29 grudnia 2018 (sobota), 12:13:13

Przypomnienie nauki apostolskiej po śmieci Alinki

Siostry i bracia.

Alina zasnęła a więc jest okazja aby przypomnieć sobie doniosłe i dogmatyczne prawdy odnośnie losu ludzi, którzy umierają!

Przypomnijmy sobie - abyśmy się nie smucili jak ci wszyscy ludzie wokół nas, którzy gdy ktoś odchodzi są przerażeni nie mając w sobie nadziei.

Pamiętajmy, że jak wierzymy, że nasz Pan, Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg - przez naszego Pana - poprowadzi wraz z Nim tych, którzy w Nim zasnęli. To jest ważne! To jest ważne, bo tak nauczał apostoł Paweł, podając tą naukę nie od siebie, ale jako Słowo Pańskie.

Pamiętajmy też, że my nie wyprzedzimy tych, którzy już odeszli bo gdy Pan przyjdzie, gdy zstąpi z nieba czyniąc to na rozkaz Boga, przy głosach anioła i dźwiękach trąby wtedy nasi zmarli powstaną! Tak! Powstaną, a wtedy też my (o ile dożyjemy tej chwili) będziemy pochwyceni w obłoki aby razem z nimi wyjść na spotkanie nadchodzącego Pana. Potem już zawsze razem z nimi i razem z Nim będziemy.

Tak wierzymy, więc dodawajmy sobie otuchy tymi słowami się zachęcając. A jak nie pasuje Wam moja parafraza to zobaczcie w swoich Bibliach, jak zapisał to apostoł Paweł, w liście do Tesaloniczan, w rozdziale 4, gdzieś pod koniec.

A piszę to abyśmy nie naśladowali świata i jego obyczajów, ale mając Ducha byli solą tej ziemi i zachowywali się godnie wobec śmierci bliskich nam ludzi. 


Kategorie: _blog


Słowa kluczowe: alina, 1tes4, śmierć


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.