13 czerwca 2017 (wtorek), 12:07:07

Struktura (mój podział) Listu do Rzymian

Ile razy będę się zmagał z tym tematem? Sporo!

 

Wersja z jesieni 2016, po zakończeniu studiów przez Skypa, i po koncercie, gdzie wyśpiewano bachowskie "Jezu ma radości" (BWV 227) a w nim kawałki z Rz 8.

 • Prolog 1:1-1:17
  • wstęp 1:1-1:14
  • o ewangelii 1:15-1:16
 • Ratunek jest w Chrystusie 1:18-11
  • Potrzeba zbawienia 1:18-3.xxxx
   • pogan 1:18-1:32 (1:21 poznawszy Boga nie chwalili go i nie dziękowali lecz ...)
   • znających prawo 2:1-27 (2:23 Ty co się chlubisz prawem prawo przekraczas ... przez was poganie bluźnią Bogu)
    • wstawka: 2:28-29 kto jest Żydem?
    • wstawka 3:1 - jaki jest pożytek z bycia Żydem?
   • wszyscy zgrzeszyli
    • wniosek podsumowujący 3:9 (zgrzeszyli zarówno Żydzi jak i poganie)
    • biblijne uzasadnienie 3:10-22
   • a więc wszystkich
  • Sposób zbawienia - z łaski, przez wiarę 3:21-4
   • 3:21-23 
   • 3:24 ogłoszenie dobrej nowiny (usprawiedliwienie darmo, z łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie)
   • 3:25 odkupienie w Jezusie, dzięki jego krwi
   • 3:28-30 powtórzenie dobrej nowiny (twierdzimy - usprawiedliwienie przez wiarę, nie z uczynków)
   • 3:31 takie usprawiedliwienie jest zgodnie z prawem
   • 4:1-25 - wykazanie, że nie jest to żadną nową nauką, ale zawsze tak było (4:3b - uwierzył Abraham i został usprawiedliwiony)
  • Konsekwencje usprawiedliwienia 5-11
   • pokój z Bogiem 5
    • 5:3-5 wstawka o wzroście duchowym (chlubimy się uciskami - a miłość jest rozlana w naszych sercach, ponieważ Duch Święty został nam dany)
    • 5:12-19 wstawka o tym, że przez jednego Adama jest grzech a przez jednego Jezusa usprawiedliwienie
   • wolność od grzechu 6
    • chrześcijanin a prawo
    • myśl: 6:11 uważajcie siebie za martwych dla grzechu a żywych dla Boga
   • wolność od przykazań 7
   • życie pełne Ducha 8
   • zjednoczenie dwóch rodzajów ludzi 9-11
 • Przemiana wierzącego człowieka 12–15:13
  • Zasada - ofiarowanie się Bogu 12:1-2
  • Relacje z braćmi 12:3-12:13
  • Relacje w społeczeństwie 12:14-15:13
  • Pozdrowienia 16:1-16:16
  • Zakończenie 16:17-16:24
 • Epilog 15:14–16:27

Wersja prostsza:

 • Prolog 1:1-1:17
  • wstęp 1:1-1:14
  • o ewangelii 1:15-1:16
 • Ratunek jest w Chrystusie 1:18-11
  • Sposób zbawienia 3:21-4
  • Konsekwencje zbawienia 5-11
 • Przemiana wierzącego człowieka 12–15:13
  • Zasada - ofiarowanie się Bogu 12:1-2
  • Relacje z braćmi 12:3-12:13
  • Relacje w społeczeństwie 12:14-15:13
  • Pozdrowienia 16:1-16:16
  • Zakończenie 16:17-16:24
 • Epilog 15:14–16:27

Wersja jeszcze prostsza:

 • Prolog 1:1-1:17
 • Ratunek jest w Chrystusie 1:18-11
 • Przemiana wierzącego człowieka 12–15:13
 • Epilog 15:14–16:27

Wersja najprostsza:

 • Ratunek jest w Chrystusie 1-11
 • Przemiana wierzącego człowieka 12–16

 

I jeszcze dodatki. Struktura (wg MK):

 • 1:1-7
  • 1:8-17
   • 1:18-5
    • 6-7
    • 8
   • 9-11
  • 12:1-16:24
 • 16:25-27

Struktura (MK):

 • 1:1-7
  • 1:8-17
   • 1:18-11
  • 12:1-16:24
 • 16:25-27

i moja, uwzględniająca rozważania Marka:

 • część #1. - do 11
  • połowa - 12:1-2 „zatem (...)"
 • część #2. - 12:3 do końca

Kategorie: biblia, _blog


Słowa kluczowe: list do rzymian, struktura listu do rzymian


Komentarze: (2)

wojtek, July 3, 2017 16:18 Skomentuj komentarz


------------------------------------------------------------------------------------
Marcin
1. Pozdrowienia początkowe 		1:1-1:15
2. O grzechu 					1:16-2:10
3. Zbawienie jest z łaski 		2:11-5:21
4. Chrześcijanin a grzech 		6:1-8:39
5. O zbawieniu żydów 			9:1-11:36
6. Tak macie postępować 		12:1-15:13
7. Pozdrowienia końcowe 		15:14-16:27

