-32 tpnt 
(28) Niech więc człowiek doświadcza samego siebie i niech w ten sposób je z tego chleba, i z kielicha tego niech pije. (29) Bo kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pana, własny sąd je i pije. (30) Dlatego między wami jest wielu słabych i chorych, i liczni śpią.
(31) Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie bylibyśmy sądzeni. (32) Lecz gdy jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy ze światem nie zostali skazani.

 

 • Świat będzie skazany
 • My mamy szansę nie być ze światem skazanymi
 • … bo Pan nas teraz karci
 • ale lepiej to się sami osądzajmy

 

2Tm4:1nn – sąd będzie przy przyjściu Jezusa

 

2Tm 4:1 tpnt 
Ja więc uroczyście zaświadczam przed obliczem Boga i Pana Jezusa Chrystusa, który będzie sądzić żywych i martwych, podczas Jego pojawienia się (επιφανειαν, epifania) i Jego Królestwa:

 

 • Pan Jezus Chrystus będzie sądzić żywych i martwych. I ciekawe czy będzie to jeden sąd, czy dwa różne sądy, bo jak sądzi się żywych? Jak sądzi się umarłych?
 • Pan Jezus Chrystus będzie sądzić podczas swojego pojawienia się i w swoim Królestwie.

 

 

2Tes1:5 – opis sądu Bożego u Pawła

 

2Tes 1:4-11 tpnt 
(4) Tak że my sami chlubimy się z was w zborach Boga z powodu waszej wytrwałości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i w uciskach, które znosicie. (5) Co jest dowodem sprawiedliwego sądu Bożego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, dla którego też cierpicie. (6) Bo sprawiedliwe jest u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, (7) A wam, uciskanym, przynieść ulgę wraz z nami podczas objawienia się Pana Jezusa z nieba z aniołami Jego mocy,
(8) W płomieniu ognia, wymierzającego karę tym, którzy Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa;
(9) Którzy poniosą karę, wieczną zgubę, z dala od oblicza Pana i od chwały Jego mocy, (10) Gdy przyjdzie w tym dniu, aby zostać wysławionym w swoich świętych i podziwianym we wszystkich tych, którzy uwierzyli, ponieważ świadectwo nasze znalazło wśród was wiarę.
(11) O co też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was godnymi powołania i wypełnił wszelkie upodobanie dobroci i dzieło wiary w mocy,

 

Dużo ciekawej treści tu jest:

 • przechodzimy przez prześladowania i uciski
 • są one dowodem sprawiedliwego sądu Bożego gdyż …
 • … zostaliśmy uznani za godnych Królestwa Bożego, bo dla niego cierpimy
 • Bóg sprawiedliwie odpłaci uciskiem tych, którzy nas uciskają
 • A nam uciskanym przyniesie ulgę …
 • … w dniu objawienia się Pana Jezusa z nieba, z aniołami Jego mocy, w płomieniu ognia, wymierzając karę tym, którzy Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii.
 • Oni to (kto?) poniosą karę, wieczną zgubę, z dala od oblicza Pana i od chwały Jego mocy.

 

1Tm5:24 – będzie sąd

 

1Tm 5:24 tpnt 
(24) Grzechy niektórych ludzi są wcześniej jawne i poprzedzają sąd, natomiast za niektórymi podążają w ślad.

 

 • Będzie jakiś sąd ….. ale czy to nie jest jakaś parabola?

 

2Tm4:1 – Jezus będzie sądzić żywych i martwych

 

2Tm 4:1 tpnt 
(1) Ja więc uroczyście zaświadczam przed obliczem Boga i Pana Jezusa Chrystusa, który będzie sądzić żywych i martwych, podczas Jego pojawienia się i Jego Królestwa:

 

Wynik analizy:

#1.       Kto sądzi.

 • Pan Jezus Chrystus będzie sądzić (1) żywych, (2) umarłych

#2.       Prawo sądu, kryterium sądu.

#3.       Kogo dotyczy sąd, podsądni.

 • Żywych
 • I umarłych

#4.       Jaki jest możliwy wyrok albo możliwe wyroki

#5.       Czas (moment) i miejsce sądu.

 • W czasie pojawienia się jego
 • W czasie Jego Króletwa

#6.       Jak nas (kogo?) to dotyczy.

 

2Tm4:2-8 – ….

 

 

2Tm 4:2-8 tpnt

(2) Głoś słowo, bądź gotów w dogodnym i w niedogodnym czasie, wykaż błąd, skarć, zachęć z wszelką cierpliwością i nauką. (3) Albowiem będzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości nagromadzą sobie nauczycieli, dając sobie łechtać ucho, (4) I zaiste odwrócą się od słuchania prawdy, a będą zwracali się do baśni.

