22 sierpnia 2018 (środa), 12:05:05

Czy 10 przykazań jest 10?

Po raz kolejny mam okazję policzyć sobie do 10 by sprawdzić czy w 10 przykazaniach jest 10 przykazań. Okazja bierze się z tego, że czytając wspólnie Księgę Wyjścia doszliśmy do rozdziału 20, a wiadomo, że właśnie tam Dekalog po raz pierwszy jest zapisany.

Zadanie dla studiujących:

 • Przeczytać uważnie 20 wersów z rozdział 20 z Księgi Wyjścia (Exodus albo jak kto woli Druga Księga Mojżeszowa)
 • Podzielić na jakieś swoje, semantyczne części, spróbować wyodrębnić to, co można nazwać przykazaniami. Podział można zrobić na różne sposoby: skierować i pociąć na kawałki, zaznaczać kolorami (lepiej na ksero niż na Biblii), wydrukować sobie i podzielić na akapity, zrobić tabelkę w Wordzie albo innym edytorze.... 
 • Ponumerować po swojemu.
 • Zrobić to samu z tekstem dekalogu zawartym w Księdze Powtórzonego Prawa, w rozdziale 5 wersy do 22 (Deuteronominum albo Piąta Księga Mojżeszowa)
 • Porównać z tym, co nam się wydawało, że o Dekalogu wiemy. Przemyśleć
 • Porównać swoje przemyślenia z tym, co myśli o tym świat w postaci artykułu w Wikipedii -> https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekalog 
 • Używają jak najmniej słów stworzyć swoją parafrazę dekalogu, swoją wersję "katechizmową", czyli taką do zapamiętania. Ma być czytalna, zrozumiała w dzisiejszym języku, krótka, do nauczenia się i do opowiedzenia innym.
 • I jeszcze nieco dodatków:
  • przypomnieć sobie łacińskie nazwy ksiąg Pięcioksięgu
  • przypomnieć sobie hebrajskie nazwy ksiąg Pięcioksięgu

A teraz moje rozwiązanie

Tym razem używam przekładu pastora Piotra Zaręby (EIB) bo w grupie osób, z którą to ćwiczymy tego przekładu używa się najczęściej.

Treść wg. Wj 20:1-20 eib Treść wg. Pwt 5:1-22 eib Analiza

(1) Oto słowa, które przekazał Bóg:

(1) Mojżesz zwołał całego Izraela i powiedział: Słuchaj, Izraelu, ustaw i praw, które Ja dziś ogłaszam w twojej obecności. Nauczcie się ich i dopilnujcie, aby je stosować. (2) PAN, nasz Bóg, zawarł z nami przymierze na Horebie. (3) Zawarł je nie z naszymi ojcami. PAN zawarł to przymierze z nami — z nami wszystkimi, którzy tu dziś jesteśmy żywi. (4) PAN rozmawiał też z wami twarzą w twarz, na górze, przemawiał spośród płomieni. (5) Ja w tym czasie stałem pomiędzy PANEM a wami, by obwieszczać wam Słowo PANA, gdyż baliście się ognia i nie wstąpiliście na górę.  Zawiązanie akcji

(2) Ja jestem PAN, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie oddawaj czci innym bogom obok Mnie.

(6) Ja jestem PAN, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (7) Nie będziesz miał innych bogów obok Mnie. #1.

(4) Nie rzeźb sobie bóstw ani nie czyń żadnych wyobrażeń czegokolwiek, co jest wysoko na niebie albo nisko na ziemi, albo głęboko w wodzie. (5) Nie składaj temu pokłonów ani nie oddawaj czci, ponieważ Ja, PAN, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy Mnie odrzucają, (6) a okazuję łaskę tysięcznym pokoleniom tych, którzy Mnie kochają i przestrzegają moich przykazań.

(8) Nie czyń sobie bóstw, żadnych wyobrażeń czegokolwiek, co jest wysoko na niebie, nisko na ziemi albo głęboko w wodzie. (9) Nie składaj im pokłonów ani nie oddawaj czci, ponieważ Ja, PAN, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy Mnie nienawidzą, (10) a okazuję łaskę tysięcznym pokoleniom — tych, którzy Mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. #2. 

(7) Nie używaj imienia PANA, twojego Boga, nadaremnie, gdyż PAN nie pozostawi bez kary tego, kto używa Jego imienia nadaremnie.

