$rok = $_GET ['rok']; $miesiac = $_GET ['miesiac']; echo "<H1>Archiwum Przemyśleń za rok $rok miesiąc $miesiac</H1>"; if ($rok) if ($miesiac) echo disp_b_la ('rok = '.$rok.' AND miesiac = '.$miesiac); else echo disp_b_la ('rok = '.$rok); else echo 'Błąd strony - brak argumentów';

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.