(5) Ale ty bądź trzeźwy we wszystkim, znoś złą dolę, czyń dzieło ewangelisty, wypełnij swoją służbę.

(6) Albowiem ja już jestem wylany jako dar ofiarny i nadszedł czas mojego odejścia. (7)Dobry bój stoczyłem, bieg kończę, wiarę zachowuję; (8) Na koniec odłożony jest dla mnie wieniec sprawiedliwości, który odda mi w tym dniu Pan, sędziasprawiedliwy, a nie tylko mi, lecz i wszystkim, którzy umiłowali Jego pojawienie się."

 

Po zachęcie skierowanej do Tymoteusza Paweł pisze o sobie, że pewnie to już koniec.

 

Wynik analizy:

#1.       Kto sądzi.

 • Pan, sędzia sprawiedliwy

#2.       Prawo sądu, kryterium sądu.

 • Stoczenie dobrego boju – sportowego, coś jak zapasy
 • Ukończenie biegu – zawody
 • Zachowanie wiary

#3.       Kogo dotyczy sąd, podsądni.

 • Pawła i wszystkich, którzy umiłowali Jego przyjście

#4.       Jaki jest możliwy wyrok albo możliwe wyroki

 • Wieniec sprawiedliwości (odłożony)

#5.       Czas (moment) i miejsce sądu.

#6.       Jak nas (kogo?) to dotyczy.

 • Kontekst zachęty Tymoteusza nas też powinien zachęcać do tego samego.

 

Heb 6:2 – nauka o sądzie jest podstawą nauki o Chrystusie

 

Heb 6:1-2 eib 
(1) Dlatego pomińmy podstawy nauki o Chrystusie. Przejdźmy do spraw doskonałości. Nie kładźmy znów fundamentu z prawd o odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu, (2) z nauki o chrztach, o nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym.

 

Heb9:27 – raz człowiekowi śmierć a potem sąd

 

Hbr 9:25-29 tpnt 
(25) I nie po to, by wiele razy ofiarowywać samego siebie, tak jak arcykapłan wchodzi do świętego świętych co roku z cudzą krwią, (26) Bo inaczej musiałby wielokrotnie od założenia świata cierpieć, lecz teraz na końcu wieków objawił się raz dla zmazania grzechu przez ofiarowanie samego siebie.
(27) A jak postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd, (28) Tak i Chrystus, raz będąc ofiarowany, aby wziąć na siebie grzechy wielu, drugi raz, już bez żadnego związku z grzechem, ukaże się tym, którzy Go oczekują ku zbawieniu.

 

Wykazanie, że ofiara Jezusa była karą orzeczoną za grzechy ludzi.

 

Heb 10:13, 17 – trzymajmy się nadziei, bo Pa będzie sądzić, a kto znając prawdę grzeszy to już może tylko czekać na sąd i ogien

 

Heb 10:23-30 tpnt 
(23) Zachowujmy wyznanie niewzruszonej nadziei, bo godny zaufania jest Ten, który obiecał,
(24) I przypatrujmy się jedni drugim, aby pobudzać się do miłości i dobrych czynów,
(25) Nie porzucając naszych wspólnych zgromadzeń, jak to u niektórych jest w zwyczaju, ale zachęcajmy się; i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się ten dzień.
(26) Bo jeśli po otrzymaniu dogłębnego poznania prawdy, dobrowolnie grzeszymy, nie pozostaje już żadna ofiara za grzechy,
(27) Ale tylko jakieś pełne bojaźni oczekiwanie sądu i żaru ognia, który ma strawić przeciwników.
(28) Kto odrzuca Prawo Mojżesza, ten bez miłosierdzia umiera na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków.
(29) Jak się wam wydaje, na ile gorszą karę zasługuje ten, kto Syna Bożego podeptał a krew przymierza, przez którą został uświęcony, uznał za pospolitą i znieważył Ducha łaski?
(30) Znamy bowiem Tego, który powiedział: Pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan; i ponownie: Pan sądzić będzie swój lud.

 

Jk2:12-13 – jak postępować

 

Jk 2:12n eib – jak mamy postępować, ale też o jakimś sądzie

(12) Mówcie i postępujcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez Prawo wolności.
(13) Nad tym, kto nie okazał miłosierdzia, odbywa się sądbez miłosierdzia. Miłosierdzie przezwycięża sąd.

