12 kwietnia 2018 (czwartek), 17:44:44

Tajemny Plan: S04E05 - Podstawa Królestwa: Miłość Jako Władza

Tajemny Plan: S04E05 - Podstawa Królestwa: Miłość Jako Władza

 
To jeden z trudniejszych póki co odcinków
 
Notatki z tego wykładu, zebrane do kupy:
 
Rozważania o miłości:
 • Miłość to władza służącą. Dobre!
 • Miłość wyraża się tym że
  • tworzy, 
  • dzieli się władzą, 
  • tworzy nową przestrzeń, 
  • przekazuję ją do zarządzania osobie kochanej,
  • jest kreatywna, 
  • tworzy nowe obszary do rządzenia.
 • Bardzo błędne jest współczesne rozumienie miłości (troszkę hipisowskie) jako najwyższej formy tolerancji, jako przyzwolenie na róbcie sobie co chceta i pozostawienie pełnej wolności.
 • Takie rozważanie:
  • Bóg jest miłością.
  • Miłość jest miłością gdy jest się królem.
  • Znaczenie semantyczne słów: pan i król jest jednak różnice. Niby jeden i drugi ogranicza wolność ale Pan to może mieć niewolnika, a król ma poddanych, bo jego władze bazuje na autorytecie (może ustanowiony na zewnątrz ale jednak) a władza pana już tylko na sile i pozycji.
  • Król jest ojcem, rządzi z miłością.
 • ponieważ Jezus jest panem panów i królem królów to tylko król, który korzysta z władzy Jezusa jest królem. Każdy inny, który Jezusa nie uznaje i z Jego autorytetu nie korzysta jest uzurpatorem i gdy Jezus się pojawi będzie uciekał. No tak - wszak wszelka władza pochodzi od Boga i warto tą myśl rozwinąć.
 • Władcy działający w autorytecie Boga dzielą się swoją władzą i tworzą nowe obszary, aby nowe osoby mogły też władzę sprawować - robią tak rodzice! Przeciwieństwem jest korpo i wojsko ….
 • W korpo i w wojsku często bywa inaczej - tam trzyma się władzę, nie daje się jej, co najwyżej używa się wykonawców, którzy będą wykonywać rozkazy.
 
 
Rozważania o władzy
 
Uwaga. To będzie bardzo anarchistyczne rozważanie.
 • Wszelka władza pochodzi od Boga, i dlatego…
 • legalne są tylko te władze, które Boga jako ostatecznego władce uznają.
 
No ale pomyślmy - czy jest jakieś inne źródło pochodzenia władzy? Ludzie wymyślają: umowy społeczne, republiki, demokracje ale niby dlaczego każda z tych form władzy ma być lepsza niż uznanie Boga za źródło władzy i proszenie go o pomoc, w znalezieniu króla? Przez wieki tak właśnie działano.
 
 
Rozważania o posłuszeństwie. 
 • co to jest posłuszeństwo? To wykonanie czyjejś woli.
 • Oczekiwania władcy - masz być posłuszny.
 • Oczekiwania osoby - mogę być posłuszny.
 • a więc relacja jest niesymetryczna, z dwóch stron widziana zupełnie inaczej.
 
 
 
 
Poniżej moje notatki na pliku z listą użytych wersów. Notki są kursywą.
 

Użyte cytaty (Uwspółcześniona Biblia Gdańska):

 
Miłość to władza służącą. 
 

00:07:38 Mk 4:30

Powiedział jeszcze: Do czego przyrównamy królestwo Boże albo jaką przypowieścią je wyrazimy? 


00:11:45 Mk 4:10-11

10 A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli z dwunastoma, o tę przypowieść.  11 A on im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnicę królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w przypowieściach; 


00:14:26 Mk 4:13

I powiedział do nich: Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie wszystkie inne przypowieści? 


00:16:06 Mt 13:10-11

10 Wtedy uczniowie podeszli i zapytali go: Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?  11 A on odpowiedział im: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, ale im nie jest dane. 


