14 grudnia 2014 (niedziela), 23:55:55

Jezuita o Qumran

To jezuickie dzieło musiało być dostrzeżone i przeczytane:

101 pytań o Qumran

Joseph A. Fitzmyer SJ

Wstępem opatrzył
Zdzisław J. Kapera
WYDAWNICTWO WAM KSIĘŻA JEZUICI
THE ENIGMA PRESS
Kraków 1997

Pożyczona w CINiBA

Wskanowałem sobie też spis treści ku pamięci.SPIS TREŚCI
Słowo wstępne polskiego wydawcy
Wstęp redaktora polskiego wydania
Przedmowa
Skróty

l. Co to są zwoje znad Morza Martwego?
2. Czym jest Qumran i jaki ma związek ze zwojami znad Morza Martwego?
3. W jaki sposób zwoje znalazły się w grotach?
4. Kto odkrył rękopisy qumranskie?
5. Kiedy odkryto rękopisy qumranskie?
6. W jakim kraju odkryto rękopisy qumranskie?
7. Gdzie dziś znajdują się rękopisy qumranskie?
8. Kto jest właścicielem rękopisów qumranskich?
9. W jaki sposób Izrael nabył siedem głównych zwojów groty 1? AAA
10. W jaki sposób różne zagraniczne instytucje zaangażowały się w opublikowanie rękopisów z groty 4 AAA
11. Czy jakichś fragmentów z groty 4 zabrakło bezpowrotnie w scrollery w Palestyńskim Muzeum Archeologicznym?
12. Czy jest możliwe, aby rękopisy qumranskie nie były powiązane ze wspólnotą?
13. Które z rękopisów qumranskich zostały ostatecznie opublikowane?
14. Czy wszystkie rękopisy qumranskie są tekstami starotestamentalnymi?
15. Jakiego rodzaju są niebiblijne pisma z Qumran?
16. W jakim języku spisano rękopisy qumranskie?
17. Czy wśród rękopisów qumranskich są jakieś teksty Nowego Testamentu?
18. W jaki sposób datowane są rękopisy qumranskie?
19. Jakiego rodzaju teksty odkryto w grocie 1?
20. Jakiego rodzaju teksty odkryto w grocie 2?
21. Jakiego rodzaju teksty znaleziono w grocie 3?
22. Jakiego rodzaju teksty znaleziono w grocie 4?
23. Jakiego rodzaju teksty odkryto w grocie 5 i 6?
24. Jakie teksty znaleziono w grocie 7?
25. Jakie teksty odkryto w grocie 8, 9, 10?
26. Jakie teksty odkryto w grocie 11?
27. Czy któreś spośród rękopisów qumranskich są spokrewnione z tekstami odkrytymi w Masadzie, w Chirbet Mird lub w grotach Murabba'at, Nachal Chewer, Cełim i Miszmar?
28. Co to jest Podręcznik Dyscypliny?
29. Co to jest Dokument Damasceński?
30. Co to jest Zwój Wojny?
31. Co to są Hymny (Psalmy dziękczynne)?
32. Co to są peszarim?
33. Co to jest Apokryf Księgi Rodzaju?
34. Co to Jest Zwój Miedziany?
35. Co to jest Zwój Świątyni?
36. Co to jest Zwój Psalmów z groty 11?
37. Co to jest Targum Hioba z groty U?
38. W jaki sposób rękopisy qumranskie przyczyniły się do pogłębienia studiów nad Starym Testamentem?
39. Co teksty z Qumran wnoszą do naszego rozumienia literatury apokaliptycznej?
40. Jakie światło rzucają rękopisy qumranskie na starożytne formy języka hebrajskiego i aramejskiego?
41. Jakie światło rzucają rękopisy qumranskie na starożytny judaizm?
42. Czy członkowie wspólnoty qumranskiej byli Żydami przestrzegającymi Prawa?
43. Jak autorzy tekstów z Qumran pojmowali Boga?
44. Co teksty z Qumran mówią o tym, jak ludzie, którzy je spisali, pojmowali czas i historię?
45. Czy wspólnota qumranska oczekiwała Mesjasza?
46. Kim był Nauczyciel Sprawiedliwości?
47. Czy wspólnota wierzyła, że jej Nauczyciel Sprawiedliwości był Mesjaszem?
48. Czy wspólnota uważała, że jej Nauczyciel Sprawiedliwości został uśmiercony?
49. Czy jakikolwiek tekst z Qumran wspomina o ukrzyżowaniu?
50. Czy wspólnota qumranska uważała że jej Nauczyciel Sprawiedliwości przyjdzie powtórnie?
51. Czy niektóre teksty nie wspominają jednak o przyjściu Wyjaśniającego Prawo na końcu czasów?
52. Czy wstąpienie do wspólnoty qumrańskieg wymagało okresu prób lub inicjacji?
53. Czy członkowie wspólnoty qumrańskiej żyli w celibacie?
54. Na czym polegała specyfika teologiczna dogmatów wspólnoty z Qumran?
55. Czy rękopisy qumranskie mówią o życiu rytualnym wspólnoty?
56. Czy rękopisy z Qumran podają jakieś informacje o wspólnych posiłkach członków gminy?
57. Czy teksty z Qumran mówią cokolwiek o diecie wspólnoty?
58. Czy teksty z Qumran mówią coś o funkcjonowaniu wspólnoty i o tym jak nią zarządzano?
59. Czy rękopisy qumranskie mówią coś o tym, jak członkowie wspólnoty rozstrzygali spory między sobą?
60. Co wiadomo o kalendarzu i obchodzeniu świąt we wspólnocie qumranskiej?
61. Czego dowiadujemy się z rękopisów qumranskich o świętowaniu szabatu we wspólnocie?
