16 sierpnia 2004 (poniedziałek), 16:03:03

Świat (czyichś) myśli

1) Są myśli własne ale są i cudze. Są cudze podszepty, pięknie, choc nie zawsze prawdziwe idee, które wchodzą do nas przy okazji pięknej pieśni, wiersza, wspaniałego obrazu czy też inspirującego filmu. Są myśli własne ale i są myśli cudze.

2) Procesy myśliwe ogólnie polegają na tym, że jakąś informacje posiadaną na początku procesu w wyniku obrabiania, kojarzenia, przetwarzania, uzupełniania, analizy ale później i syntezy przetwarza się w inną informację, bardzie użyteczną w danej chwili, bardziej pomocną w obecnej sytuacji. To jest właśnie cel myślenia – mieć rozwiązanie dla problemów, które pojawiły się właśnie, znać odpowiedzi na pytania jakie dosięgły na nas dziś.

3) Procesy myślowe mogą być zgodne z logiką albo być z nią zgodne inaczej. W tym drugim wypadku efekty procesów myślowych niekoniecznie będą prawdziwe.

4.1) Dane wejściowe, mogą być zgodne z prawdą (a może powinienem napisać z Prawdą?) albo też nie. Szczególnie ostrożnym należy być w przypadku danych wejściowych pochodzących z podszeptów. Czułe podszepty są szczególnie zwodnicze, choć przyznać należy iż czasami bywają przyjemne lub chwilowo przyjemne.

4.2) Odczytywanie cudzych podszeptów może być groźne, zwłaszcza jeżeli intencją podszeptywacza nie jest nasze dobro, nie jest miłość. Przykre jest to, że większość podszeptywaczy nie podszeptuje z miłości a wręcz przeciwnie – z chęci zawładnięcia nami dla osiągnięcia swoich celów, zakrytych ślicznymi papierkami z mlecznej czekolady.

5) Na pewno istnieje jakiś związek pomiędzy prawdą a dobrem. Chwila.... czy nie za szybko? Związek istnieje ale jak go wykazać? Może spróbuję intuicyjne. To co nie jest prawdziwe nie jest dobre - ale czy z tego wynika już, że co prawdziwe jest dobre?

6) Są myśli własne i cudze. Są myśli prawdziwe, są myśli dobre. Warto myśleć. Warto dobrze przetwarzać prawdziwe informacje po to aby mieć własne myśli, prawdziwe, dobre i piękne.

7) Link: http://swiatmoichmysli.blog.pl/

Kategorie: refleksja, _blog


Słowa kluczowe: myśli, podszepty, procesy myślowe, wnioskowania


Komentarze: (4)

anonim, August 21, 2004 14:26 Skomentuj komentarz


SDG = Soli Deo Gloria (tylko Bogu chwała)

myslicielka, August 19, 2004 08:56 Skomentuj komentarz


SDG ???

w34 -> swiatmoichmys, August 17, 2004 20:26 Skomentuj komentarz


SDG i już.

swiatmoichmysli, August 17, 2004 11:08 Skomentuj komentarz


zachwyciłeś mnie ;-)
Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.