21 sierpień 2018 (wtorek), 19:39:39

Sąd ostateczny i inne sądy w Biblii

Wyliczanka sądów:

 1. Nad uczynkami wierzących
 2. Święci ST
 3. Święci czasów ucisku
 4. Ocaleni Żydzi
 5. Ocaleni poganie
 6. Szatan i upadli aniołowie
 7. Ludzie niezbawieni

 

Kryteria badania

 1. Czas
 2. Sądzący (u Bogdana nie ma)
 3. Miejsce
 4. Podsądni
 5. Podstawa
 6. Rezultat
 7. Gdzie o tym pisze

 

A tu treść dokumentu w Wordzie, byle jak przekonwertowana, z 9 września 2018 a więc niekoniecznie najnowsza:

Sąd i sądy – studium Biblii pod tym kątem zrobione

 

Historia

 • 21 sierpnia 2018 – na KFC raz pojawił się temat sądów.
 • 7 września 2018, Forum Gliwice, po spotkaniu z Aliną i Terenią (to spotkanie było impulsem)
 • 8 września, SCC

 

Spis wersetów:

Sąd i sądy – studium Biblii pod tym kątem zrobione

Historia

Spis wersetów:

Metodologia

Studium Biblii

Mt 10:15 – miasta Izraela będą sądzone i lżej będzie Sodomie (Mt 11:20)

Mt 12:36n Sądzieni będziemy ze słów wypowiedzianych

Mt: 12:42, Łk12:31 – Mieszkańcy Niniwy i królowa z Południa będą sądzić pokolenie Izraela, współczesne Jezusowi.

Mt 19:28 – zapewnieni, że apostołowie będą sądzić 12 pokoleń Izraela

Mt 25:14 Rozliczenie się z sługą - zarządcą talentów

Mt 25:31nn – sąd Jezusa

Łk 12:40nn Rozliczenie się ze sługami (Mt 24:45nn ale krótsze)

ŁK 19:11nn – rozliczenie sług przez powracającego króla (o 10 minach)

J3:16-21 – w trakcie rozmowy z Nikodemem Jezus wyjaśnia mu po co przyszedł Syn Boży – nie aby sądzić świat, lecz by go zbawić.

J5:21-19 – dysputa Jezusa ze starszymi

J8:39 (1-7, 35-40) – Jezus przyszedł, aby osądzić świat – wypowiedź po uzdrowieniu ślepego od urodzenia

J12:31 – Sąd nad światem, bo rozpoczyna się (rozdział 12 Jana) godzina chwali Jezusa.

J16:8 – władca tego świata jest sądzony o czym zapewnia Duch Święty

Rz2:16 – Bóg będzie sądzić ukryte sprawy

Rz 14:10-13 – Trybunał Chrystusa

1Kor 3 – o sprawdzaniu swojego dzieła

2Kor 5 – o sędziowskim trybunale Chrystusa

1Kor6:1nn – Koryntianie sądzili się a zapomnieli, że będą sędziami świata i aniołów

1Kor11:31 osądzajmy się aby inaczej niż świat być sądzonymi

2Tm4:1nn – sąd będzie przy przyjściu Jezusa

2Tes1:5 – opis sądu Bożego u Pawła

1Tm5:24 – będzie sąd

2Tm4:1 – Jezus będzie sądzić żywych i martwych

Heb 6:2 – nauka o sądzie jest podstawą nauki o Chrystusie

Heb9:27 – raz człowiekowi śmierć a potem sąd

Heb 10:13, 17 – trzymajmy się nadziei, bo Pa będzie sądzić, a kto znając prawdę grzeszy to już może tylko czekać na sąd i ogien

Jk2:12-13 – jak postępować

Jk5:9 – ostrzeżenie, aby nie osądzać braci

1P1:15-17 – Bóg sądzi każdego wg. jego czynów – zachęta dla nas

1P 4:3-6 – będzie sąd żywych i umarłych, a umarłym głoszono dobrą nowinę aby można było ich sądzić

1P4:16-17 – sąd zaczyna się od domu Bożego

2P2:4 – sąd na aniołami, które zgrzeszyły

2P2:9 – Historia Sodoma i Lota przykładami przyszłych sądów

2P3:3-7 – nadchodzi dzień sądu, podobny jak do sądu związanego z potopem

1J4:17 – miłość Boga sprawa, że będziemy ufną odwagę mieć w dniu sądu

Jud 5-7 - Pan zatrzymał anioły na sąd, a Sodomę już osądził

Jud 14-15 – proroctwo Henocha o przyjściu Pana i sądzie

Ap 6:10, 11:18, 14:7 – zapowiedzi nadchodzącego sądu

Ap 17 – sąd nad Wielką Nierządnicą

Ap18 – sąd nad Wielkim Babilonem

Ap 20:4 – jakiś sąd, ale chyba ważny

Ap 20:12 – sąd nad umarłymi

Dodatki:

 

 

Metodologia

 

Analizując sąd próbuję odpowiadać sobie na pytania:

 1. Kto sądzi
 2. Na podstawie jakiego prawa
 3. Kogo dotyczy sąd
 4. Jakie są wyroki
 5. Czas sądu
 6. Jak nas to dotyczy.

 

 

Studium Biblii

 

Mt 10:15 – miasta Izraela będą sądzone i lżej będzie Sodomie (Mt 11:20)

 

Mt 10:5-15 tpnt 
(5) Tych to dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wstępujcie i nie wchodźcie do miasta Samarytan; (6) Ale idźcie raczej do owiec zgubionych z domu Izraela.
(7) A idąc głoście, mówiąc: Przybliżyło się Królestwo Niebios.
(8) Słabych uleczcie, trędowatych oczyszczajcie, umarłych wskrzeszajcie, demony wyganiajcie. Za darmo wzięliście, za darmo też dawajcie.
(9) Nie nabywajcie złota, ani srebra, ani miedzi w swoje trzosy;
(10) Ani torby na drogę, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani lasek. Albowiem godny jest robotnik swojego wyżywienia.
(11) A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dokładnie dowiedzcie się, kto jest w nim godny, i tam mieszkajcie, dopóki nie wyjdziecie.
(12) Wchodząc natomiast do domu, pozdrówcie go.
(13) I jeśli ten dom prawdziwie byłby godny, niech przyjdzie pokój wasz do niego, a jeśli nie byłby godny, pokój wasz niech wróci do was.
(14) A jeśli ktoś by was nie przyjął, ani nie słuchał waszych słów, wychodząc z domu albo z tego miasta, strząśnijcie proch ze swoich stóp.
(15) Zaprawdę mówię wam: Znośniej będzie ziemi Sodomy i Gomory w dniu sądu, niż temu miastu.

