5 maja 2017 (piątek), 12:30:30

Pan Bóg i Holywood o miłości

Hubert gdzieś znalazł, zeskanował i wrzucił na fejsa. Przepisałem bo ciekawe.

Pan Bóg o miłości

Holywood o miłości

Miłość jest cierpliwa,

Miłość jest niecierpliwa

miłość jest dobrotliwa,

miłość jest zaborcza,

nie zazdrości,

zazdrości, gdy tylko znajdzie jakiś powód,

miłość nie jest chełpliwa,

miłość jest chełpliwa,

nie nadyma się,

pyszni się,

nie postępuje nieprzystojnie,

bywa nieprzyzwoita,

nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego,

pilnuje swego, jest gwałtowna,

nie raduje się z niespawiedliwości

dba o siebie za wszelką cenę,

ale się raduje z prawdy.

czasem kłamie,

Wszystko zakrywa,

nie ma zamiaru niczego wybaczać

wszystkiemu wierzy,

jest podejrzliwa,

wszystkiego się spodziewa,

skupiona na przyjemności,

wszystko znosi.

nie będzie znosiła trudów.

Miłości nigdy nie ustaje.

W końcu się wypali, zgaśnie. Trudno, trzeba wtedy znaleźć inną miłość...

 

 

Przy okazji jeszcze kluczowe polskie tłumaczenia, bo tekst powyzszy bazuje na BW ale są inne, bardziej literackie więc warto porównać:

 

1 List do Kortntian, rozdział 13, wersety od 4 do 8a

 

BW: 

Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje.

BT

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.

EIB:

Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje. 

UBG:

Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą; nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego; nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.

SZ:

Miłość jest cierpliwa i łagodna. Nie jest zazdrosna, pyszna ani zarozumiała. Nie jest arogancka, nie dąży do własnej korzyści, nie jest drażliwa, nie pamięta doznanych krzywd. Nie sprawia jej radości niesprawiedliwość, lecz cieszy się z prawdy. Miłość wszystko przetrzyma, nigdy nie traci wiary i nadziei, wszystko zniesie. Ona nigdy się nie skończy!

Kategorie: biblia, _blog


Słowa kluczowe: miłość, hollywood


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.