23 grudnia 2014 (wtorek), 14:47:47

Święty Mikołaj i nikolaici

Święty Mikołaj i nikolaici

Święty Mikołaj nie jest wszechobecny. Bóg jest wszechobecny, w Nim bowiem żyjemy i poruszamy się.
Święty Mikołaj nie jest wszechwiedzący. To Bóg jest wszechwiedzący, zna serca i myśli ludzkie, zna słowa zanim jeszcze pojawiają się na moim języku.
Święty Mikołaj nie jest wszechmocny. To Bóg jest wszechmocny mimo iż nie robi tak ciężkich kamieni, których nie mógłby podnieść.
Święty Mikołaj nie ma prawa oceniać co jest dobre a co złe. To prawo zarezerwowane jest dla Boga.
Święty Mikołaj nie powinien nagradzać tego co dobre, a za złe karać. To Bóg będzie sądził ludzi.

Ale też Bóg dał swojego Syna aby każdy kto w niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne. A ewangelia ta jest mocą ku zbawieniu, również nikolaitów.


Kategorie: teologia, katolicyzm, _blog


Słowa kluczowe: nikolaici, święty mikołaj


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.