 

Podobnie w Mt 11:22, Tyrowi i Sydonomi, oraz .24 lżej będzie Sodomie ale i Mt 12: 41 - Niniwie

 

 • Będzie kiedyś odbywał się sąd (nad miastami)
 • Lżej będzie Sodomie i Gomorze niż miastu, które nie przyjmuje i nie słucha słów wysłanników, posłów (apostołów) Jezusa

 

Mt 12:36n Sądzieni będziemy ze słów wypowiedzianych

 

Mat 12:36-37 tpnt 
(36) Mówię wam natomiast, że z każdego nieużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu;
(37) Gdyż ze swoich słów zostaniesz uznany za sprawiedliwego, i ze swoich słów zostaniesz potępiony.

 

Mt: 12:42, Łk12:31 – Mieszkańcy Niniwy i królowa z Południa będą sądzić pokolenie Izraela, współczesne Jezusowi.


(15) Jezus przejrzał te plany i oddalił się stamtąd. Poszły za Nim wielkie tłumy, a On uzdrowił wśród nich wszystkich chorych. (16) Nakazywał im jednak, by nie czynili wokół Niego rozgłosu. (…)  (22) W tym czasie przyprowadzono do Niego opętanego człowieka. Był on niewidomy i głuchoniemy. Jezus uzdrowił go, tak że przemówił i był w stanie widzieć. (23) Wywołało to zachwyt wśród tłumów: Czy to nie jest Syn Dawida? — powtarzano. (24) Jednak faryzeusze, gdy o tym usłyszeli, orzekli: Ten wygania demony nie inaczej jak tylko za sprawą Beelzebula, władcy demonów. (…)(36) Mówię wam natomiast: Z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu. (37) Gdyż na podstawie własnych słów zostaniesz usprawiedliwionyi na podstawie własnych słów zostaniesz potępiony.
(38) W odpowiedzi na to niektórzy znawcy Prawa i faryzeusze powiedzieli: Nauczycielu, chcemy zobaczyć jakiś Twój znak. (…)
(41) Mieszkańcy Niniwypowstaną na sąd wraz z tym pokoleniemi potępią je, gdyż opamiętali się na wezwanie Jonasza, a przecież tutaj chodzi o coś więcej niż w przypadku Jonasza. (42) Królowa z Południapowstanie na sąd wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a przecież tutaj chodzi o coś więcej niż w przypadku Salomona.

 

 • Kto sądzi: mieszkańcy Niniwy (gdyż opamiętali się), Królowa z Południa (gdyż szukała mądrości Bożej).
 • Kogo się sądzi: pokolenie Izraelitów
 • Jaki wyrok: usprawiedliwienie lub potępienie, w tym wypadku raczej potępienie, bo niewiara.

 

Mt 19:28 – zapewnieni, że apostołowie będą sądzić 12 pokoleń Izraela

 

Mt 19:28 tpnt 
(28) A Jezus powiedział im: Zaprawdę mówię wam, że wy, którzy za mną poszliście, przy odrodzeniu, gdy usiądzie Syn Człowieczy na tronie swojej chwały, usiądziecie i wy na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.

 

 

 

Mt 25:14 Rozliczenie się z sługą - zarządcą talentów

 

Mat 25:14-30 tpnt 
(14) Podobnie bowiem pewien człowiek odjeżdżając za granicę, przywołał swoje sługi i przekazał im swój dobytek; (15) I temu wprawdzie dał pięć talentów, a temu dwa, a temu jeden, każdemu według jego możliwości, i zaraz odjechał.
(16) A poszedł ten, który wziął pięć talentów, obracał nimi i uzyskał drugie pięć talentów.
(17) Tak samo i ten, który wziął dwa, i on uzyskał drugie dwa.
(18) A ten, który wziął jeden, odszedł, rozkopał ziemię i schował srebro swojego pana.
(19) A po długim czasie przyszedł pan owych sług i rozlicza z nimi zapis rozrachunków.
(20) I przystąpił ten, który wziął pięć talentów, i przyniósł dalsze pięć talentów, mówiąc: Panie! Przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem nimi. (21) A pan jego powiedział mu: Dobrze, sługo dobry i wierny! W małych byłeś wierny, ustanowię cię nad wieloma; wejdź do radości swojego pana.
(22) Przystąpił także i ten, który wziął dwa talenty, i powiedział: Panie! Powierzyłeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem nimi. (23) Powiedział mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! W małych byłeś wierny, ustanowię cię nad wieloma; wejdź do radości swojego pana.
(24) A przystąpił i ten, który wziął jeden talent, i powiedział: Panie! Poznałem cię, że jesteś człowiekiem twardym, że żniesz, gdzie nie siałeś, i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś; (25) Bojąc się więc, odszedłem i ukryłem twój talent w ziemi; oto masz to, co jest twoje. (26) A w odpowiedzi, pan jego rzekł do niego: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie nie rozsypywałem; (27) Trzeba było więc złożyć moje srebro u bankierów, a ja po przyjściu, odebrałbym to, co jest moje z zyskiem. (28) Dlatego zabierzcie od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów.
(29) Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane, i będzie obfitować; a temu, kto nie ma, i to, co ma, zostanie mu zabrane.
(30) A tego bezużytecznego sługę wyrzućcie w ciemność zewnętrzną; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

 

Pojawia się pojęcie: ciemność zewnętrzna.

 

Mt 25:31nn – sąd Jezusa

 

Mat 25:31-46 tpnt 
(31) A gdy przyjdzieSyn Człowieczy w swojej chwale, i z Nim wszyscy święci aniołowie, wtedy usiądzie na tronie swojej chwały.
(32) I zostaną zebrane przed Nim wszystkie narody, i oddzieli ich, jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.
(33) I postawi owce po swojej prawej stronie, a kozły po lewej stronie.
(34) Wtedy powie Król tym, po Jego prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego! Odziedziczcie Królestwo przygotowane wam od założenia świata. (35) Gdyż byłem głodny, a daliście mi jeść; pragnąłem, a daliście mi pić; byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie; (36) Byłem nagim, a przyodzialiście mnie; byłem chorym, a odwiedziliście mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie.
(37) Wtedy odpowiedzą Mu sprawiedliwi, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy Cię głodnym i daliśmy Ci jeść? Albo pragnącym i daliśmy Ci pić? (38) I kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, i przyjęliśmy Cię, lub nagim, i przyodzialiśmy Cię? (39) I kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu, i przyszliśmy do Ciebie?
(40) A w odpowiedzi, Król powie im: Zaprawdę mówię wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.
(41) Potem powie i tym, którzy są po lewej stronie: Idźcie ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, który jest przygotowany diabłu i jego aniołom.
(42) Albowiem byłem głodny, a nie daliście mi jeść; pragnąłem, a nie daliście mi pić; (43) Byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie; byłem nagim, a nie przyodzialiście mnie; byłem chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie.
(44) Wtedy i oni Mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo pragnącym, albo gościem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, i nie usłużyliśmy Ci?
(45) Wtedy odpowie im, mówiąc: Zaprawdę mówię wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście.
(46) I pójdą ci na karę wieczną; natomiast sprawiedliwi dożycia wiecznego.