 

 • Mamy postępować jak ci, którzy będą sądzeni przez prawo wolności (cokolwiek to znaczy – ale patrz Rz 6)
 • Nad tymi kto nie okazał miłosierdzia odbywa się sąd bez miłosierdzia – pasuje do Mt 25.31nn
 • Miłosierdzie (czy chodzi o miłosierdzie Boga) przezwycięża sąd i dlatego „nie idziemy na sąd, ale ze śmierci przechodzimy do życia” (J5:24)

 

Jk5:9 – ostrzeżenie, aby nie osądzać braci

 

Jk 5:9 tpnt 
(9) Nie wzdychajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli osądzeni. Oto sędzia stanął u drzwi.

Jk 5:9 ubg 
(9) Bracia, nie narzekajcie jedni na drugich, abyście nie zostali osądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami.

 

Jk 5:9-12 eib 
(9) Przestańcie na siebie nawzajem narzekać, bracia! Nie narażajcie się na sąd. Bo oto Sędzia stanął u drzwi.
(10) Za przykład nieugiętości oraz cierpliwości bierzcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imieniu Pana.
(11) Zauważcie, że tych, którzy wytrwali, uważamy za szczęśliwych. Słyszeliście o wytrwałości Joba. Wiecie, jaki był cel Pana. Wiecie też, że Pan jest bardzo litościwy i miłosierny.
(12) Przede wszystkim, drodzy bracia, przestańcie przysięgać na niebo i na ziemię; nie składajcie też innych przysiąg. Niech wasze: tak, znaczy: tak, a wasze: nie — nie, abyście nie popadli pod sąd.

 

 

1P1:15-17 – Bóg sądzi każdego wg. jego czynów – zachęta dla nas

 

1P 1:15-17 tpnt 
(15) Ale z powodu Świętego, który was powołał, stańcie się sami święci we wszelkim postępowaniu waszym; (16) Bo napisano: Stańcie się święci, bo Ja jestem Święty. (17) A jeśli wzywacie jako Ojca, tego który bez względu na osoby sądzikażdego według jego czynów, postępujcie w bojaźni przez czas waszego zamieszkiwania na obczyźnie.

 

 

1P 4:3-6 – będzie sąd żywych i umarłych, a umarłym głoszono dobrą nowinę aby można było ich sądzić

 

1P 4:3-6 tpnt 
(3) Wystarczy już bowiem, że w minionym czasie naszego życia czyniliśmy wolę pogan, żyjąc w rozwiązłościach, pożądliwościach, pijaństwie, hulankach, pijatykach i niegodziwych bałwochwalstwach. (4) Przy tym dziwią się oni, że wy nie śpieszycie się razem z nimi do tego samego zalewu rozwiązłości, i bluźnią wam. (5) Ci zdadzą sprawę Temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych.
(6) W tym bowiem celu i umarłym głoszono dobrą nowinę, aby zostali osądzeni wprawdzie jako ludzie według ciała, ale żyli w duchu według Boga.

 

 

1P4:16-17 – sąd zaczyna się od domu Bożego

 

1P 4:16-17 tpnt 
(16) Jeśli natomiast ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech nie będzie zawstydzany, ale niech w tej mierze oddaje chwałę Bogu. (17) Gdyż jest czas, aby rozpoczął się sąd od domu Bożego; jeżeli więc zaczyna się od nas, jaki będzie koniec tych, którzy nie okazują posłuszeństwa ewangelii Bożej?

 

Zaczął się sąd i to od domu Bożego!

 

2P2:4 – sąd na aniołami, które zgrzeszyły

 

2P 2:4 tpnt 
(4) Skoro bowiem Bóg aniołów, gdy zgrzeszyli, nie oszczędził, ale w więzach ciemności strącił ich do Tartaru. Wydał ich jako zachowanych na sąd.

 

Aniołowie będą sądzeni a póki co czekają w Tartarze.

 

 

2P2:9 – Historia Sodoma i Lota przykładami przyszłych sądów

 

2P 2:6-10 tpnt 
(6) A miasta Sodomy i Gomorę spopielił i potępił przez zagładę, stawiając je jako przykład tego, co ma nastąpićdla czyniących bezbożność,
(7) Lecz wyrwałsprawiedliwego Lota, udręczonego rozpustnym postępowaniem nieprawych, (8) Albowiem sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widząc i słysząc ich nieprawe czyny, codziennie zadręczał swoją sprawiedliwą duszę.
(9) Umie Pan pobożnych wyrywać z próby, a poskromionych niesprawiedliwych zachowywać na dzień sądu,
(10) A szczególnie tych, którzy w żądzy zepsucia idą za ciałem, pogardzają Panowaniom; zuchwali i zarozumiali, nie drżą gdy bluźnią Chwałom,

 

 • Sodoma i Godoma przykładem sądu
 • Lot przykładem wyrwania z sądu.
 • Pan potrafi wyrwać z próbu pobożnych,…
 • Pan potrafi też podkromionych niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, szczególnie tych cielesnych.

