Czy Izrael to Naród Wybrany?

#1. Informacja prasowa, inspiracja do przemyśleń

Inspiracją do całego tego pisania jest wiadomość, której fragment przytoczę:

Sondaż: Chrześcijanin może odrzucić część nauki

PAP, za Gazetą Wyborczą 21 czerwca 2006 roku

Czterdzieści sześć (46) proc. Polaków uważa, że chrześcijaninem jest także ten, kto przyjmuje tylko niektóre prawdy wiary - wynika z sondażu OBOP, przeprowadzonego po wizycie papieża Benedykta XVI w Polsce. Tyle samo respondentów jest przeciwnego zdania; reszta nie miała na ten temat opinii

(...)

O tym, że naród żydowski jest narodem wybranym przez Boga, jest przekonany co czwarty ankietowany (25 proc.), ponad połowa respondentów (59 proc.) nie podziela tej opinii. 16 proc. nie ma na ten temat zdania.

(...)

Sondaż zrealizowano w dniach 1-5 czerwca 2006 roku na ogólnopolskiej losowej reprezentatywnej próbie 1005 Polaków powyżej 15. roku życia. Maksymalny błąd pomiaru wynosi +/-3 proc.

W zasadzie cała wiadomość jest bardzo ciekawa (może zajmę się nią innym razem), bo wiele mówi o moich rodakach, o Polakach, czyli żyjących w tym kraju ludziach - ale teraz zajmę się tylko jednym probleme - wiarą w to, że Naród Wybrany jest rzeczywiście Narodem Wybranym.

#2. Zabawa w słowa: Co to jest wybór?

Zabawa w Słowa? Tak. Przytoczę definicję wyboru.


Wybór
to wskazanie jednego spośród wielu.

Tyle definicja, ale mogę zobrazować ją takim obrazkiem:

Wybór to wskazanie jednego spośród wielu

I jak widać obrazek nie jest już neutralny, bo na nim tłumaczę wybór przez wybranie kształtu związanego z Izraelem.

#3. Zabawa w słowa: co to jest naród?

(...) uzupełnić (!!!) ale to bardzo trudna definicja, więc może lepie jak jej tu nie będzie.

#4. Pismo Święte: Kto, kiedy i kogo wybrał?

Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. (...) A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny, chcę bowiem zawrzeć moje przymierze pomiędzy Mną a tobą i dać ci niezmiernie liczne potomstwo. (...) Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham.
(Księga Rodzaju 12.1, 17.1nn)

#5. Pismo Święte: po co Bóg wybrał to co wybrał?

Wy jesteście moimi świadkami (...) i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie. Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy. To Ja (1) zapowiedziałem, (2) wyzwoliłem i (3) obwieściłem, a nie ktoś obcy wśród was. Wy jesteście świadkami moimi (...) że Ja jestem Bogiem, owszem, od wieczności Nim jestem. I nikt się nie wymknie z mej ręki. Któż może zmienić to, co Ja zdziałam?
(Księga Izajasza. 43.10-13)

#6. Pismo Święte: Dlaczego Bóg wybrał prawie Żydów?

Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw.

(Księga Powtórzonego Prawa 7:7-9)

#7. Link

Nie chce mi się powtarzać, więc przedstawię tylko jeden link, gdzie wszystko co miałem do napisania w 2003 roku po prostu napisałem. Ale gdzie jest ta prezentacja? Coś nie potrafię jej znaleźć.

  • Prezentacja "Izrael - Naród Wybrany"  (27 luty 2004), prezentacja, plik .ppt (!!!!!!)

Kategorie: apologetyka, _blog, izrael


Słowa kluczowe: Naród Wybrany, izrael


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.