 

Kto sądzi: Syn Człowieczy, Jezus.

Kiedy?

 • Przy przyjściu Jezusa z aniołami, gdy zasiądzie na tronie chwały (Mt16:27-28)
 • Potem będzie do odziedziczenia Królestwo przygotowane od założenia świata.

Kogo: wszystkie narody.

Podstawa wyroku: uczynki miłosierdzia wykonane względem najmniejszych z braci Jezusa

Wyroki:

 • tych po prawej stornie – odziedziczcie Królestwo przygotowane dla nich, życie wieczne.
 • tych po lewej – w ogień wieczny przygotowany diabłu jego aniołom, kara wieczna

 

 

Łk 12:40nn Rozliczenie się ze sługami (Mt 24:45nn ale krótsze)

 

Łk 12:40-48 tpnt 
(40) I wy więc bądźcie gotowi; bo Syn Człowieczy przyjdzieo godzinie, której się nie domyślacie.
(41) Wtedy Piotr powiedział Mu: Panie? Czy do nas mówisz to podobieństwo, czy też do wszystkich?
(42) Pan natomiast powiedział: Kto zatem jest tym wiernym i roztropnym zarządcą, którego pan postawi nad swoją służbą, aby im dawał przydział zboża we właściwym czasie? (43) Błogosławiony ten sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, znajdzie tak czyniącego; (44) Prawdziwie mówię wam, że go postawi nad wszystkimi swoimi dobrami.
(45) A jeśli powiedziałby ów sługa w swoim sercu: Mój pan zwleka ze swoim przyjściem, i zacząłby bić sługi i służebnice, a jeść, pić i upijać się, (46) Przyjdzie pan owego sługi w dniu, którego nie oczekuje, i w godzinie, której nie zna, i rozetnie go, i położy dział jego z niewierzącymi. (47) Ten sługa natomiast, który poznał wolę swojego panai nie przygotował się, i nie czynił zgodnie z jego wolą, odbierze wiele razów; (48) Ten natomiast, który nie znał, a uczynił rzeczy godne batów, będzie mniej chłostany. Od każdego bowiem, komu wiele dano, wiele będzie się żądać; a komu wiele powierzono, od tego więcej będą wymagać.

 

Mateusz przedstawia to nieco inaczej:

 

Mt 24:45-51 tpnt 
(45) Kto więc jest tym wiernym i rozumnym sługą, którego pan jego ustanowił nad swoją służbą, aby im dawał pokarm we właściwym czasie?
(46) Błogosławiony ów sługa, którego jego pan gdy przyjdzie, znajdzie tak czyniącego.
(47) Zaprawdę mówię wam, że go ustanowi nad całym swoim mieniem.
(48) A jeśliby powiedział ów zły sługa w swoim sercu: Mój pan zwleka ze swoim przyjściem,
(49) I zacząłby bić współsługi, a jeść i pić z pijakami,
(50) Przyjdzie pan owego sługi w dniu, którego się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna, (51) I potnie go na kawałki, i wyznaczy mu dział równy z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

 

 

Poważna mowa. Analiza:

 • Syn Człowieczy to jak ten pan, którzy wrócił i patrzy, jak zachowywali się jego słudzy
 • Zadanie: dzielić dobrami we właściwy sposób. Dwie postawy:
  • Jeden tak czyni ànagroda - zostanie postawiony nad wszystkimi dobrami.
  • Drugi bije inne sługi, objada się i upija àbędzie miał dział z niewierzącymi (?) (Mt – z obłudnikami, gdzie płacz i zgrzytanie zębami)
 • Drugie kryterium to znajomość woli pana: kto nie znał a źle czynił będzie chłostany, ale kto znał wolę i nie czynił będzie bardziej chłostany.
 • U Mt jest inny finał: „I potnie go na kawałki, i wyznaczy mu dział równy z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

 

 

ŁK 19:11nn – rozliczenie sług przez powracającego króla (o 10 minach)

 

To jednak jest zupełnie coś innego niż Mt 24:14 (talenty)

 

Luk 19:11-27 tpnt 
(11) A gdy oni słuchali tego, dodał jeszcze to podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, a im wydawało się, że już zaraz ma się ukazać Królestwo Boże.
(12) Powiedział więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do odległej krainy, żeby objąć dla siebie królestwo i powrócić. (13) I przywołał dziesięciu swoich sług, dał im dziesięć min, i powiedział do nich: Obracajcie nimi, aż przyjadę.
(14) Natomiast poddani jego nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo, mówiąc: Nie chcemy, aby ten królował nad nami.
(15) I stało się, że on powrócił po przyjęciu królestwa, i powiedział, aby przywołano do niego te sługi, którym dał srebro, żeby się dowiedzieć, kto ile zyskał z handlu.
(16) Przyszedł więc pierwszy, mówiąc: Panie! Twoja mina zyskała dziesięć min.
(17) I powiedział mu: Dobrze, sługo dobry! Dlatego, że stałeś się wierny w najmniejszym, miej władzę nad dziesięcioma miastami.
(18) Przyszedł i drugi, mówiąc: Panie! Twoja mina przyniosła pięć min.
(19) I temu też powiedział: I ty stań nad pięcioma miastami.
(20) A inny przyszedł, mówiąc: Panie! Oto twoja mina, którą miałem odłożoną w chustce,
(21) Bałem się bowiem ciebie, gdyż jesteś człowiekiem srogim; że podnosisz, czego nie położyłeś, i żniesz, czego nie zasiałeś.
(22) Wtedy powiedział mu: Na podstawie twoich słów sądzę ciebie, zły sługo! Wiedziałeś, że jestem człowiekiem srogim, podnoszę, czego nie położyłem, i żnę, czego nie zasiałem; (23) Dlaczego więc nie oddałeś mojego srebra do banku? A ja po powrocie podjąłbym je z odsetkami.
(24) I powiedział tym, którzy stali obok: Weźcie od niego tę minę i dajcie temu, który ma dziesięć min.
(25) I powiedzieli mu: Panie! Ma dziesięć min.
(26) Albowiem mówię wam, że każdemu, który ma, zostanie dane, a temu, który nie ma, i to, co ma, zostanie mu zabrane.
(27) Nadto moich nieprzyjaciół, tych, którzy nie chcieli, abym zakrólował nad nimi, przyprowadźcie tu i zabijcie ich przede mną.

