25 czerwca 2018 (poniedziałek), 16:58:58

Piękno

Michał Ż. z Krakowa podaje mi jedną piękną definicję.

Definicja:
Piękno to obraz doskonałości Boga w stworzeniu.

Inne definicje:

  1. W słowniku PWN:
    piękno - zespół cech, który sprawia, że coś się podoba.
  2. W Wiki:
    piękno – pozytywna właściwość estetyczna bytu wynikająca z zachowania proporcji, harmonii barw, dźwięków, stosowności, umiaru i użyteczności, odbierana przez zmysły. Istnieje piękno idealne, duchowe, moralne, naturalne, cielesne, obiektywne i subiektywne.

Rozważania:

  • Od dawna uważam, że etyka i estetyka są w stosunku do siebie ortogonalne. W tej definicji udaje się je jednak połączyć poprzez osobę Stwórcy, co sugeruje, że ortogonalne nie są.
  • Przypomnę: dobro to stan rzeczy, w którym Bóg chce aby się one znajdowały.
  • Szatan jest ponoć najpiękniejszym z wszystkich stworzeń. Najpięknieszy, a mimo to (a może dlatego) upadł chcą wejść na miejsce Stwórcy, które jako stworzeniu się nie należy.

Kategorie: fiki, zabawa w słowa, fikipedia, fikisłowa


Słowa kluczowe: piękno, estetyka, dobro


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.