21 lipca 2003 (poniedziałek), 06:33:33

Poznań

Filozofowie mieszkają czasem kategorie. Czasem by się cieszyć, czasem by kłamać. Cieszmy się więc.

Definicja:
Poznań to miasto w Wielkopolsce.

Obserwacja:

  • W drugim liście do Tymoteusza, w rozdziale 3, w wersecie 7 zapisano:
    ... takie, co to zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy.
    To nauczanie apostoła Pawła ponoć sprawiło, że Biblijne Seminarium Teologiczne (obecnie EWST) zlokalizowano we Wrocławiu.
  • Epistemologia - teoria poznania. Werytologia - rozważania nad naturą prawdy.
  • Patrz: wiara


Kategorie: fiki, _blog, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe:


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.