 

Obserwacje:

 • Ciekawy jest wątek z tymi poddanymi, którzy nie chcą aby ten pan objął godność królewską. Są zabijani przed Panem.
 • A o słuchach: Każdemu dał po tyle samo!
 • Zły sługa będzie sądzony na podstawie swoich słów:
  • Nie dał miny do banku – Pan nie miał zysku.
  • W efekcie stracił powierzoną przez Pana minę – została mu zabrana

 

 

 

J3:16-21 – w trakcie rozmowy z Nikodemem Jezus wyjaśnia mu po co przyszedł Syn Boży – nie aby sądzić świat, lecz by go zbawić.

 

J 3:16-21 tpnt 
(16) W ten właśnie sposób Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, wierzący w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bo nie posłał Bóg swojego Syna na świat, aby sądził świat, lecz by świat został przez Niego zbawiony. (18) Wierzący w Niego, nie podlega osądzeniu; ale kto nie wierzy, już jestosądzony, dlatego że nie wierzy w imię jednorodzonego Syna Bożego.
(19) To natomiast jest sąd, że światłość przyszła na świat, a ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość; bo ich czyny były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie przychodzi do światłości, aby czyny jego nie zostały obnażone.(21) Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby czyny jego zostały ujawnione, że są dokonane w Bogu.

 

Bardzo ogólna jest ta informacja o tym sądzie:

 • Za to relacja z Jezusem (wiara w Niego) rozdziela na tych, który nie podlegają sądowi i na tych, którzy już są osądzeni.
 • Złe czyny ludzi sprawiają, że lubią oni ciemność a światłość przyszła na świat i jedni ludzie się przed nim ukrywają a inni przychodzą do niej.

 

J5:21-19 – dysputa Jezusa ze starszymi

 

Po uzdrowieniu nas sadzawką chromego w szabat, i dyskusji ze starszymi, którzy chcieli go zabić uważając, że nie tylko rozluźnia rygory szabatu ale też Boga nazywa ojcem stawiając się na równi Bogiem.

 

J 5:21-29 tpnt 
(21) Bo tak, jak Ojciec wzbudza umarłych i przywraca życie, tak i Syn, przywraca życie tym, którym chce. (22) Bo Ojciec w ogóle nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, (23) Aby wszyscy czcili Syna, tak jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał.
(24) Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Kto słucha mojego słowa i wierzy Temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia.
(25) Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Przyjdzie godzina, i teraz już jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, będą żyć. (26) Bo jak Ojciec ma życie sam w sobie, tak i dał Synowi, aby miał życie sam w sobie. (27) I dał Mu władzę i prawo sprawowania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. (28) Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos; (29) I wyjdą ci, którzy dobrze czynili, by powstać do życia; a ci, którzy źle czynili, by powstać na sąd.

 

O przyjściu Jezusa dowiadujemy się, że Bóg Ojciec nie sadzi, ale przekazał sąd Synowi, aby relacja z Synem była sądem.

Po tym mają miejsce dwa ważne (Amen, Amen) oświadczenia Jezusa:

 • Kto słucha słów Jezusa i wierzy Bogu, który go posłał ma życie wieczne i nie idzie na sąd, ale ze śmierci przeszedł do życia.
 • Umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą będą żyć, bo Syn Człowieczy ma władzę i prawo sądu.

 

Poniżej jest opisany jakiś ważny sąd – nad umarłymi

 

Umarli usłyszą głos Syna Bożego

 • Kto usłyszy – żyć będzie

Kogo: umarłych

 • Co dobrze czynili powstaną do życia
 • Którzy źle czynili powstają na sąd

 

J8:39 (1-7, 35-40) – Jezus przyszedł, aby osądzić świat – wypowiedź po uzdrowieniu ślepego od urodzenia

 

J 9:39 tpnt 
(39) A Jezus powiedział: Ja przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, aby stali się ślepi.

 

Opowiedzenie się za lub przeciw Jezusowi stanowi sąd: niewidomy widział, a potem uznał w Jezusie Syna Człowieczego, faryzeusze byli ślepi, a ponieważ mówili, że widzą to grzech ich trwał.

 

Ciekawostka, bo jest tu bezpośrednia sprzeczność (coś dla Damiana) z J3:17  J

 • J 3:17 tpnt- Bo nie posłał Bóg swojego Syna na świat, aby sądził świat, lecz by świat został przez Niego zbawiony.
 • J 9:39 tpnt- A Jezus powiedział: Ja przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, aby stali się ślepi.

 

J12:31 – Sąd nad światem, bo rozpoczyna się (rozdział 12 Jana) godzina chwali Jezusa.

 

J 12:27-33 tpnt 
(27) Teraz dusza moja jest zatrwożona; i co powiem? Ojcze! Uratuj mnie od tej godziny; przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. (28) Ojcze! Otocz chwałą swoje imię.

Na to dobiegł głos z nieba: I otoczyłem chwałą i ponownie otoczę je chwałą.
(29) Wtedy tłum, który stał i to słyszał, mówił: To był grzmot; inni mówili: Anioł przemówił do Niego.
(30) Jezus w odpowiedzi, rzekł im: Nie ze względu na mnie rozległ się ten głos, ale ze względu na was. (31) Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz przywódca tego świata zostanie wyrzucony na zewnątrz. (32) A ja gdy będę podniesiony z ziemi, pociągnę wszystkich do siebie.
(33) A to powiedział zaznaczając, jaką śmiercią ma umrzeć.

 

Godzina chwiały się rozpoczyna – i jest ona sądem nad światem.

Przywódca tego świata zostanie wyrzucony na zewnątrz.

 • Kim jest przywódca tego świata?
 • Gdzie jest?
 • Gdzie zostanie wyrzucony? Co znaczy: zostanie wyrzucony precz?

Po zmartwychwstaniu ludzie będą pociągnięci do Jezusa.

 

tpnt 
(31) Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz przywódca tego świata zostanie wyrzucony na zewnątrz.

bt5 
(31) Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz.

eib 
(31) Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony.

ubg 
(31) Teraz odbywa się sąd tego świata, teraz władca tego świata będzie wyrzucony precz.

 

J16:8 – władca tego świata jest sądzony o czym zapewnia Duch Święty

 

Joh 16:7-11 tpnt 
(7) Lecz ja wam mówię prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Opiekun nie przyjdzie do was; ale jeśli odejdę, poślę Go do was.
(8) A On, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie odnośnie grzechu i odnośnie sprawiedliwości, i odnośniesądu;
(9) Odnośnie grzechu, gdyż prawdziwie nie uwierzyli we mnie;
(10) Odnośnie sprawiedliwości także, gdyż idę do Ojca mojego i już mnie nie ujrzycie;
(11) Odnośnie sądu natomiast, bo przywódca tego świata jest osądzony.