00:17:50 Mt 13:18-19

18 Wysłuchajcie więc przypowieści o siewcy.  19 Gdy ktoś słucha słowa o królestwie, a nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. To jest ten posiany przy drodze. 


00:18:49 Mt 13:24

Podał im też inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który zasiał dobre ziarno na swoim polu. 


00:18:59 Mt 13:31

Podał im też inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarna gorczycy, które człowiek, wziąwszy, zasiał na swoim polu. 


00:19:06 Mt 13:33

Opowiedział im jeszcze inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zakwasu, który kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. 


00:19:15 Mt 13:44

Ponownie królestwo niebieskie jest podobne do skarbu ukrytego w polu, który człowiek znalazł i ukrył. Uradowany nim poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił to pole. 


00:19:21 Mt 13:45

Królestwo niebieskie podobne jest też do kupca, który szukał pięknych pereł. 


00:19:27 Mt 13:47

Królestwo niebieskie podobne jest również do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. 


00:24:44 Mt 13:43

Wtedy sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce w królestwie swego Ojca. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. 


00:25:55 Obj 20:6

Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat. 


00:27:12 Obj 22:3-5

3 I będą oglądać jego oblicze, a jego imię będzie na ich czołach. 4 I będą oglądać jego oblicze, a jego imię będzie na ich czołach. 5 I nocy tam nie będzie, i nie będzie im potrzeba lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków. 


 
Człowiek ,mniejszy od aniołów. Tak było ale ....
00:29:53 Ps 8:4-8

4 Wtedy mówię: Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego?  5 Uczyniłeś go bowiem niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go ukoronowałeś.  6 Dałeś mu panowanie nad dziełami twoich rąk, wszystko poddałeś pod jego stopy:  7 Owce i wszelkie bydło, a także zwierzęta polne;  8 Ptactwo niebieskie i ryby morskie, i wszystko, co przemierza szlaki mórz. 


Ale będzie inaczej. Człowiek ważniejszy od aniołów.
 
00:31:22 Hbr 2:5-9

5 Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy.  6 Ktoś to gdzieś stwierdził, gdy powiedział: Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego?  7 Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go i ustanowiłeś go nad uczynkami twoich rąk.  8 Wszystko poddałeś pod jego stopy. A skoro poddał mu wszystko, nie pozostawił niczego, co nie byłoby mu poddane. Lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby wszystko było mu poddane. 9 Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. 

 

Jezus stał się człowiekiem niesie mniejszym od aniołów ale po wykonaniu dzieła .16 i fill 2:9 Bóg bo wywyższyły, dał mu wyższe imię 

I dlatego ludzi w Chrystusie będą tez tak wywyższeni. Nawet będziemy sądzić aniołów 1kor6:3!

 

 


00:34:47 Hbr 2:16-17

16 Bo zaprawdę nie przyjął natury aniołów, ale potomstwo Abrahama.  17 Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. 


00:35:52 Flp 2:8-11

8 A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.   9 Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię;  10 Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią.  11 I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. 


00:37:52 1Kor 6:2-4

2 Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeśli świat będzie sądzony przez was, to czy nie jesteście godni osądzać sprawy pomniejsze?  3 Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? A cóż dopiero sprawy doczesne?  4 Jeśli więc macie do osądzenia sprawy doczesne, ustanawiajcie sędziami najmniej poważanych w kościele. 


Wstawka o miłości - miłość to NIE przejaw ekstremalnej tolerancji. Nie jest tylko przeciwstawianiu się wojnie. 
 
Miłość tworzy rzeczy, tworzy dzięki władzy, miłość jest władzą stwórczą.
 
Bóg jest miłością. Miłość jest miłością gdy jest królem.
 
 Pan i Król ma różnice. Pan może mieć niewolnika. A król ma władze bo ma autorytet, jest ojcem, rządzi z miłością.
 
Miłość wyraża się pod postacią władzy, która rządzi, włada, sądzi. Miłość jest królem.
 

********************************

Do rozważań o Mt13:44 - zauważmy, że już w Iz44:6 Bóg nazywa się odkupicielem, więc ma prawo odkupić.
 