 

2P3:3-7 – nadchodzi dzień sądu, podobny jak do sądu związanego z potopem

 

2P 3:3-7 tpnt 
(3) To najpierw wiedząc, że w dni ostateczneprzyjdą szydercy, chodzący według swoich własnych pożądliwości, (4) I mówiący: Gdzie jest obietnica Jego przyjścia? Od kiedy bowiem ojcowie zasnęli, wszystko tak trwa od początku stworzenia. (5) Nie zauważają bowiem, sami tego pragnąc, że niebiosa były od dawna i ziemia, która z wody i pośród wody razem zaistniała przez Słowo Boże, (6) Z powodu których ówczesny świat, zatopionywodą, zginął.
(7) Teraz jednak przez to samo Słowo, niebiosa i ziemia są zachowane dla ogniai strzeżone na dzień sądui zgubyludzi bezbożnych.

 

 

1J4:17 – miłość Boga sprawa, że będziemy ufną odwagę mieć w dniu sądu

 

1J 4:16-18 tpnt 
(16) A my poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, którą Bóg ma wobec nas. Bóg jest miłością i kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. (17) W tym miłość jest doprowadzona do pełni w nas, abyśmy mieli ufną odwagę w dniu sądu; bo tak jak On jest i my jesteśmy w tym świecie.
(18) W miłości nie ma bojaźni, lecz doskonała miłość wyrzuca bojaźń na zewnątrz, gdyż bojaźń drży przed karą; a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.

 

 • Ufna odwaga – co to jest?
 • On jest i my jesteśmy w tym świecie – ładne, odtologiczne stwierzenie podobne do tego w J5 albo J8 – że Jezus mam życie jak Ojciec ma życie no i nam daje takie życie – sprawdzić.

 

Jud 5-7 - Pan zatrzymał anioły na sąd, a Sodomę już osądził

 

Jud 1:5-7 tpnt 
(5) A chcę wam to przypomnieć, wam, którzy raz na zawsze to wiecie, że Pan wybawił lud z ziemi egipskiej, następnie tych, którzy nie wierzyli, wygubił.
(6) Także aniołów, którzy nie zachowali swojego pierwotnego stanu, ale opuścili własne mieszkanie, zachował w wiecznych więzach w mroku na dzień wielkiego sądu.
(7) Jak Sodoma i Gomora, i miasta wokół nich, w podobny im sposób oddały się nierządowi i udały się za pożądaniem ciała innego mężczyzny, są wystawione za przykład, ponosząc karęognia wiecznego.

 

Jud 14-15 – proroctwo Henocha o przyjściu Pana i sądzie

 

Jud 1:14-15 tpnt 
(14) Prorokował też o nich Henoch, siódmy w linii od Adama, mówiąc: Oto przyszedł Pan wśród miriad swoich świętych,
(15) By dokonać sądu nad wszystkimi i ujawnić wszystkie ich bezbożności, za wszystkie bezbożne czyny, którymi wyrażali swą bezbożność, i za wszystkie harde słowa, które mówili przeciwko Niemu bezbożni grzesznicy.

 

Ap 6:10, 11:18, 14:7 – zapowiedzi nadchodzącego sądu

 

Ap 6:10 tpnt 
(10) I wołali potężnym głosem, mówiąc: Jak długo, Panie, Święty i Prawdziwy, nie osądziszi nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach ziemi?

Ap 11:18 tpnt 
(18) A narody uniosły się gniewem, i nadszedł Twój gniew oraz czas sądzenia umarłych, aby dać nagrodę Twoim sługom, prorokom i świętym oraz bojącym się Twojego imienia, małym i wielkim, i zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię.

Ap 14:7 tpnt 
(7) Mówiąc potężnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Jego sądui oddajcie pokłon Temu, który uczynił niebo i ziemię, morze i źródła wód.

 

 

Ap 17 – sąd nad Wielką Nierządnicą

 