 

Władca tego świata jest osądzony. No i fajnie.

 

 

Rz2:16 – Bóg będzie sądzić ukryte sprawy

 

Rz 2:16 tpnt 
(16) W dniu, gdy Bóg sądzić będzie przez Jezusa Chrystusa ukryte sprawy ludzi, według mojej Ewangelii.

 

Tekst o ludziach, którzy mają znajomość Prawa Bożego – że będą sądzeni i jak będą sądzeni.

 

Rz 14:10-13 – Trybunał Chrystusa

 

Rz 14:10-13 tpnt 
(10) Ty natomiast dlaczego sądzisz twojego brata? Albo dlaczego gardzisz twoim bratem? Wszyscy bowiem staniemy przed trybunałem sądu Chrystusa.
(11) Napisane jest bowiem: Jako żyję Ja, mówi Pan, przede mną zegnie się wszelkie kolano i każdy język wyzna Bogu.
(12) Dlatego więc każdy z nas zda z samego siebie sprawę Bogu.
(13) Już więcej nie osądzajmy jedni drugich; ale raczej rozsądźmy to, aby nie kłaść przed bratem powodu do potknięcia lub zgorszenia.

 

Nie osądzać brata, ale być powodem do potknięcia lub zgorszeniem

 

1Kor 3 – o sprawdzaniu swojego dzieła

 

1Kor 3:9-15 tpnt 
(9) Jesteśmy bowiem Bożymi współpracownikami, a wy Bożą rolą, Bożą budowlą jesteście.
(10) Według łaski Bożej, która została mi dana, jako mądry mistrz budowlany założyłem fundament, a inny na nim buduje; a każdy niech uważa, jak na nim buduje.
(11) Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, obok tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.(12) A jeśli ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, drewna, siana lub ze słomy,
(13) To dzieło każdego stanie się widoczne; ten dzień bowiem to pokaże, gdyż w ogniu jest ono objawiane; a jakie jest dzieło każdego, ogień doświadczy.
(14) Jeśli czyjeś dzieło, które budował będzie trwać, otrzyma zapłatę.
(15) Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę; lecz on sam zostanie zbawiony, tak jednak, jak przez ogień.

 

Fakty:

 • Fundamentem budowania jest Jezus Chrystus i nie ma innego fundamentu.
 • Budować można ze złota, srebra, drogich kamieni, drewna, siana lub ze słomy. Tym pierwszym ogień nie szkodzi, te drugie płoną.
 • Dzieło każdego będzie w ogniu objawione, sprawdzone, wypróbowane i widoczne – ogień to dzieło doświadczy.
 • Po tym doświadczeniu będzie zapłata albo nie, można będzie …
 • … można będzie wyjść zbawionym, ale przez ogień, - czyli z niczym, jak pogorzelcy po pożarze.

 

 

2Kor 5 – o sędziowskim trybunale Chrystusa

 

Cała ta nauka dotyczy Kościoła, jest do świętych, do zbawionych.

 

2Kor 5:1-21 tpnt 
(1) Wiemy bowiem, że jeśli nasz ziemski dom, ten namiot, zostanie obalony, mamy budowlę u Boga, dom w niebiosach, nie ręką uczyniony, wieczny. (2) Bo i w tym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w nasze domostwo, które jest z nieba, (3) Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy zostaniemy znalezieni.
(4) Bo i będąc w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy zdjąć, ale przyoblec, by to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. (5) A Tym, który nas dla siebie do tego przygotował, jest Bóg i który dał nam zadatek Ducha. (6) Zawsze więc ufni wiemy, że mieszkając w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana; (7) Albowiem przez wiarę chodzimy, a nie przez to, co się widzi. (8) Ufamy więc i mamy upodobanie raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. (9) Dlatego uważamy za zaszczytne, czy to pozostając, czy odchodząc, Jemu się podobać.
(10) Albowiem musimy wszyscy pokazać się przed sędziowskim tronem Chrystusa, aby każdy odebrał to, co poprzez ciało zrobił i ze względu na to, co dokonał – czy to dobrego, czy to złego.
(11) Wiedząc więc, czym jest bojaźń Pana, ludzi przekonujemy, a dla Boga jesteśmy jawnymi; a mam nadzieję, że i w waszych sumieniach jesteśmy jawnymi.
(12) Bo ponownie nie polecamy samych siebie, ale dajemy wam powód do chluby z nas, abyście ją mieli przeciw tym, którzy chlubią się z tego, co na zewnątrz, a nie z serca. (13) Bo jeśli straciliśmy rozum, to dla Boga; jeśli zachowujemy rozsądek, to dla was. (14) Albowiem miłość Chrystusa naciska na nas, którzy to osądziliśmy, że jeśli Jeden za wszystkich umarł, zatem wszyscy umarli; (15) A za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją, już nie żyli dla samych siebie, ale dla Tego, który umarł za nich i został wzbudzony.
(16) Dlatego my, od teraz nikogo nie znamy według ciała, a jeśli i poznaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już Go nie znamy. (17) Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe, (18) A to wszystko jest z Boga, który nas z samym sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania,
(19) Jako że Bóg był w Chrystusie tym, który świat z samym sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i tym, który w nas złożył słowo pojednania. (20) W miejsce Chrystusa jesteśmy posłani, jako samego Boga, który przez nas wzywa, w miejsce Chrystusa prosimy: Bądźcie pojednani z Bogiem. (21) Albowiem On Tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, byśmy w Nim stawali się Bożą sprawiedliwością.

 

 • Każdy musi pokazać się przed sędziowskim tronem Chrystusa
 • Każdy będzie odbierał to, co przez ciało zrobił

… przy okazji

 • Bóg nas pojednał z sobą przez Jezusa Chrystusa i …. (!)
 • Bóg dał nam służbę pojednania
 • Dlatego w miejsce Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!

 

1Kor6:1nn – Koryntianie sądzili się a zapomnieli, że będą sędziamiświata i aniołów

 

1Kor 6:1-4 tpnt 
(1) Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, być sądzonym przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?
(2) Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeżeli świat przez was jest sądzony, to czy jesteście niegodni sądzić w sprawach pomniejszych?
(3) Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? A co dopiero sprawy życiowe?
(4) Wy więc, jeśli macie sprawy życiowe do osądzenia, tych, którzy są bez znaczenia w zborze, sadzacie jako sędziów?

 

 • Świat przez nas jest sądzony (czas teraźniejszy),
 • Aniołów będziemy sądzić.