(11) Nie używaj imienia JHWH, twojego Boga, nadaremnie, gdyż JHWH nie pozostawi bez kary tego, kto nadużywa Jego imienia. #3.
(8) Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. (9) Pracuj sześć dni i wtedy wykonuj wszelką swoją pracę, (10) ale siódmy dzień przeznacz na szabat dla PANA, twojego Boga. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie twoich bram. (11) Czyń tak dlatego, że PAN tworzył niebo i ziemię, i morze, wraz ze wszystkim, co w nich jest, przez sześć dni, a siódmego dnia — odpoczął. Właśnie dlatego PAN pobłogosławił dzień szabatu i wyróżnił go wśród pozostałych. (12) Przestrzegaj dnia szabatu. Święć go tak, jak rozkazał ci PAN, twój Bóg. (13) Pracuj sześć dni, wtedy wykonuj wszelką swoją pracę, (14) ale siódmy dzień przeznacz na szabat dla PANA, twojego Boga. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydlę, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie twoich bram. Niech odpocznie twój sługa i twoja służąca, podobnie jak ty. (15) Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. Wyprowadził cię stamtąd PAN, twój Bóg, mocną ręką z podniesionym ramieniem. Dlatego nakazał ci PAN, twój Bóg, obchodzić dzień szabatu. #4. 

(12) Szanuj swojego ojca i matkę, by dzięki temu długo żyć na ziemi, którą PAN, twój Bóg, ci daje.

(16) Szanuj swojego ojca i swoją matkę, tak jak przykazał ci PAN, twój Bóg, by dzięki temu długo żyć na ziemi i cieszyć się powodzeniem w ziemi, którą daje ci PAN, twój Bóg.

#5.

(13) Nie morduj. 

(17) Nie morduj. #6.

(14) Nie cudzołóż. 

(18) Nie cudzołóż. #7. 
(15) Nie kradnij. (19) Nie kradnij. #8. 
(16) Nie poświadczaj nieprawdy przeciw swojemu bliźniemu. (20) Nie poświadczaj nieprawdy przeciw swojemu bliźniemu. #9. 
(17) Nie pożądaj domu swojego bliźniego ani żony swojego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego bydlęcia, ani jego osła, ani czegokolwiek, co do niego należy. (21) Nie pożądaj żony swojego bliźniego, nie pragnij domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego bydlęcia, ani jego osła, ani czegokolwiek, co do niego należy. #10. 

(18) Wszyscy ludzie byli świadkami grzmotów i błyskawic, dźwięków rogu i dymiącej góry — to wszystko napełniło ich strachem. Pełni lęku, trzymali się z daleka. (19) Prosili nawet Mojżesza: Ty rozmawiaj z nami. Będziemy cię słuchać. Niech nie rozmawia z nami Bóg, abyśmy nie pomarli! (20) Nie bójcie się — odpowiedział Mojżesz. — Bóg przybył do was, aby was doświadczyć. Przyszedł wywołać w was bojaźń przed Nim, abyście nie grzeszyli.

(22) Słowa te wypowiedział PAN donośnym głosem do całego waszego zgromadzenia na górze, spośród płomieni, chmury i gęstego obłoku — i nic nie dodał. Spisał je zaś na dwóch kamiennych tablicach, które mi przekazał.

 Zakończenie akcji.

Obserwacje:

 • Czy pierwsze zdanie, przedstawienie się Boga można przykleić do pierwszego polecenia? Tak, tak robię.
 • Czy drugie (nie rzeźb) należy oddzielić od pierwszego (nie będziesz miał) - tak, bo to pierwsze opisuje postawę, a drugie konkretne działanie, podobnie jak te poniżej, również zaczynające się od nie.
 • Przykazań powinno wyjść 10 skoro kawałek dalej czytamy o kamiennych tablicach:

Pwt 10:1-11 eib

(1) W tym czasie PAN powiedział do mnie: Wyciosaj sobie dwie kamienne tablice, takie jak poprzednie, i wejdź do Mnie na górę; sporządź też sobie drewnianą skrzynię. (2) Gdy przyjdziesz, wypiszę na tych tablicach słowa, które były na poprzednich, potłuczonych przez ciebie, a ty włożysz te tablice do skrzyni. (3) Sporządziłem więc skrzynię z akacjowego drewna i wyciosałem dwie kamienne tablice — takie jak poprzednie. Wziąłem je z sobą i udałem się na górę. (4) Tam PAN wypisał na nich to samo, co na poprzednich, Dziesięć Przykazań, które wcześniej nadał wam na górze, przemawiając spośród płomieni, w dniu zgromadzenia. Gdy otrzymałem wypisane tablice, (5) wyruszyłem z powrotem, tablice zaś umieściłem w przygotowanej przeze mnie skrzyni. Umieściłem je tam, tak jak polecił mi PAN.


Kategorie: _blog, studium biblii


Słowa kluczowe: dekalog, 2M, Ex, Ex20, 2M20, lekcja


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.