16 sierpnia 2016 (wtorek), 09:58:58

Podręcznik Świadków Jehowy dla elektroakustyków

Świadkowie Jehowi to bardzo ciekawi ludzie. Wierzący. Mocno wierzący. Wierzący w dziwne rzeczy. Oto troszkę ich literatury prezentującej wierzenia, niektóre całkiem prawdziwe. Np. z podręcznika dla elektroakustyków dowiedziałem się, że dźwięk rozchodzi się z szybkością 334m/s. Jak się nagłaśnia zgromadzenia to jest to ważna informacja aby dobrze nastroić linie opóźniające w końcówkach mocy zasilających tylne głośniki.


Kategorie: teologia, świadkowie jehowy, _blog


Słowa kluczowe: świadowie jehowy, rutherford, strażnica


Pliki


Komentarze: (1)

anonim, August 16, 2016 21:15 Skomentuj komentarz


Przemówienie pogrzebowe - szkic

UWAGI DOTYCZĄCE ZMARŁEGO (wybierz stosowne punkty)
Szczegóły co do wieku, pochodzenia, kiedy się ożenił (wyszła za mąż) itp.
Kogo zmarły osierocił
Życie po oddaniu się Bogu, ewentualne przywileje służby
Pod jakim wzgledem zmarły dawał dobry przykład (Kazn. 7:1)

JAKĄ NADZIEJĘ MIAŁ ZMARŁY
Służył Jehowie, Bogu mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy
Wierzył w Jezusa Chrystusa (Dzieje 4:12)
Cenił sobie zamierzenie Boże co do ziemi (Rodz. 1:28)
Był przekonany, że zostanie urzeczywistnione (Izaj. 11:9; 55:10; Obj. 21:4)
Dlaczego dobrzy ludzie umierają
Nieposłuszeństwo Adama (Rodz. 3:19; przeciwstaw 2:7)
Potomstwo odziedziczyło śmierć (Rzym. 5:12)
Stan umarłych
Dusza jest śmiertelna (Ezech. 18:4, 20)
Umarli nie są niczego świadomi (Ps. 146:4; Kazn. 3:19, 20; 9:5, 10)
Nadzieja zmartwychwstania
Możliwa dzieki ofierze Jezusa Chrystusa (Mat. 20:28)
Gwarancją zmartwychwstanie Chrystusa (1 Kor. 15:22, 23)
Bóg wskrzesza zmarłych za pośrednictwem Jezusa (Jana 5:28, 29)
Dla pomazańców—zmartwychwstanie do życia w niebie (1 Kor. 15:51-54; Obj. 20:4, 6)
„Drugie owce" będą wskrzeszone do życia w raju na ziemi (Łuk. 23:43; Jana 10:16)
Ci, którzy przeżyją Armagedon, będą się mogli wkrótce spotkać ze zmarłymi
Inni też dostąpią zmartwychwstania (Dzieje 24:15)

DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ DO DOMU ŻAŁOBY
Pocieszamy osieroconych; wspólnie przeżywamy stratę
Uzmysławiamy sobie kruchość życia (Ps. 90:12; Kazn. 7:2)
Skłania nas to do zastanowienia się, jak my korzystamy z życia

JAK MOŻEMY ODNIEŚĆ POŻYTEK Z TEGO, ŻE TU JESTEŚMY
Dopóki żyjemy, powinniśmy wyrabiać sobie dobre imie u Jehowy Boga (Kazn. 7:1)
Warto gromadzić skarby w niebie (Mat. 6:19-21)
Takie skarby można gromadzić sobie przez gorliwy udział w dziele głoszenia (Mat. 24:14; 28: 19, 20)
W ten sposób, jak również przez postępowanie zgodne z zasadami Bożymi, przyczyniamy sie do uświecania imienia Jehowy (Prz. 27:11)
Nadzieja zmartwychwstania pobudza do poznawania i spełniania woli Bożej (1 Kor. 15:58)

(Uwaga: Przemówienie to można rozpocząć modlitwą, ale nie jest to konieczne. Powinno ono być pięknym świadectwem na rzecz prawdy, a nie przesadnym wychwalaniem zmarłego. Należy pod tym względem zachować równowagę. Sprawy doktrynalne można przedstawić jako wierzenia zmarłego. Celem przemówienia jest wywyższenie Jehowy jako Boga miłości i miłosierdzia, a jednocześnie pocieszenie osieroconych. Można zaśpiewać jakąś pieśń, np. 111. Krótka modlitwa na zakończenie jest jak najbardziej stosowna. Jeżeli przewidziano, by obecni udali się nad grób, można krótko przedstawić, jaką nadzieję zrealizuje Królestwo Boże, i odczytać jeden lub dwa wersety biblijne, np. Hioba 14:14, 15 i 1 Koryntian 15:54b-57. Wystąpienie to również można zakończyć modlitwą, wyrażającą wdzięczność Jehowie za nadzieję zmartwychwstania, która jest dla nas wielką pociechą. Przemówienie pogrzebowe nie powinno trwać dłużej niż 30 minut).
Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.