 

1Kor11:31 osądzajmy się aby inaczej niż świat być sądzonymi

 

1Kor 11:28-32 tpnt 
(28) Niech więc człowiek doświadcza samego siebie i niech w ten sposób je z tego chleba, i z kielicha tego niech pije. (29) Bo kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pana, własny sąd je i pije. (30) Dlatego między wami jest wielu słabych i chorych, i liczni śpią.
(31) Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie bylibyśmy sądzeni. (32) Lecz gdy jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy ze światem nie zostali skazani.

 

 • Świat będzie skazany
 • My mamy szansę nie być ze światem skazanymi
 • … bo Pan nas teraz karci
 • ale lepiej to się sami osądzajmy

 

2Tm4:1nn – sąd będzie przy przyjściu Jezusa

 

2Tm 4:1 tpnt 
Ja więc uroczyście zaświadczam przed obliczem Boga i Pana Jezusa Chrystusa, który będzie sądzić żywych i martwych, podczas Jego pojawienia się (επιφανειαν, epifania) i Jego Królestwa:

 

 • Pan Jezus Chrystus będzie sądzić żywych i martwych. I ciekawe czy będzie to jeden sąd, czy dwa różne sądy, bo jak sądzi się żywych? Jak sądzi się umarłych?
 • Pan Jezus Chrystus będzie sądzić podczas swojego pojawienia się i w swoim Królestwie.

 

 

2Tes1:5 – opis sądu Bożego u Pawła

 

2Tes 1:4-11 tpnt 
(4) Tak że my sami chlubimy się z was w zborach Boga z powodu waszej wytrwałości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i w uciskach, które znosicie. (5) Co jest dowodem sprawiedliwego sądu Bożego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, dla którego też cierpicie. (6) Bo sprawiedliwe jest u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, (7) A wam, uciskanym, przynieść ulgę wraz z nami podczas objawienia się Pana Jezusa z nieba z aniołami Jego mocy,
(8) W płomieniu ognia, wymierzającego karę tym, którzy Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa;
(9) Którzy poniosą karę, wieczną zgubę, z dala od oblicza Pana i od chwały Jego mocy, (10) Gdy przyjdzie w tym dniu, aby zostać wysławionym w swoich świętych i podziwianym we wszystkich tych, którzy uwierzyli, ponieważ świadectwo nasze znalazło wśród was wiarę.
(11) O co też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was godnymi powołania i wypełnił wszelkie upodobanie dobroci i dzieło wiary w mocy,

 

Dużo ciekawej treści tu jest:

 • przechodzimy przez prześladowania i uciski
 • są one dowodem sprawiedliwego sądu Bożego gdyż …
 • … zostaliśmy uznani za godnych Królestwa Bożego, bo dla niego cierpimy
 • Bóg sprawiedliwie odpłaci uciskiem tych, którzy nas uciskają
 • A nam uciskanym przyniesie ulgę …
 • … w dniu objawienia się Pana Jezusa z nieba, z aniołami Jego mocy, w płomieniu ognia, wymierzając karę tym, którzy Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii.
 • Oni to (kto?) poniosą karę, wieczną zgubę, z dala od oblicza Pana i od chwały Jego mocy.

 

1Tm5:24 – będzie sąd

 

1Tm 5:24 tpnt 
(24) Grzechy niektórych ludzi są wcześniej jawne i poprzedzają sąd, natomiast za niektórymi podążają w ślad.

 

 • Będzie jakiś sąd ….. ale czy to nie jest jakaś parabola?

 

2Tm4:1 – Jezus będzie sądzić żywych i martwych

 

2Tm 4:1 tpnt 
(1) Ja więc uroczyście zaświadczam przed obliczem Boga i Pana Jezusa Chrystusa, który będzie sądzić żywych i martwych, podczas Jego pojawienia się i Jego Królestwa:

 

ciekawe, czy będzie to jeden czy dwa różne sądy.

 

Heb 6:2 – nauka o sądzie jest podstawą nauki o Chrystusie

 

Heb 6:1-2 eib 
(1) Dlatego pomińmy podstawy nauki o Chrystusie. Przejdźmy do spraw doskonałości. Nie kładźmy znów fundamentu z prawd o odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu, (2) z nauki o chrztach, o nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym.

 

Heb9:27 – raz człowiekowi śmierć a potem sąd

 

Hbr 9:25-29 tpnt 
(25) I nie po to, by wiele razy ofiarowywać samego siebie, tak jak arcykapłan wchodzi do świętego świętych co roku z cudzą krwią, (26) Bo inaczej musiałby wielokrotnie od założenia świata cierpieć, lecz teraz na końcu wieków objawił się raz dla zmazania grzechu przez ofiarowanie samego siebie.
(27) A jak postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd, (28) Tak i Chrystus, raz będąc ofiarowany, aby wziąć na siebie grzechy wielu, drugi raz, już bez żadnego związku z grzechem, ukaże się tym, którzy Go oczekują ku zbawieniu.

 

Wykazanie, że ofiara Jezusa była karą orzeczoną za grzechy ludzi.

 

Heb 10:13, 17 – trzymajmy się nadziei, bo Pa będzie sądzić, a kto znając prawdę grzeszy to już może tylko czekać na sąd i ogien

 

Heb 10:23-30 tpnt 
(23) Zachowujmy wyznanie niewzruszonej nadziei, bo godny zaufania jest Ten, który obiecał,
(24) I przypatrujmy się jedni drugim, aby pobudzać się do miłości i dobrych czynów,
(25) Nie porzucając naszych wspólnych zgromadzeń, jak to u niektórych jest w zwyczaju, ale zachęcajmy się; i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się ten dzień.
(26) Bo jeśli po otrzymaniu dogłębnego poznania prawdy, dobrowolnie grzeszymy, nie pozostaje już żadna ofiara za grzechy,
(27) Ale tylko jakieś pełne bojaźni oczekiwanie sądu i żaru ognia, który ma strawić przeciwników.
(28) Kto odrzuca Prawo Mojżesza, ten bez miłosierdzia umiera na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków.
(29) Jak się wam wydaje, na ile gorszą karę zasługuje ten, kto Syna Bożego podeptał a krew przymierza, przez którą został uświęcony, uznał za pospolitą i znieważył Ducha łaski?
(30) Znamy bowiem Tego, który powiedział: Pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan; i ponownie: Pan sądzić będzie swój lud.

 

Jk2:12-13 – jak postępować

 

Jk 2:12n eib – jak mamy postępować, ale też o jakimś sądzie

(12) Mówcie i postępujcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez Prawo wolności.
(13) Nad tym, kto nie okazał miłosierdzia, odbywa się sądbez miłosierdzia. Miłosierdzie przezwycięża sąd.

