19 czerwca 2010 (sobota), 09:31:31

Jak pisać umowy

Do teraz, pisząc umowy byłem bardzo zadowolony z siebie, gdy skonstruowana była on wg schematu:

Umowa zawarta pomiędzy (...) a (...) zwane dalej Stronami.

Mając na uwadze, że

1. ...

2. ...

3. ...

Strony uzgadniają

Paragraf 1

(...)

Dziś, po pobieżnej lekturze Traktatu Konstytucyjnego, będę pisał tak:

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRZYWOŁUJĄC ....

PRZYJĄWSZY DO WIADOMOŚCI stanowisko ....

ŚWIADOME faktu, że .....

PRAGNĄC zatem ustanowić .....

UZNAJĄC, iż ...

BIORĄC POD UWAGĘ następujące dokumenty ...

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są zapisane poniżej.

Artykuł 1

(...)


Kategorie: obserwator, prawo, _blog


Słowa kluczowe: umowa, traktat lizboński, preambuła, komparycja, oświadczenie, zobowiązanie


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.