9 października 2016 (niedziela), 18:38:38

Klawisze do Exela

Takie coś gdzieś znalazłem:

F2 : Edit selected cell
F4 : Repeat last edit
F9 : Calculates all worksheets
F11 : New chart
ALT : Access the ribbon for formulas
ALT + = : Automatically SUM() selected
ALT + Enter : Start a new line in the same cell
ALT + o-c-a : Auto size columns
PG + UP/PG+DOWN : Go to next/previous worksheet
CTRL + ` : Display Formulas
CTRL + Backspace : Show active cell
CTRL + Shift + # : Change Date format with day, month and year.
CTRL + K : To insert Hyperlink.
CTRL+ Shift + $ : Applies the currency format to the selected cells.
CTRL + Shift + & : Applies border to cells
CTRL + B : Bold
CTRL + I : Italics
CTRL + U : Underline
CTRL + Shift + ~ : General style number
CTRL + Shift + $ : Currency style number
CTRL + Shift + % : Percentage style Number
CTRL + Shift + ^ : Scientific notation style
CTRL + Shift + # : Date style
CTRL + Shift + @ : Time Style
CTRL + Shift +! : Number Style
CTRL + F12 : Open
CTRL + Spacebar : Select the entire column
CTRL + [ : Select all cells directly referenced by formulas in the selection
CTRL + ; : Insert actual date in active cell
CTRL + : : Insert actual time in active cell
CTRL + A : Select All
CTRL + Shift + J : List Constants
CTRL + D : Copy equation down
CTRL + F : Find
CTRL + H : Find&Replace
CTRL + Right arrow : Move right
CTRL + Left arrow : Move left
CTRL + Up arrow : Move up
CTRL + Down arrow : Move down
CTRL + Enter : Same data in multiple cells
Shift + Spacebar : Select the entire row
Shift + F3 : Find Previous

Kategorie: informatyka, _blog


Słowa kluczowe: exel, klawisze, windows, xls


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.