20 stycznia 2017 (piątek), 19:56:56

Fakty z 3 rozdziału Listu do Efezjan

Wypisuję sobie fakty z 3 rozdziału Listu do Efezjan
 
 
(1) Z tego powodu ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa ze względu na was, pogan. 
 
 1. Paweł prawdopodobnie był więziony
 2. jako przyczynę uwięzienia Paweł widzi wyjście ze swojego żydowskiego świata i wejście w świat pogan
 3. Jezus jest Chrystusem (Mesjaszem), bo Chrystus to nie nazwisko tylko funkcja (oczywistość? tak, ale punt dla mnie)
 
 
Bo zapewne słyszeliście o zadaniu danym mi z łaski Boga dla waszego dobra, że za sprawą objawienia została mi oznajmiona tajemnica, jak to uprzednio pokrótce opisałem.
 
 
 1. Paweł miał jakieś zadanie - pewnie gdzieś to opisał, a na pewno o tym mówił, skoro Efezjanie słyszeli
 2. Łaska Boga objawiała się w życiu Pawła jako zadania.
 3. Aktywność Pawła jest dla nas (Efezjanie, poganie) dobra
 4. Pawłowi w objawieniu oznajmiono coś, co było wcześniej tajemnicą. (Co to jest objawienie? Zabawa w słowa)
 5. Tajemnica objawiona Pawłowi została wcześniej (rozdział 1 i 2) opisana.
 
 
(4) Czytając o tym, możecie się przekonać, jak rozumiem tajemnicę Chrystusa, zakrytą dla wcześniejszych pokoleń, a teraz objawioną w Duchu Jego świętym apostołom i prorokom. 
 
 1. Czytają możemy dowiedzieć się jak Paweł rozumie rzeczy mu objawione.
 2. Ta objawiona tajemnica nie była znana wcześniejszym pokoleniom.
 3. Duch Święty jakoś współdziałał w tym objawieniu świętym i prorokom, więc Paweł nie jest jedyny co to wie.
 
 
Mianowicie, że poganie są współdziedzicami, współczłonkami i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie dzięki dobrej nowinie, której rzecznikiem zostałem według daru łaski Bożej, danej mi stosownie do działania Jego mocy. 
 
 1. Poganie są współdziedzicami obietnicy Mesjasza.
 2. Poganie są współczłonkami obietnicy Mesjasza.
 3. Poganie są współuczestnikami obietnicy Mesjasza.
 4. Paweł jest rzecznikiem dobrej nowiny.
 5. o łasce działające w Pawle już było.
 6. Ale ta łaska jest dana stosownie do działania mocy. Na żądanie? Na życzenie? Tyle ile potrzeba?
 
 
 
Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, dana została ta łaska, abym ogłosił poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa. Mam uświadomić wszystkim szczegóły tej tajemnicy, która od wieków pozostawała ukryta w Bogu, Stwórcy wszystkiego.
 
 1. Paweł uważa się za najmniejszego ze świętych
 2. znowu (3 raz), że dana mu jest łaska
 3. miał głosić poganom bogactwo Chrystusa.
 4. Ma uświadamiać szczegóły tej tajemnicy.
 5. znowu o tym, że ta tajemnica była okryta.
 6. Bóg jest stwórcą wszystkiego.
 
(10) Chodzi o to, aby teraz zwierzchności i władze na wysokościach nieba mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga, zgodnie z powziętym wcześniej planem wieków, który wykonał w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.
 
 1. Celem tej całej akcji z Pawlem jest aby władze na wysokościach nieba (było coś takiego w Ef 2:7 choć nie pisze komu coś chciał ukazać) mogły poznać wszechstronną mądrość Boga.
 2. Bo Bóg jest mądry.
 3. Są jakieś władze na wysokościach nieba, które mają coś poznać.
 4. Jest jakiś plan wieków przez Boga powzięty.
 5. Ten plan wykonał się w Mesjaszu.
 6. Mesjasz jest Panem Pawła, Efezjan i świętych, do których jest ten list.
 7. W ten plan objawiania mądrości Boga zaangażowany jest kościół. Ale jak?
 
 
(12) W Nim mamy odwagę oraz oparty na zaufaniu dostęp do Boga, a wszystko to dzięki Jego wierności.
 
 1. Jak się jest w Jezusie to się ma odwagę.
 2. W Jezusie ma się dostęp do Boga
 3. Jezus jest (był) wierny.
 4. Wierność Jezusa sprawia, że możemy mieć odwagę i dostęp do Boga.
 
 
(13) Dlatego, proszę, niech was nie zrażają prześladowania, które znoszę ze względu na was. Oznaczają one przecież waszą chwałę.
 
 1. Wierzący w Efezie wiedzą o prześladowaniu Pawła a Paweł się martwi, że ich to przerazi.
 2. Prześladowania Pawła są chwalą Efezjan?? Dziwne.
 3. O ty, że Paweł ma świadomość, że prześladowania są dla Efezjan (pogan) już było.
 
 
(14) Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi wywodzi swoje imię.
 
 1. Znajomość tego kim jest Bóg (a Paweł nazwa go Ojcem) sprawia, że Paweł zgina kolana.
 2. Bóg jest ojcem - w znaczeniu, że wszystko od Niego pochodzi (bierze imię).
 3. Paweł zgina kolana prosząc o coś Boga.
 
 
(16) Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą w wewnętrznym człowieku, stosownie do bogactwa Jego chwały. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście — zakorzenieni i ugruntowani w miłości — potrafili pojąć, wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość, i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa — abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga.
 
 1. Duch Boga może nas posilać - można o to prosić w stosunku do innych, pewnie do siebie też.
 2. W szczególności posilać można naszego „wewnętrznego człowieka” (cokolwiek to znaczy).
 3. Chrystus może zadomowić się w naszych sercach (uwaga: serce w grece to nie uczucia, to decyzje, rozum, wola). Zadomowienie - czyli czucie się jak u siebie w domu.
 4. Można się zakorzenić i ugruntować (terminologia ogrodnicza lub leśna) w miłości. Dziwne.
 5. Można pojąć 4 wymiary, a to coś więcej niż nasze 3! (Czy apostoł Paweł znał „Elementy Euklidesa” - na pewno!).
 6. Te 4 wymiary to wyjście poza naturalne zdolności poznawcze.
 7. Te widzenie w 4 wymiarach ma coś wspólnego z miłością Chrystusa.
 8. Można to poznać w sposób społeczny, czyli inni wierzący też będą te 4 wymiary pojmować, będzie więc można o tym rozmawiać ze sobą i nie wyjść na głupka, choć ludzie na świecie tego nie zrozumieją.
 9. Paweł wierzy (bo o to prosi), że wierzący mogą być wypełnieni całą pełnią (pleroma?) Boga (cokolwiek to znaczy).
 
 
(20) Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy, Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia — na wieki. Amen.
 
 1. Bóg może uczynić w nas o wiele więcej niż to o co prosimy lub o czym myślimy.
 2. Paweł chwali Boga chcąc aby była ona  Kościele.
 3. Paweł widzi chwałę Boga w Chrystusie
 4. Paweł widzi tą chwałę Boga jako coś trwałego (po wszystkie pokolenia i na wieki).
 
 
 
 
 
 
 

Kategorie: biblia, _blog


Słowa kluczowe: ef, list do efezjan


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.