4 czerwca 2013 (wtorek), 22:32:32

Z Księgi Apokalipsy

I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, 
i morza już nie ma.

I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga,
przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.

I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:
    Oto przybytek Boga z ludźmi:
        i zamieszka wraz z nimi,
            i będą oni jego ludem,
                a On będzie Bogiem z nimi.
    I otrze z ich oczu wszelką łzę,
        a śmierci już odtąd nie będzie.
            Ani żałoby,
                ni krzyku,
                    ni trudu już odtąd nie będzie,
bo pierwsze rzeczy przeminęły.

I rzekł Zasiadający na tronie:
    Oto czynię wszystko nowe.

I mówi: Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe.

I rzekł mi:
    Stało się.
        Jam Alfa i Omega,
            Początek i Koniec.
Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia.

Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem.


Kategorie: biblia, _blog


Słowa kluczowe: nowa jerozolima, apokalipsa


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.