-> dopisałem do W34 http://wojtek.pp.org.pl/32649_krolestwo-jest-jak-kosmoc 
 00:45:19 Iz 44:6

Tak mówi PAN, Król Izraela i jego Odkupiciel, PAN zastępów: Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. 


00:46:19 Jr 10:10

Ale PAN jest prawdziwym Bogiem, jest Bogiem żywym i królem wiecznym. Od jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść jego oburzenia. 


 
Miłość wyraża się tym ze przekazuje, dzieli się władze, tworzy się. Owe obszary do rządzenia.
 
A ci od szatana trzymają wladże, nie dzieła się. Ograniczają.
 
 
Pppppp ppp p po p pppp
 
Rozważania o posłuszeństwie. 
 • co to jest posłuszeństwo? To wykonanie czyjejś woli.
 • Oczekiwania władcy - masz być posłuszny.
 • Oczekiwania osoby - mogę być posłuszny.
 • a więc relacja jest niesymetryczna, z dwóch stron widziana zupełnie inaczej.
 
O posłuszeństwie uwaga
Masz być poszluszny
Mogę być posłuszny.
 
Relacja niesymetryczna! Uwaga
 
 
 
 
 
 
 
 
00:52:00 Łk 15:31

A on mu odpowiedział: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystkie moje dobra należą do ciebie. 


00:53:12 Rdz 1:26-28

26 Potem Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa; niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi. 27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył; stworzył ich mężczyzną i kobietą.  28 I Bóg błogosławił im. Potem Bóg powiedział do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim, i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi.


00:58:14 Mt 28:18

Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. 


00:59:26 Obj 19:16

A na szacie i na biodrze ma wypisane imię: Król królów i Pan panów. 

 

 

Król którzy nie korzysta w władzy Jezusa udaje ze jest królem, jest uzurpatorem. I jak się Jezus pojawi to będzie uciekał.

Prawdziwy król ma króla - Jezusa.

 

 

 

 


01:02:43 Ps 95:3-7

3 PAN bowiem jest wielkim Bogiem i wielkim Królem nad wszystkimi bogami.  4 W jego rękach są głębiny ziemi i jego są szczyty gór.  5 Jego jest morze, bo on je uczynił, i jego ręce ukształtowały suchy ląd.  6 Chodźcie, oddajmy pokłon i padajmy przed nim; klęknijmy przed PANEM, naszym Stwórcą.  7 On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem jego pastwiska i owcami jego rąk. Dzisiaj, jeśli jego głos usłyszycie; 

 

Wiec diabeł nie jest władca świata... bo został osądzony. Szatan korzystał bo ukradł człowiekowi władzę nad ziemią.

 

 

 


01:05:40 Ps 74:10-14

10 Jak długo, Boże, przeciwnik będzie urągać? Czy wróg będzie wiecznie bluźnił przeciwko twemu imieniu?  11 Dlaczego cofasz swoją rękę i swojej prawicy z zanadrza nie wyjmujesz?  12Przecież ty, Boże, jesteś moim Królem od dawna, ty dokonujesz zbawienia na ziemi.  13 Ty swoją mocą rozdzieliłeś morze, zmiażdżyłeś głowy smoków w wodach.  14 Ty skruszyłeś głowy Lewiatana, dałeś go na pokarm mieszkańcom pustyni. 


01:06:53 Ps 74:20;22

20 Zważ na twoje przymierze, bo ciemne zakątki ziemi pełne są siedlisk przemocy.  22 Powstań, Boże, broń swojej sprawy; pamiętaj o zniewadze, którą co dzień wyrządza ci głupiec.


