Słowo kluczowe: 2tm3:16-17


1 wrzesień 2018 (sobota), 06:19:19

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne (2Tm3:16n)

Jak pamiętam:

Całe Pismo natchnione jest przez Boga, pożyteczne do nauki, wykazywania błędu, do poprawy, wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przygotowany do wykonania wszelkiego dobrego dzieła.
2 List do Tymoteusza, rozdział 3, wersy 16 i 17.

A jak jest zapisane i na polski przetłumaczone?

eib "(16) Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła."
bt5 "(16) Wszelkie Pismo [jest] przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości - (17) aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu."
bw "(16) Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany."
tpnt "(16) Bo całe Pismo przez Boga jest natchnione i jest pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) Aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła."
gnt-tr
(16) πασα γραφη θεοπνευστος και ωφελιμος προς διδασκαλιαν προς ελεγχον προς επανορθωσιν προς παιδειαν την εν δικαιοσυνη (17) ινα αρτιος η ο του θεου ανθρωπος προς παν εργον αγαθον εξηρτισμενος
stern "(16) Całe Pismo jest natchnione przez Boga i cenne dla nauczania prawdy, przekonywania o grzechu, poprawiania wad i ćwiczenia w prawidłowym życiu; (17) w ten sposób każdy, kto należy do Boga, zostanie w pełni przygotowany do każdego dobrego dzieła."
psz "(16) Całe to Pismo zostało natchnione przez Boga, więc jest pomocne do nauczania prawdy, do karcenia, korygowania błędów i rozwijania prawego życia, (17) tak by oddany Bogu człowiek był w pełni przygotowany do służenia Mu, zdolny do wykonania każdego dobrego zadania."
ubg "(16) Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; (17) Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany."

Tabelka z porównaniem 4 słów tłumaczeń

TR 1319
διδασκαλιαν
didaskalian
1882
επανορθωσιν
epanorthōsin
3809
παιδειαν
paideian

1722 1343
εν δικαιοσυνη
en dikaiosynē

EIB do nauki do wykazania błędu do poprawy do wychowywania w sprawiedliwości
BT do nauczania  do przekonywania do poprawiania do wychowania w sprawiedliwości
BW do nauki do wykrywania błędów do poprawy do wychowywania w sprawiedliwośc
TPNP do nauki  do wykazania błędu do poprawy do wychowywania w sprawiedliwości
Stern dla nauczania prawdy przekonywania o grzechu poprawiania wad ćwiczenia w prawidłowym życiu
do nauczania prawdy do karcenia korygowania błędów rozwijania prawego życia
UBG do nauki do strofowania do poprawiania do wychowywania w sprawiedliwości

Wnioski z tabelki:

  • Przekłady w zasadzie się zgodne.
  • Nie ma więc powodu aby się tego dobrze na pamięć nie nauczyć.
  • Ciekawostki:
    • wykazywanie błędów, przekonywanie, wykrywanie błędu, przekonanie o grzechu (Stern), karcenie, strofowanie
    • wychowanie w sprawiedliwości -> ćwiczenie w prawidłowym życiu (Stern), rozwijanie prawidłowego życia (PSZ)

.


Kategorie: _blog, lekcja


Słowa kluczowe: 2Tm3, 2tm3:16n, 2tm3:16-17, 2tm 3:16


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
25 luty 2018 (niedziela), 19:21:21

Dwa wersety do wydrukowania na dziś.

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

Ef 2:8-10 bt

Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

2Tm 3:16-17 bt


Kategorie: _blog


Słowa kluczowe: wystawa biblii, 2Tm3:16-17, Ef2:8-10


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.