26 stycznia 2007 (piątek), 19:13:13

Problem warszawski

#1. HGW to Hanna Gronkiewicz-Waltz nie mylić z Hanią Gronkowiec-Walec.

#2. MM zadał sobie trud sprawdzenia w polskim prawie jak to naprawdę jest i wnioskiej jaki z tego sprawdzenia płynie bardzo źle świadczy o prawodawcach. Ale zobaczmy sami:

USTAWA
z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym

Art. 24h.(42)

1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
[...]

4. Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.[...]

 

Art. 24k. (48)

1. Niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie określonym w art. 24h ust. 4 i 5, oświadczeń, o których mowa w art. 24j ust. 1, lub informacji, o której mowa w art. 24j ust. 2, w terminie określonym w art. 24j ust. 3 przez:
[...]
2) wójta, zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu wójta - powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinny być złożone oświadczenie lub informacja, do dnia złożenia oświadczenia lub informacji.

 

USTAWA
z dnia 20 czerwca 2002 r.
o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Art. 26.

Wygaśnięcie mandatu wójta następuje wskutek:

[...]

1a. niezłożenia w terminach, określonych w odrębnych przepisach, oświadczenia o swoim stanie majątkowym, oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka lub informacji o zatrudnieniu, rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowych albo zmianie stanowiska małżonka

#3 Wnioski MM, które kawałkami podzielam:

Z lektury tych dwu ustaw wnioski mam dwa:
1. prawo mamy niespojne i kiepskie co jest dokladnym odzwierciedleniem jakosci parlamentu, ktory to prawo radosnie tworzy;
2. premier (poobno doktor prawa), ktory mowi publicznie, ze sprawa jest oczywista najwyrazniej zupelnie nie wie o czym mowi i nie zadal sobie trudu "pogooglowania" ;) jak dla mnie po raz kolejny okazal sie populista a nie ideowcem.

#4. .... a premier okazał się ideowcem niestety ponad prawem. Ale czy populistą? Lud nie oczekuje odwołania HGW - więcej, w Wawie, gdzie ją wybrano lepiej byłoby dla premiera jakby siedział cicho i nic nie mówił.

#5. MM dziekuję za wykonaną pracą, którą teraz sobie tu z radością publikuje.


Kategorie: obserwator, _blog


Słowa kluczowe: prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz


Komentarze: (2)

jacek, January 26, 2007 20:34 Skomentuj komentarz


a nie jest czasem tak, że nowsze prawo automatycznie uchyla starsze ?

cito1, January 28, 2007 12:33 Skomentuj komentarz


Dokładnie, prawo sprawiedliwe, ale nie do końca. Za to samo przewinienie jednego karze mandatem drugiego utratą owego.

Zastanawia mnie stale jedna sprawa - tak tu czytelnie przecież pisze:

" Wygaśnięcie mandatu (prezydenta miasta) następuje wskutek:
...niezłożenia w terminach... oświadczenia o swoim stanie majątkowym, oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka "

No matko z córką, jeśli osoby piastujące tak ważne stanowiska, podejmujące tak ważkie decyzje są analfabetami, abnegatami przepisów to jak ma być dobrze w naszym kraju? Chory kraj to nie tylko chore przepisy ale i chorzy ludzie. HGW otacza się sztabem doradców, finansowych, prawnych, stricte urzędniczych, biurowych. Jak oni mogli dopuścić do takiej sytuacji?
Nikt nie chce jej odejścia. Ale z drugiej strony przydałaby się pokazówka, która nauczyłaby egzekwować przepisy przez nich tworzone.

Pzdr.
Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.