 

 • Mamy postępować jak ci, którzy będą sądzeni przez prawo wolności (cokolwiek to znaczy – ale patrz Rz 6)
 • Nad tymi kto nie okazał miłosierdzia odbywa się sąd bez miłosierdzia – pasuje do Mt 25.31nn
 • Miłosierdzie (czy chodzi o miłosierdzie Boga) przezwycięża sąd i dlatego „nie idziemy na sąd, ale ze śmierci przechodzimy do życia” (J5:24)

 

Jk5:9 – ostrzeżenie, aby nie osądzać braci

 

Jk 5:9 tpnt 
(9) Nie wzdychajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli osądzeni. Oto sędzia stanął u drzwi.

Jk 5:9 ubg 
(9) Bracia, nie narzekajcie jedni na drugich, abyście nie zostali osądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami.

 

Jk 5:9-12 eib 
(9) Przestańcie na siebie nawzajem narzekać, bracia! Nie narażajcie się na sąd. Bo oto Sędzia stanął u drzwi.
(10) Za przykład nieugiętości oraz cierpliwości bierzcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imieniu Pana.
(11) Zauważcie, że tych, którzy wytrwali, uważamy za szczęśliwych. Słyszeliście o wytrwałości Joba. Wiecie, jaki był cel Pana. Wiecie też, że Pan jest bardzo litościwy i miłosierny.
(12) Przede wszystkim, drodzy bracia, przestańcie przysięgać na niebo i na ziemię; nie składajcie też innych przysiąg. Niech wasze: tak, znaczy: tak, a wasze: nie — nie, abyście nie popadli pod sąd.

 

 

1P1:15-17 – Bóg sądzi każdego wg. jego czynów – zachęta dla nas

 

1P 1:15-17 tpnt 
(15) Ale z powodu Świętego, który was powołał, stańcie się sami święci we wszelkim postępowaniu waszym; (16) Bo napisano: Stańcie się święci, bo Ja jestem Święty. (17) A jeśli wzywacie jako Ojca, tego który bez względu na osoby sądzikażdego według jego czynów, postępujcie w bojaźni przez czas waszego zamieszkiwania na obczyźnie.

 

 

1P 4:3-6 – będzie sąd żywych i umarłych, a umarłym głoszono dobrą nowinę aby można było ich sądzić

 

1P 4:3-6 tpnt 
(3) Wystarczy już bowiem, że w minionym czasie naszego życia czyniliśmy wolę pogan, żyjąc w rozwiązłościach, pożądliwościach, pijaństwie, hulankach, pijatykach i niegodziwych bałwochwalstwach. (4) Przy tym dziwią się oni, że wy nie śpieszycie się razem z nimi do tego samego zalewu rozwiązłości, i bluźnią wam. (5) Ci zdadzą sprawę Temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych.
(6) W tym bowiem celu i umarłym głoszono dobrą nowinę, aby zostali osądzeni wprawdzie jako ludzie według ciała, ale żyli w duchu według Boga.

 

 

1P4:16-17 – sąd zaczyna się od domu Bożego

 

1P 4:16-17 tpnt 
(16) Jeśli natomiast ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech nie będzie zawstydzany, ale niech w tej mierze oddaje chwałę Bogu. (17) Gdyż jest czas, aby rozpoczął się sąd od domu Bożego; jeżeli więc zaczyna się od nas, jaki będzie koniec tych, którzy nie okazują posłuszeństwa ewangelii Bożej?

 

Zaczął się sąd i to od domu Bożego!

 

2P2:4 – sąd na aniołami, które zgrzeszyły

 

2P 2:4 tpnt 
(4) Skoro bowiem Bóg aniołów, gdy zgrzeszyli, nie oszczędził, ale w więzach ciemności strącił ich do Tartaru. Wydał ich jako zachowanych na sąd.

 

Aniołowie będą sądzeni a póki co czekają w Tartarze.

 

 

2P2:9 – Historia Sodoma i Lota przykładami przyszłych sądów

 

2P 2:6-10 tpnt 
(6) A miasta Sodomy i Gomorę spopielił i potępił przez zagładę, stawiając je jako przykład tego, co ma nastąpićdla czyniących bezbożność,
(7) Lecz wyrwałsprawiedliwego Lota, udręczonego rozpustnym postępowaniem nieprawych, (8) Albowiem sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widząc i słysząc ich nieprawe czyny, codziennie zadręczał swoją sprawiedliwą duszę.
(9) Umie Pan pobożnych wyrywać z próby, a poskromionych niesprawiedliwych zachowywać na dzień sądu,
(10) A szczególnie tych, którzy w żądzy zepsucia idą za ciałem, pogardzają Panowaniom; zuchwali i zarozumiali, nie drżą gdy bluźnią Chwałom,

 

 • Sodoma i Godoma przykładem sądu
 • Lot przykładem wyrwania z sądu.
 • Pan potrafi wyrwać z próbu pobożnych,…
 • Pan potrafi też podkromionych niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, szczególnie tych cielesnych.

 

2P3:3-7 – nadchodzi dzień sądu, podobny jak do sądu związanego z potopem

 

2P 3:3-7 tpnt 
(3) To najpierw wiedząc, że w dni ostateczneprzyjdą szydercy, chodzący według swoich własnych pożądliwości, (4) I mówiący: Gdzie jest obietnica Jego przyjścia? Od kiedy bowiem ojcowie zasnęli, wszystko tak trwa od początku stworzenia. (5) Nie zauważają bowiem, sami tego pragnąc, że niebiosa były od dawna i ziemia, która z wody i pośród wody razem zaistniała przez Słowo Boże, (6) Z powodu których ówczesny świat, zatopionywodą, zginął.
(7) Teraz jednak przez to samo Słowo, niebiosa i ziemia są zachowane dla ogniai strzeżone na dzień sądui zgubyludzi bezbożnych.

 

 

1J4:17 – miłość Boga sprawa, że będziemy ufną odwagę mieć w dniu sądu

 

1J 4:16-18 tpnt 
(16) A my poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, którą Bóg ma wobec nas. Bóg jest miłością i kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. (17) W tym miłość jest doprowadzona do pełni w nas, abyśmy mieli ufną odwagę w dniu sądu; bo tak jak On jest i my jesteśmy w tym świecie.
(18) W miłości nie ma bojaźni, lecz doskonała miłość wyrzuca bojaźń na zewnątrz, gdyż bojaźń drży przed karą; a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.

 

 • Ufna odwaga – co to jest?
 • On jest i my jesteśmy w tym świecie – ładne, odtologiczne stwierzenie podobne do tego w J5 albo J8 – że Jezus mam życie jak Ojciec ma życie no i nam daje takie życie – sprawdzić.

