3 października 2005 (poniedziałek), 11:16:16

Składnia zapytań SQL

Znalazłem sobie śliczą definicję języka SQL, więc sobie zachowuję ku pamięci, jako ściągę:

SELECT [ ALL | DISTINCT [ ON ( distinct_expression [, ...] ) ] ]
target_expression [ AS output_name ] [, ...]
    [ FROM from_item [ { , | CROSS JOIN } ...] ]
    [ WHERE condition ]
    [ GROUP BY aggregate_expression [, ...] ]
    [ HAVING aggregate_condition [, ...] ]
    [ { UNION | INTERSECT | EXCEPT [ALL] } select ]
    [ ORDER BY order_expression [ ASC | DESC | USING operator ] [, ...] ]
    [ FOR UPDATE [ OF update_table [, ...] ] ]
    [ LIMIT { ALL | count } [ { OFFSET | , } start ] ]

from_item ::= { [ ONLY ] table_name [ * ]
[ [ AS ] from_alias [ ( column_alias_list ) ] ] |
( select ) [ [ AS ] alias [ ( column_alias_list ) ] ] |
from_item [ NATURAL ] join_type from_item
[ ON ( join_condition ) | USING ( join_column_list ) ]
}

join_type ::= [ INNER |
LEFT [ OUTER ] |
RIGHT [ OUTER ] |
FULL [ OUTER ]
] JOIN

no i teraz już mam!

 


 

I do tego jeszcze klasyczny obrazek z Iloczynem Kartezjańskim zbiorów.


Kategorie: informatyka, _blog


Słowa kluczowe: SQL, informatyka, składnia języka, zapytania, baza danych


Pliki


Komentarze: (2)

khan-goor, October 4, 2005 09:17 Skomentuj komentarz


teraz lepiej będzie:

CREATE OR REPLACE TRIGGER
<trigger_name>
<BEFORE | AFTER> <ACTION>
ON <table_name>

DECLARE

<variable definitions>

BEGIN
<trigger_code>
EXCEPTION
<exception clauses>
END <trigger_name>;
/

khan-goor, October 4, 2005 09:13 Skomentuj komentarz


oo tak...
piękna definicja, piękna...
jakbym miało jej musiał obecnie stosować :)

to może zarzucę taką.

CREATE OR REPLACE TRIGGER

ON

DECLAREBEGIN

EXCEPTION

END ;
/
Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.