Komunikacja

Komunikacja (porozumiewanie się) to proces przekazywania idei, myśli i obrazów pomiędzy co najmniej dwoma osobami.

Proces komunikowania się można rozpisać na takie podprocesy:
Werbalizacja - ubranie przez wypowiadającą osobę idei, myśli i obrazów w słowa konkretnego języka;
Wypowiedź - artykulacja lub spisanie słów;
Odbiór przez odbiorcę lub odbiorców - czytanie lub słuchanie;
Interpretacja - nadawanie znaczenia słowom i zdaniem wypowiedzi przez odbiorcę i tworzenie w swoim umyśle odpowiedniego obrazu.

Jeżeli komunikacja przebiega pomyślnie mamy doczynienia z porozumieniem.

Komunikacja przebiega pomiędzy osobami ale należy przemyśleć komunikacje z nieosobami, np. z psem.


Kategorie: fiki, _blog


Słowa kluczowe:


Komentarze: (2)

anonim, June 5, 2009 23:42 Skomentuj komentarz


wolę inną definicję - komunikacja to proces nadawania i odbioru komunikatu.
W dodatku, może zachodzić nawet w specyficznym przypadku jednej osoby: wypowiadasz komunikat (nadajesz) -słyszysz swój wyartykułowany komunikat (odbierasz). Lubię ten trik - artykulacja w jakiś dziwny sposób zmusza mnie do innego spojrzenia na komunikat, który sam nadałem - to pomaga w projektowaniu. Tak chyba działaj blogi - to forma komunikacji z samym sobą - komunikacja z innymi to funkcja wtórna.

wojtek, March 25, 2021 17:05 Skomentuj komentarz


Proces komunikacji osób składa się z co najmniej jednego cyklu, który zawiera 4 podprocesy:
1. werbalizacji (myśl zamieniasz w słowa),
2. wypowiadania albo zapisania, czyli słowa zamieniają się w odwzorowanie fizyczne (dźwięk, napisy),
3. odczytanie lub odsłuchanie oraz
4. interpretacja, czyli zbudowanie przez odbiorcę obrazu, myśli, idei ze słów, które odebrał.

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.