------------------------------------------------------------------------------------
Tomek
1. Prolog 											1:1-1:12
2. Sędzia sprawiedliwy 								1:13-3:20
3. Usprawiedliwieni dzięki łasce 					3:21-5:21
4. Nad kim panuje grzech 							6:1-8:22
5. Nadzieja zabawienia bez względu na pochodzenie 	9:1-11:36
6. Jak powinien postępować każdy święty 			12:1-15:13
7. Epilog 											15:14-16:27Według wersetów
---------------------------------------------------------------------
Marcin
1:1-1:15	Pozdrowienia początkowe
1:16-2:10	O grzechu
2:11-5:21	Zbawienie jest z łaski
6:1-8:39	Chrześcijanin a grzech
9:1-11:36	O zbawieniu żydów
12:1-15:13	Tak macie postępować
15:14-16:27	Pozdrowienia końcowe

---------------------------------------------------------------------
Tomek
1:1-1:12	Prolog
1:13-3:20	Sędzia sprawiedliwy
3:21-5:21	Usprawiedliwieni dzięki łasce
6:1-8:22	Nad kim panuje grzech
9:1-11:36	Nadzieja zabawienia bez względu na pochodzenie
12:1-15:13	Jak powinien postępować każdy święty
15:14-16:27	Epilog

wojtek, July 4, 2017 15:03 Skomentuj komentarz


Według wersetów
---------------------------------------------------------------------
Marcin
1:1-1:15	Pozdrowienia początkowe
1:16-2:10	O grzechu
1:16-1:20	O winie pogan, grzech istniej również bez prawa
		1:20-1:32 Konsekwencje nie oddania czci Bogu
		1:32-2:4 Nie sądź innych 
		2:5-2:10 O nagrodzie i karze za uczynki
2:11-5:21	Zbawienie jest z łaski
		2:11-2:29 Porównanie poganina do żyda
		3:1-3:20a Każdy jest pod panowaniem grzechu, każdy jest winny
		3:20b-3:27 Uczynki nie są powodem do chluby
		3:28-4:24 Usprawiedliwienie wynika z wiary, tak samo jak i u Abrachama, obrzezanie pieczęcią wiary
		4:25-5:5 Powody do chluby
		5:6-5:11 Bóg nas kocha
		5:12-5:21 Jezus zniszczył śmierć
6:1-8:39	Chrześcijanin a grzech
		6:1-6:11 !!! Wierzący umarli dla grzechu
		6:12-6:23 Co więc robić powinniśmy
		7:1-7:6 Umarliśmy również dla prawa
		7:7-7:14 Jaka jest rola prawa
		7:15-7:25a Wewnętrzna walka między ciałem a umysłem
		7:25b-8:4 Jezus zniszczył grzech
		8:5-8-14 Nie żyjcie według ciała, ale według ducha
		8:15-8:23 Myślcie o przyszłości
		8:24-8:39 Nic nas nie oddzieli od miłości Boga
9:1-11:36	O zbawieniu żydów
		9:1-9:5 Paweł chce zbawienia dla żydów
		9:6-9:24 To Bóg wybiera tych którzy mają zostać zbawieni
		9:25-10:3 Żydzi szukali usprawiedliwienia w uczynkach, a nie w wierze
		10:4-10:17 Jak osiągnąć zbawienie
		10:18-11:12 Żydzi upadli, odwrócili się od Boga
		11:13-11:24 Porównanie Izraela do drzewka oliwnego, a chrześcijan do wszczepionej gałązki
		11:25-11:32 Bóg zbawi Izrael
		11:33-11:36 Bóg jest wielki
12:1-15:13	Tak macie postępować
		12:1-12:2 Przemieniajcie swoje umysły
		12:3-12:18 Jak powinien postępować chrześcijanin
		12:19-12:21 Nie mścijcie się
		13:1-13:7 Bądźcie poddani władzy, bo pochodzi od Boga
		13:8-13:10 Miłujcie się nawzajem
		13:11-13:14 Nie grzeszcie
		14:1-14:13 Tolerujcie słabych i silnych w wierze
		14:14-15:4 Nie wprowadzaj sporów, postępuj zgodnie z przekonanie
		15:5-15:13 Jezus jest Królem pogan
15:14-16:27	Pozdrowienia końcowe

---------------------------------------------------------------------
Tomek
1:1-1:12	Prolog
1:13-3:2	Sędzia sprawiedliwy
		1:13-2:5 Zuchwały człowiek
		2:6-3:20 Sąd dla każdego
3:21-5:21	Usprawiedliwieni dzięki łasce
		5:6-5:21	Jak zostaliśmy odkupieni
6:1-8:22	Nad kim panuje grzech
		7:1-8:23 Żyjcie w duchu.
9:1-11:36	Nadzieja zabawienia bez względu na pochodzenie
12:1-15:13	Jak powinien postępować każdy święty
15:14-16:27	Epilog
Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.