29 kwietnia 2015 (środa), 10:51:51

Dzieje Apostolskie, rozdział 17, werset 30 i dalej

Zastanawiam się jaka była reakcja na końcówkę przemowy Pawła na Areopagu. Zastanawiam się i czytam wg. przekładu UBG:

Bóg (...) pomijał [naszej] nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych.

Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, a inni mówili: Posłuchamy cię o tym ponownie. (...) Lecz niektórzy ludzie przyłączyli się do niego i uwierzyli.

A Tysiąclatka oddaje to tak 

Nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych.

Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: Posłuchamy cię o tym innym razem. (...) Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. 

Opisane są 3 reakcje na słowa wypowiedziane przez Pawła:

  1. wyśmiewanie,
  2. olewanie (pogadamy o tym później),
  3. uwierzenie w słowa Pawła i przyłączenie się.

Kategorie: teologia, _blog


Słowa kluczowe: dzieje apostolskie, dz17


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.