Ap 17:1-99 tpnt 
(1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i powiedział do mnie, mówiąc mi: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, siedzącą nad wielkimi wodami, (2) Z którą oddali się nierządowi królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi zostali upojeni winem jej nierządu.
(3) I przeniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na szkarłatnym dzikim zwierzęciu, które jest pełne bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.
(4) A kobieta była przyobleczona w purpurę i w szkarłat, i ozdobiona złotem i drogim kamieniem, i perłami, mając w swojej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swojego nierządu. (5) A na jej czole wypisane jest imię: „Tajemnica, Wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi”.
(6) I widziałem kobietę, która jest pijana od krwi świętych i od krwi męczenników Jezusa; i zdziwiłem się, gdy ją zobaczyłem. Cudactwo wielkie.
(7) I powiedział mi anioł: Dlaczego się zdziwiłeś? Ja ci oznajmię tajemnicę tej kobiety i dzikiego zwierzęcia, które ją nosi, i ma siedem głów i dziesięć rogów. (8) Dzikie zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i ma wyjść z otchłani, i idzie na zgubę; i zdziwią się mieszkańcy ziemi, których imiona od założenia świata nie są zapisane w zwoju życia, widząc dzikie zwierzę, które było i nie ma, chociaż jest.
(9) Tu potrzeba umysłu mającego mądrość. Siedem głów to siedem gór, na których siedzi ta kobieta, (10) I jest siedmiu królów; pięciu upadło i jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, musi on pozostać na krótko. (11) I dzikie zwierzę, które było i nie ma go, ono jest ósmym, i jest z owych siedmiu, i idzie na zgubę. (12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to jest dziesięciu królów, którzy jeszcze nie wzięli królestwa; ale przyjmują władzę jako królowie z dzikim zwierzęciem na jedną godzinę. (13) Ci mają jeden zamysł, i oddadzą swoją moc i władzę dzikiemu zwierzęciu. (14) Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo jest Panem panów i Królem królów, a z Nim ci, którzy są powołani, wybrani i wierni.
(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, gdzie siedzi nierządnica, to są ludy i tłumy, i narody, i języki. (16) A dziesięć rogów, które widziałeś na dzikim zwierzęciu, to ci, którzy znienawidzą nierządnicę, i uczynią ją spustoszoną i nagą, a jej ciało zjedzą, i ją spalą w ogniu. (17) Bóg bowiem wlał do ich serc, aby uczynili Jego zamysł, i uczynili to jednomyślnie, by oddali swoje królowanie dzikiemu zwierzęciu, aż dokonają się Słowa Boże.
(18) A kobieta, którą widziałeś, jest wielkim miastem, mającym władzę królewską nad królami ziemi.

 

Czytając musze sprawdzić jakie są zarzuty?

 • Uprawiała nierząd z królami ziemi (podobnie jest w Ap19 z Babilonem)
 • Zabijała świętych, skoro była pijana ich krwią
 • Winem swego nierządu upiła ludzi

 

Ap18 i Ap19 – sąd, albo raczej upadek Wielkiego Babilonu

 

