3 stycznia 2018 (środa), 19:45:45

Mój o obrazek do 1Tes4:13-18 i analiza tego tekstu

Ten artykuł składa się z kilku części w osobnych artykułach:

 

Moja analiza 1Tes 4:13-18 wg Biblii Gdańskiej (1632):

(1Tes4:13) Nie chcemy też, bracia, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Nie musicie się smucić, jak ludzie bez nadziei. (14) Otóż jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg — przez Jezusa — poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli. (15) To wam podajemy jako Słowo Pańskie: My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. (16) Gdyż sam Pan zstąpi z nieba z wyraźnym rozkazem, przy wtórze głosu archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. (17) Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana — i tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. (18) Tymi słowami dodawajcie sobie otuchy.

Obrazek jaki do tego narysowałem:

1Tes4-13-18-720-1

Niewątpliwą inspiracją jest Panorama Biblii (1987).

Legenda do obrazka:

 • Na górze jakieś sprawy niebiańskie, w środku ziemskie, na dole świat zmarłych (cokolwiek to znaczy).
 • Linia czerwona - Mesjasz, Pan Jezus.
 • Linia niebieska - uczniowie Pana Jezusa, kościół (rozumiany szeroko) i zbór w Tesalonikach (wąsko).
 • Linia brązowa - jacyś inni ludzie, pewnie nie uczniowie Pana Jezusa, skoro uczniów wyróżniam na niebiesko.
 • Czarna cienka strzałka przerywana - listy, pisma, słowa (brakuje tu osoby apostoła Pawła, ale jest (2))
 • Linia żółta - zesłanie Ducha Świętego (zostało z innego schematu, ale nie chcę tego wyrzucać).
 • Czego nie ma na obrazku, jest w opisie więc powinno się dorysować ale nie wiem jak więc nie dorysuję:
  • trąbiące trąby i aniołów wydających głos
  • apostoła Pawła piszącego list
  • obłoki w powietrzu na które zostaniemy porwani
  • Pana Boga, który pojawia się w opisie 3 razy ale rysować mi się go nie chce (drugie przykazanie?).
 • Po prawej jest powtórne przyjście Pana Jezusa na ziemie ze swoimi świętymi - ale to już inny schemat, choć jest tam też drugie zmartwychwstanie, to na sąd ostateczny (Ap 20).

Lista faktów i opis numerków, które się na rysunku pojawiają:

 1. Niektórzy uczniowie z kościoła w Tesalonikach zasnęli.
 2. Paweł nie chce aby uczniowie byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli - pisze więc do nich list.
 3. Paweł pisze, że są gdzieś ludzie, którzy się smucą, bo nie mają nadziei i że uczniowie nie muszą się tak smucić.
 4. Wierzymy, że Jezus umarł.
 5. Wierzymy, że Jezus zmartwychwstał.
 6. Wierzymy, że Bóg poprowadzi wraz z Jezusem do wieczności tych, którzy zasnęli.
 7. List Pawła jest jak Słowo Pańskie.
 8. My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
 9. Gdyż sam Pan zstąpi z nieba z wyraźnym rozkazem.
 10. Rozkaz Boga dotyczyć też będzie głosów archaniołów i dźwięków trąby.
 11. Najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie.
 12. Potem ci, którzy pozostaniemy przy życiu, zostaną z tymi zmartwychwstałymi porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana.
 13. Wszyscy uczniowie zawsze już pozostaną z Panem.
 14. Uczniowie słowami tego listu mają dodawać sobie otuchy.

To co powyżej w formie pliku PDF do wydrukowania na kartce A4 -> Obrazek do fragmentu 1Tes4


Moja analiza 1Tes 4:13-18  - teksty paralelne:

J14:2n

Wypowiedź Pana Jezusa zapisana przez Jana w jego ewangelii, w rozdziale 14

(J14:2) W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. (3)A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.

1Kor15:12-53

Tekst z 15 rozdziału w Listu do Koryntian nieco poprzycinałem ale warto czytać cały rozdział.

(1Kor 15:12) Jeśli więc o Chrystusie się głosi, że został wzbudzony z martwych, jak mogą niektórzy z was twierdzić, że nie ma zmartwychwstania? (...) (20) Tymczasem Chrystus zmartwychwstał i jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. (21) Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie zmartwychwstanie. (22) Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni,(23) każdy w swoim porządku: jako pierwszy zwiastun — Chrystus. Potem, w czasie Jego przyjścia, ci, którzy należą do Chrystusa.
(24) Następnie przyjdzie koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu, gdy usunie wszystkie zwierzchności, każdą władzę i moc. (25) On bowiem musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. (...)
(35) Ale może ktoś zapytać: Jak zmartwychwstają umarli? W jakim zjawiają się ciele? (36) Niemądry! Zauważ, że to, co ty sam siejesz, nie powstaje do życia, zanim najpierw nie umrze. (37) Nie zasiewasz przecież ciała, które ma powstać, lecz zwykłe ziarno, pszeniczne albo jakieś inne. (...) (42) Podobnie z umarłymi i zmartwychwstaniem: Sieje się ciało zniszczalne, wzbudzane jest niezniszczalne. (...)
(51) Oto oznajmiam wam tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni, (52) w jednej chwili, w oka mgnieniu, na dźwięk trąby ostatecznej. Trąba zabrzmi i umarli powstaną jako niezniszczalni, a my — zostaniemy przemienieni. (53) To bowiem, co zniszczalne, musi przyoblec niezniszczalność, i to, co śmiertelne, przyoblec nieśmiertelność.

