2 sierpnia 2015 (niedziela), 15:56:56

Początek mądrości

Początek mądrości

 
Biblia Brzeska (1563)
 
 
Biblia Jakuba Wujka (1599)
Ps 111:10 wuj "(10) Początek mądrości bojaźń Pańska. Wyrozumienie dobre wszystkim, którzy je czynią: chwała jego trwa na wiek wieku."
 
Biblia Gdańska (1632)
Ps 111:10 bg "(10) Początek mądrości jest bojaźń Pańska; rozumu dobrego nabywają wszyscy, którzy rozkazanie Pańskie czyną; chwała jego trwa na wieki."
 
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Biblia Warszawska (1975)
Ps 111:10 bw "(10) Początkiem mądrości jest bojaźń Pana;Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy.Chwała jego trwa na wieki."
 
Biblia Paulistów (2008)
Ps 111:10 pau "(10) Bojaźń PANA początkiem mądrości. Wszyscy, którzy w niej trwają, rozumieją dobro. Jego chwała trwa na wieki."
 
Biblia Poznańska (1974/75)
Ps 111:10 bp "(10) Szin Początkiem mądrości jest bojaźń Boża, Taw roztropnie postępują ci, którzy jej strzegą. Lamed Chwała Jego trwa na wieki."
 
Biblia Tysiąclecia, wyd. V (1999)
Ps 111:10 bt5 "(10) Resz Bojaźń Pańska początkiem mądrości; Szin wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, Taw a chwała Jego trwać będzie zawsze."
 
Kochanowski
Przedniejsza mądrość, kto się boi Boga, 
To do rozumu i do sławy droga.
 
**********************************
 
Biblia Jakuba Wujka (1599)
Pro 9:10 wuj "(10) Początek mądrości bojaźń Pańska: a umiejętność świętych roztropność."
 
Biblia Gdańska (1632)
Pro 9:10 bg "(10) Początek mądrości jest bojaźń Pańska, a umiejętność świętych jest rozum."
 
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Biblia Warszawska (1975)
Pro 9:10 bw "(10) Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego - to rozum,"
 
Biblia Paulistów (2008)
Pro 9:10 pau "(10) Początkiem mądrości jest bojaźń PANA, poznanie Świętego umiejętnością rozeznania."
 
Biblia Poznańska (1974/75)
Pro 9:10 bp "(10) B o jaźń Jahwe to początek mądrości, a rozum to wiedza Świętego."
 
Biblia Tysiąclecia, wyd. V (1999)
Pro 9:10 bt5 "(10) Początkiem mądrości jest bojaźń Pańska, rozsądkiem - poznanie Świętego."
 
**********************************
 
 
Biblia Jakuba Wujka (1599)
Job 28:28 wuj "(28) I rzekł człowiekowi: Oto bojaźń Pańska, ta jest mądrość: a wiarować się złego rozum."
 
Biblia Gdańska (1632)
Job 28:28 bg "(28) Ale człowiekowi rzekł: Oto bojaźń Pańska jest mądrością, a warować się złego, jest rozumem."
 
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Biblia Warszawska (1975)
Job 28:28 bw "(28) i rzekł do człowieka: Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem."
 
Biblia Paulistów (2008)
Job 28:28 pau "(28) A człowiekowi powiedział: «Oto bojaźń Pana, ona jest mądrością, a powstrzymywanie się od występków jest umiejętnością»"."
 
Biblia Poznańska (1974/75)
Job 28:28 bp "(28) Potem rzekł do człowieka: "Mądrością jest bojaźń Boża, a unikanie zła rozumem"."
 
Biblia Tysiąclecia, wyd. V (1999)
Job 28:28 bt5 "(28) A do człowieka powiedział: Bojaźń Boża - zaiste mądrością, roztropnością zaś - zła unikanie."
 

 


Kategorie: biblia, _blog


Słowa kluczowe: początek mądrości, mądrość, głupota, rz 1:18n


Komentarze: (1)

wojtek, September 24, 2018 09:03 Skomentuj komentarz


Hi 28:28: "I rzekł do człowieka: Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem."

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.