25 lutego 2004 (środa), 18:40:40

Chiazm w Rz10:9n

Taki chiazmik dzisiaj znalazłem w Liście do Rzymian 10.9n:

 • Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem,
  • i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.
  • Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia,
 • a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.

Drobne uwagi:

 • Abstrahując od treści, która jest kwintesencją ewangelii forma literacka jest prze piękna. Co prawda dla ludzi w naszej kulturze taka rymowanka nie jest czytelna ale jak się nieco poobcuje z tekstami semickimi to też to brzmi.

 • Serce w myśleniu semicki oznacza mniej więcej to co nasz rozum albo lepiej rozsądek, więc nie jest tu mowa o jakim emocjonalnym, czy też dewocyjnym przeżywaniu religii ale raczej o racjonalnej decyzji przyjęcia tego, co Bóg ma dla człowieka.
 • Wygląda to na taką prostą receptę:

  uwierzysz i wyznasz -> usprawiedliwiony i zbawiony.

  Prosta? Tak. Ewangelia jest prosta. Wystarczy tylko wyznać, że Jezus jest Panem wcześniej uwierzywszy w jego zmartwychwstanie.

  Ale każde te słowo ma swoje znaczenie: np. aby podjąć działania w kierunku zbawienia człowiek musi już wiedzieć, że ma problem, że jest grzeszny i że powinien coś z tym problemem zrobić. Musi po prostu się opamiętać i chceć nawrócić.

 • thx: mś.

Dopisek z końca 2017:

 • najpierw jest uwierzenie, którego konsekwencją, (po usprawiedliwieniu, przebaczeniu i zapieczęstowaniu Duchem) jest pierwszy dobry uczynek wykonany przez człowieka, czyli wyznanie. (Fabian thx)
 • Werset 1Kor12:3 "Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»" zdaje się potwierdzać taką teorię. Więc kolejność jest taka:
  • głoszenie (bo jakoś człowiek się musi dowiedzieć) Słowa Prawdy i Ewangelii (Ef 1:13)
  • uwierzenie
  • Bóg robi wtedy usprawiedliwienie
  • Bóg może dać człowiekowi Ducha Świętego - daje, bo obiecał
  • Więc człowiek wyznaje (dobry uczynek? Tak!), że Jezus jest Panem.
  • To wyznanie daje zbawienie? A może wcześniej już miał zbawienie? A jak się to ma do Ef 2:8-10?
 • Ef 2:8-10 - "Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili".

Kategorie: Biblia, _blog


Słowa kluczowe: chiazm, Biblia


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.