5 lipca 2004 (poniedziałek), 22:19:19

O miłości przemyślenie urwane w połowie.

1 Cytat:

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
Gdybym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał byłbym niczym.
Gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, a miłości bym nie miał nic bym nie zyskał.
(Pierwszy list Świętego Pawła do Koryntian, rozdział 13)

2. Obserwacja

Pierwsza część Hymnu o miłości zbudowana jest wg. prostego schematu: Gdybym [posiadał coś cennego] a miłości bym nie posiadał to [to cenne przestaje być cenne].

3. Przemyślenie

Paweł nie określił, czy posiadanie miłości ("bym nie miał") oznacza bycie kochanym czy też kochanie kogoś. Jeżeli przyjąć, że "miłość to relacja między osobami, zakładająca czynienie drugiej osobie dobra" to dalej nie wiadomo o co Pawłowi chodziło. Dalsza część listu, która opisuje miłość, właściwie też tak do końca nie wyjaśnia.

Po lekturze mogę jednak powiedzieć: chcę być kochany. Chcę aby ktoś względem nie był cierpliwy, łaskawy ...

Ale czy po lekturze tego listu mam moc aby kochać?

Mam problem, ale pomyślę o tym jutro.


Kategorie: , _blog


Słowa kluczowe: miłość, hymn o miłości


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.