 

Jud 5-7 - Pan zatrzymał anioły na sąd, a Sodomę już osądził

 

Jud 1:5-7 tpnt 
(5) A chcę wam to przypomnieć, wam, którzy raz na zawsze to wiecie, że Pan wybawił lud z ziemi egipskiej, następnie tych, którzy nie wierzyli, wygubił.
(6) Także aniołów, którzy nie zachowali swojego pierwotnego stanu, ale opuścili własne mieszkanie, zachował w wiecznych więzach w mroku na dzień wielkiego sądu.
(7) Jak Sodoma i Gomora, i miasta wokół nich, w podobny im sposób oddały się nierządowi i udały się za pożądaniem ciała innego mężczyzny, są wystawione za przykład, ponosząc karęognia wiecznego.

 

Jud 14-15 – proroctwo Henocha o przyjściu Pana i sądzie

 

Jud 1:14-15 tpnt 
(14) Prorokował też o nich Henoch, siódmy w linii od Adama, mówiąc: Oto przyszedł Pan wśród miriad swoich świętych,
(15) By dokonać sądu nad wszystkimi i ujawnić wszystkie ich bezbożności, za wszystkie bezbożne czyny, którymi wyrażali swą bezbożność, i za wszystkie harde słowa, które mówili przeciwko Niemu bezbożni grzesznicy.

 

 

Ap 6:10, 11:18, 14:7 – zapowiedzi nadchodzącego sądu

 

Ap 6:10 tpnt 
(10) I wołali potężnym głosem, mówiąc: Jak długo, Panie, Święty i Prawdziwy, nie osądziszi nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach ziemi?

Ap 11:18 tpnt 
(18) A narody uniosły się gniewem, i nadszedł Twój gniew oraz czas sądzenia umarłych, aby dać nagrodę Twoim sługom, prorokom i świętym oraz bojącym się Twojego imienia, małym i wielkim, i zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię.

Ap 14:7 tpnt 
(7) Mówiąc potężnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Jego sądui oddajcie pokłon Temu, który uczynił niebo i ziemię, morze i źródła wód.

 

 

Ap 17 – sąd nad Wielką Nierządnicą

 

Jakie są zarzuty?

 • Uprawiała nierząd z królami ziemi
 • Zabijała świętych, skoro była pijana ich krwią
 • Winem swego nierządu upiła ludzi

 

Ap18 – sąd nad Wielkim Babilonem

 

?????

 

Ap 20:4 – jakiś sąd, ale chyba ważny

 

Ap 20:4-6 tpnt 
(4) I widziałem trony; i zasiedli na nich, i dany był im sąd;

zobaczyłem dusze tych, którzy zostali ścięci toporem z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego, i tych, którzy nie oddali pokłonu dzikiemu zwierzęciu, ani jego obrazowi, i nie przyjęli jego znamienia na swoje czoło i na swoją rękę;

ci ożyli i zaczęli królować z Chrystusem tysiąc lat.
(5) Natomiast pozostali z umarłych nie ożyli, aż dopełni się tysiąc lat. To jest pierwsze powstanie z martwych.
(6) Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym powstaniu z martwych; nad tymi druga śmierć nie ma władzy, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa, i będą z Nim królować tysiąc lat.

 

Kto sądzi: ci którzy mają prawo sądu – dla nich przygotowano trony.

Obecni po pierwszym zmartwychwstaniu:

 • Męczennicy
 • I co co nie oddali pokłonu zwierzęciu ani jego obrazowi
 • I nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę
 • Oni ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat

Nieobecni: pozostali z umarłych, bo oni ożyją dopiero za 1000 lat.

 

Ap 20:12 – sąd nad umarłymi

 

Ap 20:11-15 tpnt 
(11) I widziałem wielki biały tron, i siedzącegona nim, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znalazło się miejsce dla nich.
(12) I widziałem umarłych, małych i wielkich, stojących przed Bogiem;

i zostały otwarte zwojei inny zwój został otwarty, to jest zwój życia;

i umarliz tych, którzy są zapisani w zwojach, zostali osądzeni według swoich czynów.
(13) I morze wydało umarłych, którzy w nim byli, i Śmierć, i Hades wydały umarłych, którzy w nich byli; i zostali osądzeni, każdy według swoich czynów.
(14) I Śmierć, i Hades zostały wrzucone w jezioro ognia. To jest śmierć druga.
(15) A jeśli ktoś nie został znaleziony jako zapisany w zwoju życia, został wrzucony do jeziora ognia.

 

 • Kto: ktoś siedzący na wielkim, biały tronie
 • Kiedy: gdy już uciekła ziemia i niebo, i nie ma dla nich miejsca
 • Kogo: umarli, mali i wielcy, wydani przez morze, Śmierć i Hades.
 • Materiał dowodowy: zwoje oraz inny zwój – zwój życia
 • Umarli zapisani w zwojach osądzeni wg czynów.
 • Jeśli ktoś nie został znaleziony jako zapisany w zwoju życia, został wrzucony do jeziora ognia.

 

Dość ważna jest więc Księga (zwój) Życia

 • Ap3:5 - (5)Kto zwycięża, ten okryje się w białe szaty, i na pewno nie wymażę jego imienia ze zwoju życia, i wyznam jego imię przed obliczem mojego Ojca i przed Jego aniołami.

 

 

 

Dodatki:

 

Wersety nie o sądzie:

 • Mt 23:23, Łk 11:42 – że ważniejsze jest w życiu: sprawiedliwy osąd ludzi, miłosierdzie i wiara niż dziesięcina i zachowywania prawa.
 • J8:16, 26 – chodzi o osąd jakiejś prawdy teologicznej
 • Dz 25:10 – Paweł odwołuje się do sądu cesarskiego. (tego jest w dziejach sporo, bo często tam były używane sądy ludzkie)

 

Stary Testament:

 • Ex 12 – Prawo Paschalne – mowa o osądzeniu bogów Egiptu

 

 

 


Kategorie: _blog, biblia, biblia / studium


Słowa kluczowe: sąd, sąd ostateczny, sąd uczynków, Mt25, trybunał chrystusowy, sąd nad narodami


Pliki


Komentarze: (1)

Henryk Suchecki, September 26, 2018 19:56 Skomentuj komentarz


Jeśli ktoś jest w PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE i mówi tobie prawdę o Królestwie Bożym a ty to odrzucasz, to w tym momencie stajesz się sędzią, który wydaje wyrok na siebie. Każdy osądzi siebie sam.(kamieniowanie Szczepana) Będzie to widoczne w dniu Ostatnim, gdy po prawicy stanie Oblubienica a po lewicy będzie miejsce dla reszty.

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.