26 lipca 2017 (środa), 12:30:30

Kwiatki Tysiąclatki, Rz 1:5

Łukaszu

Masz tu do swojej kolekcji (może zrób stronę na blogu, albo na fejsie) coś co dziś zalazłem skupiając się na Rz 1:4-5

EIB: Dzięki Niemu (Synowi Bożemu) otrzymaliśmy łaskę apostolstwa, aby wezwać do posłuszeństwa wiary ludzi ze wszystkich narodów — ze względu na Jego imię.

BT: Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze.

TR: δι᾽ οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν (hypakoē) πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ

Dyskusja różnic w tłumaczeniu wynikający ewidentie z przyjęcia jakiejś doktryny:

- Wyrażenie: λαμβάνω χάριν καὶ ἀποστολὴν (lambanō charis kai apostole) – mówiące, że coś otrzymaliśmy katolicy tłumaczą na „łaskę i urząd apostolski” zaś przekład ewangeliczny na „łaskę apostolską” No tak! Dla katolika łaska to takie coś samo w sobie a nie wskazanie na sposób obdarowania czymś innym, a apostolstwo to urząd. Ewidentnie katolicki, doktrynalny przekręt tłumaczy!

- Ciekawa jest też różnica w tłumaczeniu ὑπακοὴν πίστις (hypakoē pistis) – przekład ewangeliczny to „wezwać do posłuszeństwa wiary” a przekład katolickej Biblii Tysiąclecia to „pozyskiwać dla posłuszeństwa wierze”. Katolicy w swoim myśleniu coś "pozyskują" - nie ma się więc co dziwić, że niedawno jeden wpływowy ksiądz krzyczał z ambony, że protestanci im podkradają skoro urząd apostolski traktuje ludzi jak towar.

https://www.blueletterbible.org/nkjv/rom/1/5/t_conc_1047005

Dopisek, jesień 2021

 

Kwiatki 1000 lat ki. Przesadny kult aniołów - gdzieś takie coś występuje. Chyba w Kolosan.

Kol 2, 18

BT2: Niechaj was nikt nie odsądza od nagrody, zamiłowany w uniżaniu siebie i przesadnej czci aniołów, zgłębiając to, co ujrzał. Taki, nadęty bez powodu zmysłowym swym sposobem myślenia,

BT5: Niechaj was nikt nie pozbawia prawa do nagrody, [sam będąc] zamiłowany w uniżaniu siebie i w przesadnym kulcie aniołów, zgłębiając to, co ujrzał. Taki [człowiek], bez powodu nadęty pychą, z powodu zmysłowego swego sposobu myślenia,
 

 

 


Kategorie: Kwiatki Tysiąclatki, biblia, _blog


Słowa kluczowe: Kwiatki Tysiąclatki, Rz 1:5


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.