Kandydat na Mesjasza

Niektóre wiadomości zachowuję, bo po prostu są ciekawe. Ciekawe i inspirujące.

Białoruska Cerkiew przyznała order Łukaszence

gazeta.pl, pi, PAP, 2006-09-26, 16:50

Białoruska Cerkiew prawosławna uhonorowała Alaksandra Łukaszenkę orderem św. Cyryla Turowskiego. Order wręczył prezydentowi we wtorek w Mińsku metropolita miński i słucki, patriarcha Filaret.

Zwierzchnik Kościoła prawosławnego na Białorusi podziękował prezydentowi w imieniu Cerkwi i życzył, by św. Cyryl pomagał mu "w dalszym trudzie dla dobra Ojczyzny". W swym wystąpieniu zaznaczył, że życie na Białorusi "rozwija się harmonijnie na płaszczyźnie społeczno-gospodarczej i duchowej".

Łukaszenka odpowiedział, że przyjmuje order jako nagrodę dla całego kierownictwa kraju, "wszystkich, którzy kierują trudnym procesem odrodzenia naszych ziem". "Razem przezwyciężymy wszystkie trudności i osiągniemy życie, o jakim marzymy - zapewnił.

Order został wręczony prezydentowi podczas uroczystości poświęcenia dzwonów budowanej w Mińsku cerkwi Wszystkich Świętych.

Łukaszenka - "prawosławny ateista"

Opozycyjne portale internetowe na Białorusi przypominają, że sam Łukaszenka nazwał siebie kiedyś "prawosławnym ateistą". "Jestem ateistą, ale prawosławnym ateistą - powiedział podczas jednego ze spotkań z patriarchą Filaretem.

W opublikowanym w połowie września amerykańskim raporcie na temat przestrzegania swobód religijnych na świecie w 2006 roku zaznaczono, że choć na Białorusi nie ma państwowej religii, to zawarty przez państwo konkordat z Kościołem prawosławnym daje mu uprzywilejowany status.

Biuro ds. demokracji praw człowieka i pracy wskazało w tym raporcie na naruszanie praw innych wyznań na Białorusi, zwłaszcza grup religijnych, które władze uznają za powiązane z obcymi wpływami kulturowymi lub polityką.

Słowniczek - pomocniczek (za wikipedią):

Ateizm
światopogląd lub stanowisko ontologiczne przeciwne teizmowi, odrzucające wiarę w istnienie bogów. Do ateistów zalicza się zarówno ludzi odrzucających wiarę w bogów jak i zaprzeczających ich istnieniu.
Kościół prawosławny
zbiorcze określenie Kościołów Wschodu wyznających chrześcijaństwo w odmianie prawosławnej.
Prawosławie
doktryna ortodoksyjnego (gr. orthodoxos - prawdziwie, prawidłowo wierzący) Kościoła chrześcijańskiego - jednej z dwóch grup Kościołów powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim z 1054 roku (tzw. schizmy wschodniej).

Kategorie: obserwator, prawosławie, _blog


Słowa kluczowe: prawosławie, Łukaszenko, Białoruś


Komentarze: (3)

Boruta, September 27, 2006 06:12 Skomentuj komentarz


Kiedy przeczytałem tytuł blogu "Kandydat na Mesjasza" pomyślałem sobie, że w jednej z grup chasydzkich w Izraelu lub w USA pojawił się jakiś charyzmatyczny cadyk, którego uczniowie (zwolennicy) chcą "ochrzcić" tym mianem.
Moja ciekawość przerodziła się w zdumienie kiedy okazało się, że treść w/w blogu odnosi się do prezydenta Białorusi, który został uhonorowany orderem przez tamtejszą cerkiew prawosławną.

W związku z powyższym nasuwają mi się następujące pytania:
- czy Aleksander Łukaszenka pochodzi z "domu" Dawida (tj. czy jest potomkiem Dawida syna Jessego) co usprawiedliwiałoby posądzanie go o pretensje do tego zaszczytnego miana???
- czy "zdeklarowany" ateista jest właściwym kandydatem na Mesjasza???
- czy Kościół Prawosławny dokonał poważnych zmian doktrynalnych i dlatego zamiast oczekiwać drugiego przyjścia Jezusa woli namaścić "nowego Mesjasza" jak sugeruje to informacja zawarta w tytule blogu???
- Czy to wszystko nie jest wynikiem antybiałoruskiej histerii, gdzie "powszechne jak chleb" wydarzenie urasta w polskich oczach do niebotycznych rozmiarów.

Pozdrawiam

w34, September 27, 2006 16:19 Skomentuj komentarz


Nie.... myślę, że Łukaszenko nie pochodzi ani z linii Dawida ani z plemienia Dana :-) a notka zamieszczona jest tu nie po to aby nabijać się z stusunków politycznych na Białorusi ale aby pokazać czym jest Kościół Prawosławny i jego funkcjonariusze.

Boruta, September 28, 2006 07:21 Skomentuj komentarz


Dziękuję za ustosunkowanie się do mojego komentarza.

P.S.
Nie przyszło mi do głowy, że ktoś mógłby "nabijać się" z wydarzeń na Białorusi, tak więc podeszłem całkiem poważnie do informacji zawartej w komentowanym blogu.

Pozdrawiam
Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.