Ap 18:1-99 tpnt 
(1) A po tych wydarzeniach widziałem anioła zstępującego z nieba, mającego wielką władzę; a od jego chwały ziemia została rozświetlona. (2) I zawołał w mocy swojego potężnego głosu, mówiąc: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się mieszkaniem demonów i więzieniem wszelkiego nieczystego ducha, i więzieniem wszelkiego nieczystego i wstrętnego ptactwa, (3) gdyż z wina zapalczywości jego nierządu piły wszystkie narody, a królowie ziemi oddali się z nim nierządowi, i kupcy ziemscy wzbogacili się na mocy jego przepychu.
(4) I słyszałem inny głos, mówiący z nieba: Wyjdźcie z niego, mój ludu, abyście nie byli współuczestnikami jego grzechów, i abyście nie otrzymali z jego plag,(5) albowiem jego grzechy sięgnęły aż do nieba, i wspomniał Bóg na jego niesprawiedliwe czyny. (6) Oddajcie mu, jak i on wam oddawał, dwa razy tyle, oddajcie mu podwójnie według jego czynów; w kielichu, w którym nalewał, nalejcie mu podwójnie. (7) Ile oddawał sobie chwały i żył w przepychu, tak wiele dajcie mu męczarni i smutku; bo mówi w swoim sercu: Siedzę jak królowa, i nie jestem wdową, a smutku z pewnością nie zobaczę.
(8) Dlatego w jednym dniu nadejdą jego plagi, śmierć i smutek, i głód, i zostanie spalony w ogniu; bo mocny jest Pan Bóg, który go osądza.(9) I zapłaczą nad nim, i uderzą się w pierś nad nim, gdy ujrzą dym jego pożaru, królowie ziemi, którzy z nim oddawali się nierządowi i żyli w przepychu, (10) Stojąc z daleka z powodu strachu przed jego męką i mówiąc: Biada, biada, Babilonie, miasto wielkie, miasto mocne, gdyż w jednej godzinie nadszedł twój sąd!
(11) A kupcy ziemscy będą płakać i smucić się nad nim, bo towaru ich nikt już nie kupuje, (12) towaru ze złota i srebra, i drogiego kamienia, i pereł, i cienkiego lnu, i purpury, i jedwabiu, i szkarłatu, i z wszelkiego drzewa tujowego, i wszelkiego naczynia z kości słoniowej, i z wszelkiego najdroższego drzewa, i miedzi, i żelaza, i marmuru, (13) I cynamonu, i wonności, i mirry, i kadzidła, i wina, i oliwy, i czystej mąki pszennej, i pszenicy, i bydła, i owiec, i koni, i wozów, i ciał, i dusz ludzi.
(14) A dojrzały owoc pożądliwości twojej duszy odszedł od ciebie i odeszły od ciebie wszystkie rzeczy wystawne i wspaniałe, których już więcej nie znajdziesz. (15) Kupcy tych towarów, ci którzy wzbogacili się na nim, staną z daleka z powodu strachu przed jego męką, płacząc i smucąc się, (16) I mówiąc: Biada, biada, ci miasto wielkie, które jesteś okryte w cienki len i purpurę, i szkarłat, i przyozdobione złotem i drogimi kamieniami, i perłami, gdyż w jednej godzinie po tak wielkim bogactwie została pustka. (17) I każdy sternik, i całe rzesze pływających na okrętach, i żeglarze, i ci, co na morzu pracują, stanęli z daleka, (18) I zawołali, widząc dym jego pożaru, mówiąc: Które miasto jest podobne do tego wielkiego miasta! (19) I rzucali proch na swoje głowy, i wołali, płacząc i smucąc się, mówiąc: Biada, biada, ci miasto wielkie, w którym wzbogacili się wszyscy z jego dostatku, mający okręty na morzu, gdyż w jednej godzinie zostało spustoszone. (20) Rozraduj się nad nim, niebo i święci apostołowie, i prorocy, ponieważ Bóg zasądził wasz wyrok nad nim.
(21) I jeden mocarny anioł podniósł jakby wielki młyński kamień i rzucił go w morze, mówiąc: Z takim rozmachem zostanie wrzucony Babilon, miasto wielkie, i już nigdy nie zostanie znaleziony. (22) I głos cytrzystów i śpiewaków, i flecistów, i trębaczy nie będzie już w tobie słyszany, i żaden rzemieślnik jakiegokolwiek rzemiosła więcej nie znajdzie się w tobie, i odgłos tarcia kamienia młyńskiego już w tobie nigdy nie będzie słyszany, (23) I światło lampy nie będzie już w tobie widoczne, i głos oblubieńca i oblubienicy nie zostanie już w tobie usłyszany; gdyż kupcy twoi byli możnowładcami ziemi, gdyż twoimi czarami zwiedzione zostały wszystkie narody.
(24) I w nim została znaleziona krew proroków, świętych i wszystkich pomordowanych na ziemi.

 

Ap 19:1-99 tpnt 
(1)
 I po tych wydarzeniach usłyszałem potężny głos licznego tłumu w niebie, mówiącego: Alleluja! Zbawienie, chwała, cześć i moc Panu, Bogu naszemu.
(2) Bo prawdziwe i sprawiedliwe są Jego sądy; gdyż osądziłwielką nierządnicę, która niszczyła ziemię swoim nierządem, i pomścił krew swoich sług przelaną z jej ręki.
(3) I powiedzieli powtórnie: Alleluja! I dym jej wznosi się na wieki wieków. (4) I upadło dwudziestu czterech starszych i cztery stworzenia, i oddali pokłon Bogu, siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja!
(5) I wyszedł głos od tronu, mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy i ci, którzy się Go boją, mali i wielcy. (6) I słyszałem jakby głos wielkiego tłumu, i jakby głos wielu wód, i jakby głos potężnych grzmotów, mówiących: Alleluja! Gdyż zakrólował Pan, Bóg Wszechmogący; (7) Radujmy się i weselmy się, i oddajmy Mu chwałę; bo nadeszło wesele Baranka, a małżonka Jego przygotowała się. (8) I zostało jej dane, aby przywdziała cienki len, czysty i lśniący; albowiem cienki len, są to sprawiedliwe czyny świętych.
(9) A do mnie mówi: Napisz: Błogosławieni ci, którzy są wezwani na wieczerzę weselną Baranka. I mówi mi: To są prawdziwe Słowa Boże.
(10) I upadłem przed jego stopami, aby mu oddać pokłon; i mówi mi: Uważaj, abyś tego nie czynił; ja jestem współsługą twoim i twoich braci, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon; bowiem świadectwem Jezusa jest duch proroctwa.
(11) I widziałem otwarte niebo, a oto biały koń; a Ten, który na nim siedzi, nazywa się Wierny i Prawdziwy, i w sprawiedliwości sądzi i walczy. (12) A oczy Jego jak płomień ognia, i na głowie Jego wiele koron; i miał napisane imię, którego nikt nie zna, tylko On sam. (13) I odziany był w szatę zanurzoną we krwi, a imię, którym Go zwą – Słowo Boże. (14) I wojska w niebie podążały za Nim na białych koniach, obleczone w cienki len, biały i czysty.
(15) A z Jego ust wychodzi ostry miecz, aby nim wymierzyć cios narodom; i sam będzie je pasł laską żelazną, i sam depcze tłocznię wina zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego.(16) I ma na szacie i na swoim biodrze wypisane imię: Król królów i Pan panów.

