4 kwietnia 2013 (czwartek), 18:03:03

Bilans

Bilans ma dwie strony: aktywa i pasywa.

Aktywa opisują co mamy. Pasywa skąd się wzięło to co mamy. Logiczną konsekwencją takiego spojrzenia jest, że zawsze pasywa muszą równać się aktywom.
Ważne - bilans jest zrobiony na jakiś dzień, a więc jest fotografią stanu. Nie opisuje rzeczywistości w czasie tak jak fotografia nie opisuje ruchu.

Aktywa to:
- środki trwałe,
- środki obrotowe.

Pasywa to:
- kapitały,
- zobowiązania długoterminowe,
- zobowiązania krótkoterminowe.

I już? Tak! I już. Tyle wystarczy.


Kategorie: ekonomia, _blog


Słowa kluczowe: bilans, aktywa, pasywa, kapitały, biznes, zobowiązania, środki trwałe


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.