Analiza:

Kolejność dziania się spraw w w.23-26:

 1. jako pierwocina zmartwychwstał Chrystus,
 2. potem ci, którzy są Chrystusa w czasie Jego przyjścia,
 3. potem nastanie koniec, gdy przekaże Królestwo Bogu i Ojcu.

W w.51-52 Podczas ostatniej trąby (bowiem zatrąbi trąba), w jednej chwili, w mgnieniu oka:

 • nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni,
 • umarli zostaną wzbudzeni jako niezniszczalni,
 • my (żywi) zostaniemy przemienieni.
List do Filipian 3:20

(Fil 3:20) Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa. (21) On przekształci nasze upadłe ciała, nada im postać taką, jaką ma Jego ciało w chwale. Uczyni to tą mocą, którą również wszystko inne może sobie poddać.

Parafraza:

Oczekujemy, że zbawca, Pan Jezus Chrystus przekształci upadłe ciała nadając im postać taką, jaką ma Jego ciało w chwale.

Apokalipsa, rozdział 20, definicja pierwszego zmartwychwstania
(Rev 20:4-6 ubg) Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat. (5) A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. (6) Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat.
Heb 9:27-28, tpnp

(27) A jak postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd, (28) Tak i Chrystus, raz będąc ofiarowany, aby wziąć na siebie grzechy wielu, drugi raz, już bez żadnego związku z grzechem, ukaże się tym, którzy Go oczekują ku zbawieniu.

Analiza:

 • ogólna zasada: każdy umiera, a potem sąd,
 • ale widać, są wyjątki (patrz np. J5:24) skoro "Chrystus, ukaże się drugi raz, już bez żadnego związku z grzechem, tym, którzy Go oczekują ku zbawieniu".
 • Praktyczny wniosek: oczekujmy Chrystusa.
Mt 24:37-44 eib
(37) W czasach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego będzie jak wtedy, gdy żył Noe. (38) Ludzie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki. (39) Spostrzegli się, dopiero gdy przyszedł potop i zmiótł wszystkich.
Tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga — zostawiona.
(42) Czuwajcie zatem, ponieważ nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. (43) Zauważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze w nocy przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwolił włamać się do domu. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.
2Kor 5:1-5 tpnt

(1) Wiemy bowiem, że jeśli nasz ziemski dom, ten namiot, zostanie obalony, mamy budowlę u Boga, dom w niebiosach, nie ręką uczyniony, wieczny. (2) Bo i w tym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w nasze domostwo, które jest z nieba, (3) Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy zostaniemy znalezieni. (4) Bo i będąc w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy zdjąć, ale przyoblec, by to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. (5) A Tym, który nas dla siebie do tego przygotował, jest Bóg i który dał nam zadatek Ducha.

Analiza:

 • obalenie ziemskiego domu, namiotu - ładne określenie śmierci;
 • zapewnienie: mamy budowlę u Boga, dom w niebiosach, nie uczyniony ręką, wieczny;
 • mamy wbudowane pragnienie aby mieć już ten leszy, niebiański i w tym ziemskim wzdychamy za tym lepszym;
 • To zadziała jak nie będziemy znalezieni nadzy ale będziemy przyobleczeni.
 • podobnie jak w Ef1:13 jest tu Duch jako zadatek.

 Łk 17:34-40 ubg

(34) Mówię wam: Tej nocy dwóch będzie w jednym łóżku, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (35) Dwie będą mleć razem, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (36) Dwaj będą na polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (37) I pytali go: Gdzie, Panie? A on im powiedział: Gdzie jest ciało, tam zgromadzą się i orły.

 • Sa tu opisane 3 wydarzenia:
  • dwóch będzie w jednym łóżku,
   • jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony;
  • dwie będą mleć razem,
   • jedna będzie wzięta, a druga zostawiona;
  • dwaj będą na polu,
   • jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony;
 • wersetu .36 nie ma w BT
 • Gdzie jest ciało gromadzą się orły. (złe tłumaczenie: padlina i sępy)

 


Zachowane pliki, efekty pracy przydatne:


Notatka techniczna:

Można usunąć to co poniżej, a już na pewno nie ma sensu czytać.

