24 czerwca 2013 (poniedziałek), 16:18:18

Wilgotność i jej miara

W związku z propozycją wysłania swojego serwera na wakacje do DataCenter, gdzie temperatura waha się w granicach 22 +/- 3 stopnie Celsjusza a wilgotność powietrza na utrzymuje na poziomie 30 – 70% musiałem sobie przypomnieć co to jest wilgotność i jak się ją mierzy.

Wiem, że jest wilgotność bezwzględna, wyrażana albo w gramach albo w litrach i ona jest łatwa do zrozumienia. Taka wilgotność oznacza ile wody jest w powietrzu i koniec, nic więcej.

Jest też ta trudniejsza - wilgotność względna. Ta względna wyrażana jest w procentach mówiąca ile wody jest w powietrzu w stosunku do tego ile wody maksymalnie, w tej temperaturze i przy tym ciśnieniu wepchać w powietrze można aby ta woda z tego powietrza sama nie wypadła spadając na ziemię jako rosa (no i bęc!). Tak - to skomplikowana definicja.

Obie definicje pamiętam chyba z VII albo VIII klasy szkoły podstawowej, w której uczony byłem fizyki przez panią magister Górną (stara panna, lekko wredna, ale jako nauczyciel super skoro po tylu latach to pamiętam i mogę rozważać czy od 15% do 85% to dobrze czy źle).

I jeszcze coś - przy okazji muszę sobie przypomnieć definicję miary, a to już nie szkoła podstawowa tylko pierwszy rok studiów, prof. Walichiewicz i ważna informacja, że miara to coś (ale chyba nie funkcja? nie pamiętam) co sprowadza jakąś rzeczywistość do liczb rzeczywistych. Profesor Walichiewicz też był wybitnym wykładowcą ale ja byłem w tym czasie kiepskim studentem skoro tego nie pamiętam. Ale sobie przypomnę, bo pojęcie miary ciekawe jest.

* * * * * *

No to idę na lewacką Wikipedie poczytać o mierze i wilgotności.


Z lewackiej Wikipedii:

Miara to funkcja służąca określeniu wielkości zbiorów poprzez przypisanie im pewnej nieujemnej liczby.

Mój komentarz: zbiory (a nie zbiór) to coś co opisuje rzeczywistość? W tej definicji tak. Nieujemność oznacza, że chodzi o zbiór licz rzeczywistych dodatnich, czyli na pewno nie żadne wektory, czy też liczby zespolone, ale tylko dodatnie, choć jednak rzeczywiste, czyli te niewymierne też. To ostatnie jest o tyle ważne, że pamiętam iż była w matematyce dyskusja, czy liczby niewymierne mogą oddawać miarę czegoś rzeczywistego, czy też mogą to robić tylko liczby wymierne.


Wilgotność bezwzględna - zawartość pary wodnej w powietrzu, w jednostce objętości równej 1m³, wyrażona w gramach [g/m³]. Wilgotność bezwzględna pary wodnej nazywana jest także gęstością bezwzględną pary wodnej.

Wilgotność względna – stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w powietrzu do ciśnienia nasycenia, określającego maksymalne ciśnienie cząstkowe pary wodnej w danej temperaturze.

Oj, jakie to skomplikowane!


Kategorie: filozofia, _blog


Słowa kluczowe: wilgotność, miara, prof. Walichiewicz


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.