62. Jaki był stosunek wspólnoty qumranskiej do Świątyni Jerozolimskiej?
63. Co rękopisy qumranskie mówią o postępowaniu wspólnoty z poganami?
64. Jaki jest stosunek tekstów z Qumran do faryzeuszy i saduceuszy, o których mowa w Nowym Testamencie?
65. Kim byli esseńczycy?
66. Co inni pisarze starożytni mówią nam o esseńczykach?
67. Czy identyfikacja wspólnoty qumranskiej z esseńczykami jest pewna?
68. Czym różni się qumranskie rozumienie Boga od tego w Nowym Testamencie?
69. W jaki sposób rękopisy qumranskie pomagają w studiach nad Nowym Testamentem? AAA
70. Czy Jan Chrzciciel pojawia się w tekstach z Qumran? Czy mógł być członkiem wspólnoty w Qumran? AAA
71. Czy Jezus z Nazaretu został wymieniony w jakimkolwiek tekście z Qumran?
72. Czy w tekstach z Qumran są wzmianki o czymkolwiek, co ma związek z chrześcijaństwem?
73. Czy w rękopisach qumranskich rzeczywiście odkryto paralele do idei i wyrażeń Nowego Testamentu?
74. Czy rękopisy qumranskie rzucają światło na tytuły chrystologiczne użyte w Nowym Testamencie?
75. Czy tytuł „Syn Człowieczy" pojawiający się na ustach Jezusa w Ewangeliach, występuje w tekstach z Qumran?
76. Czy temat „Sługa Jahwe" pojawia się w rękopisach qumranskich?
77. Jakiego rodzaju paralele do Ewangelii św. Mateusza znaleziono w tekstach qumranskich?
78. Jakiego rodzaju paralele do pism Janowych znaleziono w tekstach z Qumran?
79. Czy określenie „synowie światłości" występuje też w Nowym Testamencie?
80. Jaki rodzaj paraleli do listów św. Pawła znaleziono w tekstach z Qumran?
81. Jakie światło rzuciły rękopisy qumrańskie na List do Hebrajczyków?
82. W Nowym Testamencie Jezus zakazuje rozwodów. Czy podobny zakaz znajduje się w tekstach z Qumran?
83. Czy późniejsze dzieje sekty qumranskiej miały jakikolwiek wpływ na judeochrześcijaństwo?
84. Jaki związek miała wspólnota qumranska z późniejszym monastycyzmem chrześcijańskim? AAA-wytestować!!!
85. Dlaczego zwoje z groty 4 stanowią taki problem, że aż głośno było o tym w mediach?
86. Co spowodowało ostatni wzrost zainteresowania rękopisami qumranskimi?
87. Kto tworzył zespół uczonych pracujący nad fragmentami z groty 4?
88. Czy jakiś rękopis qumranski został opublikowany przez kogoś nie należącego do międzynarodowego zespołu?
89. Dlaczego nie było uczonych żydowskich w międzynarodowym zespole?
90. Czy opublikowane dotychczas teksty z groty 4 były kompetentnie opracowane?
91. Jak to się stało, że powstała konkordancja do tekstów groty 4 podczas gdy samych tekstów jeszcze me opublikowano?
92. Kto sporządził "bootlegi" tekstów z groty 4 przez zrekonstruowanie ich na podstawie konkordancji?
93. W jaki sposób konkordancja może posłużyć do rekonstrukcji tekstu?
94. Czy tak zrekonstruowane teksty są godne zaufania?
95. Czy opublikowano zdjęcia wszystkich tekstów z groty 4?
96. Czy taki tok działania jest mądry i roztropny?
97. Czy istnieją przypadki tendencyjnego odczytywania rękopisów qumrańskich?
98. Czy istnieją inne przykłady tendencyjnych lekcji rękopisów qumrańskich?
99. Ile jest prawdy w twierdzeniu Johna Marca Allegro, że jego koledzy z zespołu ukrywali teksty?
100. Czy mamy doczynienia ze spiskiem zmierzającym do powstrzymania publikacji zwojów?
101. Czy rękopisy qumrańskie zawierają coś, co mogło by podkopać fundamenty wiary chrześcijańskiej?

 

ToDo:
- sprawdzić jeszcze raz odpowiedzi na pytania: 9, 10, 69, 70, 84
- sprawdzić wiarygodność tego jezuity badając kilka pytań: np. 84


Kategorie: , _blog


Słowa kluczowe: qumran


Komentarze: (1)

anonim, January 29, 2015 15:49 Skomentuj komentarz


Pyt. 9 - OK
Pyt. 10 - OK
Pyt. 11 - OK, odpowiada w 1 osobie jakby przy tym był.
Pyt. 69 - do czasu odkryć w Qumran w badaniach nad NT odnoszono się do warstwy językowej pism rabinicznych z II i III wieku. Od Qumran można to robić w stosunku do pism, które tylko o jedno pokolenie wyprzedzają piśmiennictwo NT, co więcej nie są skażone antychrześcijaństwem jak pisma rabiniczne po wypędzeniu Żydów z Judei.
Np. ktoś studiował sposoby cytowania ST i formuły wprowadzające cytaty. Jest pewne podobieństwo tych formuł z NT w Misznie, ale podobieństwo NT do pism z Qumran jest większe, a często jest też zgodność mimo iż w Qumran teksty są hebrajskie a w NT greckie.
Pyt. 84 - OK
Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.