 Analiza treść wg. UBG - zakreślam czynności albo procesy albo jeszcze jakieś inne słowa :-)

(1Tes4:13) Nie chcemy też, bracia, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Nie musicie się smucić, jak ludzie bez nadziei. (14) Otóż jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg — przez Jezusa — poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli. (15) To wam podajemy jako Słowo Pańskie: My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. (16) Gdyż sam Pan zstąpi z nieba z wyraźnym rozkazem, przy wtórze głosu archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. (17) Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana — i tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. (18) Tymi słowami dodawajcie sobie otuchy.

Czynności w tekście - wyliczanka:

 1. nie chcemy - kto nie chce? Paweł i inni pisarze tego listu czegoś nie chcą.
 2. są nieświadomi - kto jest nieświadomy? Adresaci, Tesaloniczanie. Tesaloniczanie nie mają świadomości co z umarłymi.
 3. ci którzy zasnęli - jacyś ludzie bliscy Tesaloniczanom umarli.
 4. nie musicie się smucić - Paweł chce zmienić coś w życiu Tesaloniczan, smucą się ale Paweł uważa, że mogą się nie smucić.
 5. ludzie bez nadziei się smucą - dla kontrastu są przedstawieni jacyś ludzie, którzy się smucą bo nie mają nadziei.
 6. otóż jak wierzymy - kto? Paweł i Tesaloniczanie
 7. Jezus umarł - Paweł przypomina, że taki fakt miał miejsce
 8. Jezus zmartwychwstał  - jak wyżej, Paweł przypomina, że taki fakt miał miejsce
 9. wierzymy że ... - Paweł przypomina, albo wyjaśnia w co wierzymy
 10. Bóg poprowadzi wraz z Jezusem do wieczności tych, którzy zasnęli - Bóg jest sprawdzą tego poprowadzenia
 11. wam podajemy jako Słowo Pańskie - Paweł podaje (przypomina, głosi, informuje, przekazuje) coś, co jest Słowem Pańskim
 12. my - Paweł i Tesaloniczanie
 13. my którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana - Paweł wierzy, że jeszcze trochę pożyje, podobnie jak Tesaloniczanie (niektórzy)
 14. nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli - jakieś uszeregowanie: najpierw ci co zasnęli, potem ci co żyją przy przyjściu Pana
 15. gdyż sam Pan zstąpi z nieba - kiedy? kiedyś, w przyszłości
 16. z wyraźnym rozkazem - ktoś Panu da rozkaz
 17. przy wtórze głosu archanioła - przy tym zstąpieniu archanioł będzie wydawał jakiś głos
 18. przy dźwiękach trąby - przy tym zstąpieniu będą trąbić trąby
 19. ... trąby w którą Bóg każe zadąć - wcześniej Bóg wyda rozkaz trąbienia
 20. po tych głosach i trąbach najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie - zmartwychwstanie umarłych
 21. potem my - znowu Paweł i Tesaloniczanie, ale może można to poszerzyć na wierzących
 22. [ wierzący ] którzy pozostaniemy przy życiu - a więc żyjący w czasie tych trąb i zstępowania Jezusa wierzący
 23. razem z nimi zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana - Pan zstępuje, wierzący porwani
 24. na spotkanie Pana - spotkanie a więc byli daleko (Pan, wierzący i umarli)
 25. już na zawsze z Nim pozostaniemy - od tej chwili Pan, wierzący i umarli na zawsze będą razem
 26. tymi słowami dodawajcie sobie otuchy - od kiedy? od dziś, gdy to czytamy w przyszłości

 


Kategorie: biblia, _blog, teologia / eschatologia


Słowa kluczowe: pochwycenie, zmartwychwstanie, 1tes4:13, pierwsze zmartwychwstanie, 1tes4


Pliki


Komentarze: (1)

wojtek, August 2, 2018 14:49 Skomentuj komentarz


.
Sadząc z fotografii i obecnych tam osób właściwym będzie przytoczenie odpowiedniego fragmentu Pisma przeznaczonego na podobne okazje. Są to słowa pocieszenia, ale niezbędne jest zwrócenie uwagi na zawarte w tekście warunki. Przy okazji zaplątała się w ten tekst doktryna o pochwyceniu kościoła, którą niektórzy pewnie będą mieli okazję zastosować.

Zachęcam do dokładnej lektury:

"Nie chcemy też, bracia, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Nie musicie się smucić, jak ludzie bez nadziei. Otóż jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg — przez Jezusa — poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli. To wam podajemy jako Słowo Pańskie: My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan zstąpi z nieba z wyraźnym rozkazem, przy wtórze głosu archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana — i tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. Tymi słowami dodawajcie sobie otuchy".

(Pierwszy List do Tesaloniczan, rozdział 4, wersy od 13)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.