12 maja 2008 (poniedziałek), 19:33:33

Prolog ewangeli Jana inaczej

Nie wiem co to jest Sylabica (nie ma w Wikipedi), ale podoba mi się to dzieło stworzone przez Qrczaka, więc zamieszczam. Aby nie było wątpliwości - to jest w całości po polsku.

1 Na počątku było Słovo, a Słovo było u Boga, y Bogem było Słovo. 2 Ono było na počątku u Boga. 3 Všystko přez Nie śę stało, a bez Niego niyc śę nie stało, co śę stało. 4 V Niym było žyće, a žyće było śviatłośćą ludźy, 5 a śviatłość v ćemnośćy śviećy y ćemność jej nie ogarnęła. 6 Pojaviył śę čłoviek posłany přez Boga — Jan mu było na ymię. 7 Přyšedł on na śviadectvo, aby zaśviadčyć o śviatłośćy, by všyscy uvieřyly přez niego. 8 Nie był on śviatłośćą, leč [posłanym], aby zaśviadčyć o śviatłośćy. 9 Była śviatłość pravdźyva, która ośvieca každego čłovieka, gdy na śviat přychodźy. 10 Na śvieće było [Słovo], a śviat stał śę přez Nie, leč śviat Go nie poznał. 11 Přyšło do svojej vłasnośćy, a svojy Go nie přyjęly. 12 Všystkym tym jednak, któřy Je přyjęly, dało moc, aby śę staly dźećmiy Božymiy, tym, któřy vieřą v ymię Jego — 13 któřy aniy z krviy, aniy z žądzy ćała, aniy z voly męža, ale z Boga śę narodźyly. 14 A Słovo stało śę ćałem y zamieškało vśród nas. Y oglądalyśmy Jego chvałę, chvałę, jaką Jednorodzony otřymuje od Ojca, pełen łasky y pravdy. 15 Jan daje o Niym śviadectvo y głośno voła v słovach: Ten był, o którym poviedźałem: Ten, który po mnie ydźe, převyžšył mnie godnośćą, gdyž był včeśniej ode mnie. 16 Z Jego pełnośćy všyscyśmy otřymaly — łaskę po łasce. 17 Podčas gdy Pravo zostało nadane přez Mojžeša, łaska y pravda přyšły přez Jezusa Chrystusa. 18 Boga niykt niygdy nie viydźał, Ten Jednorodzony Bóg, który jest v łonie Ojca, o Niym poučył.

Kategorie: biblia, informatyka, _blog


Słowa kluczowe: sylabica, qurczak, prolog ewangelii jana


Komentarze: (2)

alberto grande, July 1, 2008 01:21 Skomentuj komentarz


1 Przed wszystkim
Jest Słowo,
A Słowo
Jest u Boga,
A Bóg
Jest Słowem.

2 Ono jest przed wszystkim u Boga.
3 Przez Nie wszystko jest,
A bez Niego nic nie jest,
Co jest.

4 W Nim jest życie,
A życie jest światłością ludzi,
5 A światłość w ciemności świeci,
A ciemność nie może jej stłumić.

9 Ono jest prawdziwą światłością
Oświecającą każdego człowieka,
Który przychodzi na świat.
10 Słowo było na świecie,
A świat przez Nie powstał,
Ale świat Go nie poznał.
11 Przyszło do swojej własności,
Ale swoi Go nie przyjęli.
12 Tym wszystkim jednak, którzy Je przyjęli,
I uwierzyli w imię Jego,
Dał
On
Moc
Aby się stali
Dziećmi Bożymi:

Tym,
Narodzonym
13 Nie z krwi
Ani z pożądliwości ciała,
Ani z pożądliwości męża,
Ale z Boga.

14 A Słowo stało się Ciałem
I mieszkało między nami,
A my widzieliśmy Jego chwałę,
Chwałę,
Którą Jedyny Syn,
Pełen łaski i prawdy,
Otrzymał od Ojca.

16 Wszyscy czerpiemy z Jego pełni
Łaskę nad łaskami,
17 Albowiem Prawo dane jest przez Mojżesza,
A łaska i prawda
Przychodzą
Przez Jezusa Chrystusa.

18 Boga nikt nigdy nie widział.

Syn Jednorodzony,
On,
Który jest w łonie Boga,
Przynosi wieść.

marcin, April 6, 2009 00:59 Skomentuj komentarz


.
Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.