(17) I zobaczyłem jednego anioła stojącego w słońcu, i zawołał potężnym głosem, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Przyjdźcie i zgromadźcie się na wieczerzę wielkiego Boga. (18) Abyście jedli ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni, i tych, którzy siedzą na nich, i ciała wszystkich wolnych, a także i niewolników, małych i wielkich.
(19) I zobaczyłem dzikie zwierzę i królów ziemi, i wojska ich zebrane, aby stoczyć bitwę z siedzącym na koniu i z Jego wojskiem.
(20) I pojmane zostało dzikie zwierzęi z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cudowne znaki, którymi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię dzikiego zwierzęcia i oddawali pokłon jego obrazowi. Obaj żywcem zostali wrzuceni do jeziora ognia, płonącego siarką. (21) A pozostali zostali pobici przez siedzącego na koniu, mieczem wychodzącym z Jego ust, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.

 

Ap 20:4 – sądy w tysiącletnim królestwie

 

Ap 20:4-6 tpnt 
(4) I widziałem trony; i zasiedli na nich, i dany był im sąd;

zobaczyłem dusze tych, którzy zostali ścięci toporem z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego, i tych, którzy nie oddali pokłonu dzikiemu zwierzęciu, ani jego obrazowi, i nie przyjęli jego znamienia na swoje czoło i na swoją rękę;

ci ożyli i zaczęli królować z Chrystusem tysiąc lat.
(5) Natomiast pozostali z umarłych nie ożyli, aż dopełni się tysiąc lat. To jest pierwsze powstanie z martwych.
(6) Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym powstaniu z martwych; nad tymi druga śmierć nie ma władzy, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa, i będą z Nim królować tysiąc lat.

 

Wynik analizy:

#1.       Kto sądzi.

 • Ktoś kto zasiada na tronach
 • dusze tych, którzy zostali ścięci toporem z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego,
 • i tych, którzy nie oddali pokłonu dzikiemu zwierzęciu, ani jego obrazowi,
 • i nie przyjęli jego znamienia na swoje czoło i na swoją rękę;
 • ci ożyli i zaczęli królować z Chrystusem tysiąc lat.
 • A więc ekipa, która powstała w pierwszym zmartwychwstaniu.

#2.       Prawo sądu, kryterium sądu.

 • To chyba nie jest sąd z wyrokami, a sądzenie w zarządzaiu

#3.       Kogo dotyczy sąd, podsądni.

#4.       Jaki jest możliwy wyrok albo możliwe wyroki

#5.       Czas (moment) i miejsce sądu.

 • Początek Tysiącletniego Królestwa – po związaniu szatana i po pierwszym zmarywychwstaniu

#6.       Jak nas (kogo?) to dotyczy.

 

Uwaga:

 • Sądzą ci co mają praco sądu.
 • Nieobecni: pozostali z umarłych, bo oni ożyją dopiero za 1000 lat.

 

Ap 20:12 – sąd nad umarłymi

 

Ap 20:11-15 tpnt 
(11) I widziałem wielki biały tron, i siedzącegona nim, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znalazło się miejsce dla nich.
(12) I widziałem umarłych, małych i wielkich, stojących przed Bogiem;

i zostały otwarte zwojei inny zwójzostał otwarty, to jest zwój życia;

i umarliz tych, którzy są zapisani w zwojach, zostali osądzeni według swoich czynów.
(13) I morze wydało umarłych, którzy w nim byli, i Śmierć (θάνατοςthanatos), i Hades (ᾅδης hadēs) wydały umarłych, którzy w nich byli; i zostali osądzeni, każdy według swoich czynów.
(14) I Śmierć, i Hades zostały wrzucone w jezioro ognia. To jest śmierć druga.
(15) A jeśli ktoś nie został znaleziony jako zapisany w zwoju życia, został wrzucony do jeziora ognia.

 

2P3:10 tpnp
(10) Dzień Pana nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebo z trzaskiem przeminie, podstawy świata stopnieją w ogniu, ziemia odpowie za swoje działania i człowiek zda sprawę ze swoich dokonań.

 

Ap 3:5 tpnt
Kto zwycięża, ten okryje się w białe szaty, i na pewno nie wymażę jego imienia ze zwoju życia (βίβλος ζωή - biblos zōē), i wyznam jego imię przed obliczem mojego Ojca i przed Jego aniołami.

