17 lutego 2004 (wtorek), 10:45:45

Komunikacja (z cyklu: zabawa w słowa)

Definicja
Komunikacja (porozumiewanie się) to proces przekazywania idei, myśli i obrazów pomiędzy co najmniej dwoma osobami.

Luźne myśli:

 • Proces komunikowania się można rozpisać na takie podprocesy:
  1. Werbalizacja - ubranie przez wypowiadającą osobę idei, myśli i obrazów w słowa konkretnego języka;
  2. Wypowiedź - artykulacja lub spisanie słów;
  3. Odbiór przez odbiorcę lub odbiorców - czytanie lub słuchanie;
  4. Interpretacja - nadawanie znaczenia słowom i zdaniom wypowiedzi przez odbiorcę i tworzenie w swoim umyśle odpowiedniego obrazu.
 • Do komunikowania potrzebne są osoby. I tu jest problem bo w końcu z psem też w jakiś sposób się komunikuje: trudno mówić o wymianie myśli ale jest już miejsce na wymianę uczuć i wydawanie poleceń.

  Muszę dopracować relacje między pojęciami osoba, komunikacja, nieosoba.

 • Jeżeli komunikacja przebiega pomyślnie to wydaje się, że mamy doczynienia z porozumieniem, ale czym jest porozumienie? Czym jest porozumienie w świetle takiego zjawiska jak tolerancja? Jak się ma porozumienie do zrozumienia, akceptacji, oraz łącznie występującej znajomościnieakceptacji.
 • Porozumienie wg. Czara+

  Porozumienie to komunikacja skuteczna (z punktu widzenia komunikującego) - występuje ono wtedy i tylko wtedy gdy nadający komunikat wie ze 100% pewnością, ze odbierający komunikat odebrał go poprawnie [i poprawnie zinterpretował].

 • thx: czar, mm, gk

Kategorie: komunikacja, telekomunikacja, _blog


Słowa kluczowe: komunikacja, werbalizacja, wypowiedź, odbiów, interpretacja


Komentarze: (3)

wojtek, March 25, 2021 17:06 Skomentuj komentarz


Proces komunikacji osób składa się z co najmniej jednego cyklu, który zawiera 4 podprocesy:
1. werbalizacji (myśl zamieniasz w słowa),
2. wypowiadania albo zapisania, czyli słowa zamieniają się w odwzorowanie fizyczne (dźwięk, napisy),
3. odczytanie lub odsłuchanie oraz
4. interpretacja, czyli zbudowanie przez odbiorcę obrazu, myśli, idei ze słów, które odebrał.

wojtek, February 11, 2023 14:35 Skomentuj komentarz


Zawartość wypowiedzi można pogrupować na:
- fakty, zdarzenia
- ładunek emocjonalny, uczucia
- opinie
- potrzeby, watości

wojtek, May 3, 2024 09:24 Skomentuj komentarz


Ten czat GPT nie jest taki głupi gdy tylko korzysta z rzetelnych (w szczególności z moich danych) :-)

Taki dialog testowy przeprowadziłem rano.

*****


Wojtek:

Proces komunikacji pomiędzy dwoma osobami można podzielić na 4 podprocesy. Wiesz jakie?ChatGPT

GPT 3.5:

Tak, proces komunikacji między dwoma osobami można podzielić na cztery podprocesy:

Nadawanie (kodowanie): Polega na przekształcaniu myśli, idei lub uczuć na komunikat, który będzie można przekazać drugiej osobie. W tym procesie nadawca wybiera słowa, gesty, symbole itp., aby przekazać swoją wiadomość.

Przekazywanie: To faktyczne przekazanie komunikatu za pomocą wybranych środków komunikacji, takich jak mowa, pismo, gesty, czy obrazy. Ważne jest, aby przekaz był klarowny i zrozumiały dla odbiorcy.

Odbieranie (dekodowanie): Polega na interpretowaniu komunikatu przez odbiorcę. Odbiorca próbuje zrozumieć przekazane informacje poprzez rozszyfrowanie słów, gestów, czy innych środków przekazu.

Odpowiedź: Ostatni podproces polega na reakcji odbiorcy na otrzymany komunikat. Odpowiedź może być w formie werbalnej (np. odpowiedź ustna) lub niewerbalnej (np. gesty, mimika). To także potwierdzenie, czy komunikat został zrozumiany i odebrany poprawnie.

Te cztery podprocesy są kluczowe dla skutecznej komunikacji między ludźmi.

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.