29 maja 2016 (niedziela), 12:47:47

Spiski i służby w NT

Spisane z wykładów Pawła Chojeckiego, chyba z 2013 roku, a może i wcześniej, 4 części, gdzieś z YouTube ale zachowałem sobie na dysku bo dobre.

Spisane w trakcie prasowania, 29 maja 2016, ale wiem, że gdzieś już to kiedyś wpisywałem.

Wykład Pawła Chojeckiego o Służbach

 
Moje motto dodane do notatek:
Psalm 26:4 Nie zasiadam z mężami nieprawdy; a z tymi, którzy ukrywają, kim są, nie wchodzę.
 
Spiski o których opowiada Paweł Chojecki:
 1. tytułem wstępu
  1. przypomnieć sobie dwa przypadki spisku w życiu Pawła.
   1. jak go w koszu spuszczali w koszu
   2. kilku młodzieńców zawiązało stowarzyszenie, że zabiją Pawła
 2. Dlaczego tyle spisków na Pawła? Bo był szczególny z uwagi na pozycję. 
  1. Paweł był z Żydowskiej elity, dlatego był szczególnie skuteczny przeciwko elitom Żydowskim.
  2. Działania Służb są drogie bo wymagają fachowców. A więc stosuje się je w miejscach kluczowych.
  3. Paweł był zagrożeniem dla …
   1. politycy i władcy
   2. przywódcy religijni
   3. ludzie biznesu związanego z systemem państwowym i religijnym (Dz 19:23)
   4. Wszyscy oni mają możliwość używania służb i ich techniki
 3. Służby chronią władzę, w NT władzę Rzymu, władzę kolaborujących Żydów. Niekoniecznie są antychrześcijańskie, ale gdy coś się dzieje to należy to (1) rozpoznać, i jeżeli widzi się zagrożenie to (2) zniszczyć np. poprzez intrygi
 4. Chrześcijanie na podstawie NT powinni w spiski wierzyć, ale nie wierzą. Dlaczego?
  1. Bo się nawróciliśmy i teraz nasze życie jest w prawdzie, i myślimy, że taki jest kościół i świat. Mamy wieczne zbawienie, ale nie mamy wiecznej świętości, dalej mamy potencjał do zła.
  2. w kościele (w Polsce) jest brak elit. 
  3. bo są głupi. Myślenie o spiskach wymaga myślenia, a to nie jest silna strona kościoła.
 5. Kościół jest szczególnym miejsce ataku Służb, bo jest miejscem wolności. 
  1. Gal 2:3-5 bw - (3) Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania, (4) nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, (5) a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda ewangelii u was się utrzymała.
  2. wyszpiegować wolność, bo kościół jest wolny, a wolność jest zagrożeniem dla władzy. I nie jest to wolność jednostki, ale wolnoć całej społeczności.
  3. Repertuar metod służb 
   1. fałszywi bracia
   2. po kryjomu zostali wprowadzeni
   3. potajemnie weszli
   4. szpiegować
  4. A co jest celem władzy
   1. wybadać wolność
   2. podbić w niewolę
  5. W efekcie pracy Pawła osiągnięto 3 rzeczy:
   1. nie ustąpili
   2. nie poddali się
   3. prawda ewangelii się utrzymała
 6. PRZYKŁADY ZNIEWOLENIA OPISANE W NT O KTÓRYCH OSTRZEGA PAWEŁ
  1. mamy być wolnymi, do wolności nas wyzwolono, ale o wolność toczy się walka
  2. poniżej 3 przykłady niewoli
 7. Niewola ze stwony władzy - Formy zniewolenia człowieka przez władzę (2Kor 11:20): 
  1. 2Co 11:20 bw - Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije.
  2. BT: Zezwalacie na to, że was ktoś bierze w niewolę, że was objadawyzyskuje, że was z góry traktuje, że was policzkuje.
  3. Repertuar działań władzy:
   1. wyzyskuje
   2. łupi
   3. wynosi się
   4. po twarzy bije
  4. Chrześcijanin powinien się temu przeciwstawić skoro Paweł, krytykuje, to, że to znoszą bo jest to niegodne
 8. Niewola dwójmyślenia - Gal 6: 12-13
  1. Gal 6:12-13 bt - Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. (13) Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić.
  2. Gal 6:12-13 bt5 - O ludzkie względy ubiegają się ci wszyscy, którzy was zmuszają do obrzezania; chcą mianowicie uniknąć prześladowania z powodu krzyża Chrystusowego. (13) Bo ci zwolennicy obrzezania zgoła się nie troszczą o zachowanie Prawa, a o wasze obrzezanie zabiegają tylko dlatego, by się móc pochwalić waszym ciałem.
  3. Dwójmyślenie nie jest dobre. Często praktykowane przez udających katolików
 9. Niewola u autorytetu przywódcy - Dz 20:29-30
  1. Act 20:29-30 bw - (29) Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, (30) nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą.
  2. Act 20:29-30 bt5 - (29) Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. (30) Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów.
  3. niewola u autorytetu, guru duchowego, przywódcy
 10. KOŚCIÓŁ MA SIĘ PRZECIWSTAWIAĆ (cz 3, 12 min)