 

 

Wynik analizy (wstawić w takie odpowiedzi):

#1.       Kto sądzi.

 • ktoś siedzący na wielkim, biały tronie
 • Bóg – skoro stoją przed Bogiem (.12b)

#2.       Prawo sądu, kryterium sądu.

 • Materiał dowodowy: zwoje oraz inny zwój – zwój życia
 • Umarli zapisani w zwojach osądzeni wg czynów.

#3.       Kogo dotyczy sąd, podsądni.

 • umarli, mali i wielcy
 • i umarli z tych, którzy są zapisani w zwojach, zostali osądzeni według swoich czynów.
 • Umarli wydani z morza, ze śmierci, i Z Hadesu
 • Przy okazji Śmierć (θάνατος thanatos), i Hades (ᾅδης hadēs) też są osądzeni i wrzuceni do jeziora ognia tak jakby to były osoby.

#4.       Jaki jest możliwy wyrok albo możliwe wyroki

 • jeśli ktoś nie został znaleziony jako zapisany w zwoju życia, został wrzucony do jeziora ognia

#5.       Czas (moment) i miejsce sądu.

 • po 1000 letnim królestwie
 • gdy już uciekła ziemia i niebo, i nie ma dla nich miejsca
 • próbuję sharmonizować z 2P3:10

#6.       Jak nas (kogo?) to dotyczy.

 

Todo:

 • Dość ważny jest ten zwój życia – może należy zrobić do tego osobne studium,

 

 

 

Dodatki:

 

Wersety nie o sądzie:

 • Mt 23:23, Łk 11:42 – że ważniejsze jest w życiu: sprawiedliwy osąd ludzi, miłosierdzie i wiara niż dziesięcina i zachowywania prawa.
 • J8:16, 26 – chodzi o osąd jakiejś prawdy teologicznej
 • Dz 25:10 – Paweł odwołuje się do sądu cesarskiego. (tego jest w dziejach sporo, bo często tam były używane sądy ludzkie)

 

Stary Testament:

 • Ex 12 – Prawo Paschalne – mowa o osądzeniu bogów Egiptu

 

 

Synteza

Sąd pod koniec Ap20

 

 • Mt 12:36n W dzień sądu zdamy sprawę z wypowiedzianych słów ->S1, S2, S4

S2- Sąd rozliczający sługi

 

 • Mt 12:36n W dzień sądu zdamy sprawę z wypowiedzianych słów ->S1, S2, S4
 • Mt 25:14 Rozliczenie się z sługą - zarządcą talentów
 • Łk 12:40nn, Mt 24,45nn Rozliczenie się ze sługami ->S2
 • ŁK 19:11nn – rozliczenie sług przez powracającego króla (o 10 minach) ->S4 i S2

S3 - Sądzenie w życiu

 

 • Mt 7:1-5 – osądzajcie siebie, a stosuj miłosierdzie względem innych.

 

 

S4 – Sądzenie na podstawie stosunku do Jezusa i dobrej nowiny o Królestwie Bożym

 

 • Mt 10:15 – miasta Izraela będą sądzone i lżej będzie Sodomie i Gomorze ->S4
 • Mt 12:36n W dzień sądu zdamy sprawę z wypowiedzianych słów ->S1, S2, S4
 • ŁK 19:11nn – rozliczenie sług przez powracającego króla (o 10 minach) ->S4 i S2
 • J3:16-21 – Rozmowy z Nikodemem, Jezus wyjaśnia że Syn Boży nie przyszedł aby sądzić świat, lecz by go zbawić. -> S4
 • J5:21-19 – dysputa Jezusa ze starszymi ->S4

 

 

S5 – sądzenie w Tysiącletnim Królestwie

 • Mt 19:28 – Jezus zapewnia, że apostołowie będą sądzić 12 pokoleń Izraela ->S5

 

 

Kiedy:

 • gdy Syn Człowieczy usiądzie na tronie swojej chwały

 

 

 

 


Kategorie: _blog, biblia, biblia / studium


Słowa kluczowe: sąd, sąd ostateczny, sąd uczynków, Mt25, trybunał chrystusowy, sąd nad narodami


Pliki


Komentarze: (1)

Henryk Suchecki, September 26, 2018 19:56 Skomentuj komentarz


Jeśli ktoś jest w PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE i mówi tobie prawdę o Królestwie Bożym a ty to odrzucasz, to w tym momencie stajesz się sędzią, który wydaje wyrok na siebie. Każdy osądzi siebie sam.(kamieniowanie Szczepana) Będzie to widoczne w dniu Ostatnim, gdy po prawicy stanie Oblubienica a po lewicy będzie miejsce dla reszty.

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.