01:08:35 Ps 47:1-9

1 Przewodnikowi chóru. Psalm dla synów Korego. Klaszczcie w dłonie, wszystkie narody, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem. 2 Gdyż PAN Najwyższy budzi grozę, jest wielkim Królem nad całą ziemią. 3 Podda nam ludzi i narody pod nasze stopy.  4Wybrał nam nasze dziedzictwo, chlubę Jakuba, którego umiłował. Sela.  5 Wstąpił Bóg wśród okrzyków, PAN przy dźwięku trąby.  6 Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie; śpiewajcie naszemu Królowi, śpiewajcie.  7 Bóg bowiem jest Królem całej ziemi, śpiewajcie pieśni pouczające.  8 Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. 9 Władcy narodów zebrali się z ludem Boga Abrahama, bo do Boga należą tarcze ziemi; on jest wielce wywyższony.


01:12:20 1Kor 15:24-25

24 A potem będzie koniec, gdy przekaże królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. 25 Bo on musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. 


01:20:05 Ez 16:8-13

8 A gdy przechodziłem obok ciebie i spojrzałem na ciebie, oto był to twój czas, czas miłości, rozciągnąłem połę swojej szaty na ciebie i zakryłem twoją nagość, związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze, mówi Pan BóG. I stałaś się moja.  9Potem obmyłem cię wodą, zmyłem z ciebie twoją krew i namaściłem cię olejkiem.  10 Następnie przyodziałem cię szatą haftowaną, włożyłem ci buty z kosztownej skóry, opasałem bisiorem i okryłem cię jedwabiem.   11 Przystroiłem cię klejnotami, włożyłem bransolety na twoje ręce i złoty łańcuch na szyję.  12 Włożyłem wisiorek na twoje czoło, kolczyki w twoje uszy i ozdobną koronę na twoją głowę.  13 Tak zostałaś przystrojona złotem i srebrem, a twoje szaty były z bisioru, jedwabiu i z tkaniny haftowanej; jadałaś najlepszą mąkę, miód i oliwę. Byłaś bardzo piękna i tak ci się powodziło, że stałaś się królestwem. 


01:25:43 Ez 16:14-21

14 Twoja sława rozeszła się wśród narodów z powodu twojej piękności. Była bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na ciebie, mówi Pan BóG.  15 Ale zaufałaś swojej piękności i uprawiałaś nierząd, będąc tak sławna; uprawiałaś nierząd z każdym, kto przechodził. Jemu się oddawałaś.  16Nabrałaś swoich szat i uczyniłaś sobie wyżyny o rozmaitych barwach, i na nich uprawiałaś nierząd, co nigdy więcej nie przyjdzie ani czego nigdy więcej nie będzie.  17 Ponadto nabrałaś swoich pięknych klejnotów z mojego złota i srebra, które ci dałem, uczyniłaś sobie posągi mężczyzn i uprawiałaś z nimi nierząd.  18 Wzięłaś też swe haftowane szaty i odziałaś je, kładłaś przed nimi moją oliwę i moje kadzidło;  19 Nawet mój chleb, który ci dałem, najlepszą mąkę, oliwę i miód, którymi cię karmiłem, kładłaś przed nimi jako miłą woń. Tak było, mówi Pan BóG.  20 Brałaś też swoich synów i swoje córki, które mi urodziłaś, i składałaś je im w ofierze na pożarcie. Czy za mało było twojego nierządu? 21 Zabijałaś przecież moje dzieci i oddawałaś je, aby przenoszono je przez ogień dla bożków.


01:29:23 Obj 19:6-9

6 I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos wielu wód, i jakby głos potężnych gromów mówiących: Alleluja, bo objął królestwo Pan Bóg Wszechmogący.  7 Cieszmy się i radujmy, i oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele Baranka, a jego małżonka się przygotowała.  8 I dano jej ubrać się w bisior czysty i lśniący, bo bisior to sprawiedliwość świętych.  9 I powiedział mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną Baranka. I powiedział mi: To są prawdziwe słowa Boga.


01:44:34 Rz 5:16-19

16 A z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu, ale dar łaski z powodu wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu.  17 Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.  18 Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie.  19 Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi. 


01:55:09 Mt 13:52

A on powiedział do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który jest pouczony o królestwie niebieskim, podobny jest do gospodarza, który wydobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. 


Kategorie: _blog


Słowa kluczowe: tajemny plan, miłość, królestwo


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.