  1. Dz 23:11 - Paweł w więzieniu, przeciwko imperium Rzymskiemu i żydowskim przywódcom religijnym - ale  przystąpił do niego Pan i rzek:, bo jak świadczyłeś w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie.  Pan jest Panem historii i nakazuje Pawłowi być dobrej myśli.
  2. Ciekawostka - Paweł znał i korzystał z praw obywatelskich.
   1. odwołał się, gdy mieli go ubiczować bez sądu
   2. odwołał się do tego w rozmowie z Festusem (namiestnik prowincji), gdy ten go chciał wysłać do Jerozolimy aby go tam sądzić
   3. odwołania się do cesarza realizowało plan Boga, wysłanie go do Rzymu
   4. ciekawa tej też metoda Pawła przez Sanhedrynem - wykorzystał spory pomiędzy sadyceuszami i faryzeuszami. Dużo sprytu tu wykazał Paweł.
 11. OPERACJE TAJNE (cz 3, 24 min)
  1. Dz 9:23-25 - dowiedzieli się o spisku (kontrwywiad) i zrobili tajne działanie (w nocy, przez mur).
  2. Dz 9:26 - Paweł próbował przyłączyć się do uczniów, ale nie chcieli go przyjąć, bo nie wiedzieli, że jest bratem. Kontrwywiad. To wymagało dyscypliny w kościele. 
 12. Obrona kościoła (cz. 4)
  1. gwarantem jest Pan historii
  2. pomocna jest znajomość praw obywatelskich
   1. osłona kontrwywiadowcza
   2. spryt
   3. znajomość prawa
   4. wiedza o animozjach i stosunkach pomiędzy przeciwnikami
   5. odporność na działalńość wywiadowcza
  3. A co gdzy wszystko zawiedzie?
   1. Dz 6:7-15 - przykład Szczepana - (…) 7:51-60  - ale Szczepan jest w bezpośrednim kontakcie w Jezusem. Ale dla ludzi na świecie była to normalna śmierć, nic szczególnego.Ale Paweł to zapamiętał.
   2. Dz 14:19-22 - kamieniowanie Pawła koło Antiochii i Ikonium, ale nie pamiętam gdzie…. W Listrze?
    1. 2Tm3:10-12 - Paweł pisze, że Pan wyrwał go z tych prześladowań.
    2. 2Kor 1:8-18 - Pan wyrwał i wyrwie z wielkich prześladowań. Śmierć jego była postanowiona, ale Bóg ich wyrwał. 
    3. Paweł musiał przejść nawet przez śmierć (albo bliskość śmierci) aby polegał na Bogu, który wszkiesza umarłych. A przecież pochodził ze środowiska ludzi, którzy polegali na sobie.
Przykłady spisków w NT:
 • Gal 2:3-5 - fałszywy bracia potajemnie weszli na spotkanie aby szpiegować wolność, ale daliśmy im odpór
  • Treść:
   • 2.1 Potem, po czternastu latach, udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, wziąwszy ze sobą także Tytusa. 2.2 A udałem się tam zgodnie z objawieniem i przedstawiłem im ewangelię, którą głoszę wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się uznaniem, aby się czasem nie okazało, że biegnę albo biegłem na próżno. 2.3 Lecz nawet Tytusa, który był ze mną, nie zmuszono do obrzezania, mimo że był Grekiem;
   • 2.4 A to z powodu wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić.
   • 2.5 Nie ustąpiliśmy im ani na chwilę i nie poddaliśmy się, aby pozostała wśród was prawda ewangelii. 2.6 A co do cieszących się uznaniem – jakimi kiedyś byli, jest dla mnie bez znaczenia, Bóg bowiem nie ma względu na osobę – ci więc, którzy cieszą się uznaniem, nic mi nie narzucili. 2.7 Wręcz przeciwnie, gdy widzieli, że została mi powierzona ewangelia wśród nieobrzezanych, jak Piotrowi wśród obrzezanych;
   • 2.8 (Ten bowiem, który działał skutecznie przez Piotra w sprawowaniu apostolstwa wśród obrzezanych, skutecznie działał i we mnie wśród pogan); 2.9 I gdy poznali daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak
  • fałszywi bracia
  • po kryjomu zostali wprowadzeni
  • potajemnie weszli
  • szpiegować
 • 2kor 11:32-33 - Miasto było otoczone aby Pawła pojmać, ale Pawła spuszczali w koszu przez mury, bo był jakiś spisek
  • wydaje się, że Żydzi i ich władze są inicjatorem spisku, ale okazuje się, że jakiś namiestnik lokalny podejmuje działania, co znaczy, że Żydzi mieli dojścia do władców. Paweł uszedł z ręki namiestnika króla Petry, króla Areasa i to był wielki król.
 • Dz 23:12-16 - jak Pawel mówił o Mesjaszu to 40 młodzieńców uknuło spisek, zawiązało przysiężenie, że zabiją Pawła. Dogadali się z przywódcami religijnymi. Ale Paweł miał kontrwywiad - bo ktoś o tym Pawłowi doniósł.
 • Dz 25:1-3 - Festus przyjechał do Jerozolimy i Żydzi chcieli tam przesłuchać Pawła. Festus się nie zgodził bo wiedział, że pod eskortą wywoził go z Jerozolimy, a teraz był spisek, aby zaatakować go w trakcie transportu.
 • Dz 19:23-29 - zagrożone interesy Demetriusza w Efezie - 
  • potem tłum poleciał bronić Artemidy a nie grupki przedsiębiorców, którzy nimi manipulowali

Kategorie: biblia, _blog


Słowa kluczowe: służby, spiski, nowy testament, knp, chojecki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.