20 lutego 2019 (środa), 14:33:33

Religia holocaustu

Kolega podesłał mi dobry tekst z 2015 roku, pt: Tajemnice dogmatów zjawiska zwanego religią holocaustu a pochodzący z portalu prawy.pl a moim zdaniem proroctwo Boga na temat holokaustu można znaleźć w Torze, spisane przez Mojżesza:

Jeśli nie będziesz wypełniał wszystkich słów tego Prawa - zapisanych w tej księdze - bojąc się chwalebnego i straszliwego tego Imienia: Pana, Boga swego, Pan nadzwyczajnymi plagami dotknie ciebie i twoje potomstwo, plagami ogromnymi i nieustępliwymi: ciężkimi i długotrwałymi chorobami. Sprawi, że przylgną do ciebie wszystkie zarazy Egiptu: drżałeś przed nimi, a one spadną na ciebie. Także wszystkie choroby i plagi, nie zapisane w księdze tego Prawa, ześle Pan na ciebie, aż cię wytępi. Mała tylko ilość ludzi pozostanie z was, którzyście liczni jak gwiazdy na niebie za to, że nie słuchaliście głosu Pana, Boga swego.

Jak podobało się Panu dobrze czynić wam, rozmnażając was, tak będzie się Panu podobało zniszczyć i wytępić was, i usunąć z powierzchni ziemi, którą idziecie posiąść. Pan cię rozproszy pomiędzy wszystkie narody, od krańca do krańca ziemi, tam będziesz służył obcym bogom drewnianym i kamiennym, których nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie.

Nie zaznasz pokoju u tych narodów ani stopa twej nogi tam nie odpocznie. Da ci tam Pan serce drżące ze strachu, oczy wypłakane z tęsknoty i duszę utrapioną. życie twe będzie u ciebie jakby w zawieszeniu: będziesz drżał dniem i nocą ze strachu, nie będziesz pewny życia. Rano powiesz: Któż sprawi, by nadszedł wieczór, a wieczorem: Któż sprawi, by nadszedł poranek - a to ze strachu, który twe serce będzie odczuwać na widok, jaki stanie przed twymi oczami.

Pan cię odprowadzi okrętami i drogą do Egiptu, o którym ci powiedziałem: Nie będziesz go już oglądać. A kiedy zostaniesz sprzedany twoim wrogom jako niewolnik i niewolnica, nikt cię nie wykupi.

(Piąta Księga Mojżeszowa 28.58-68)

Związek pomiędzy tym proroctwem a holokaustem okryłem czytając książkę Haliny Birenbaum "Nadzieja umiera ostatnia". Autorka takimi słowami z Mojżesza opisywała swoje przeżycia. Czy Żydzi dziś widzą przyczynę tej tragedii w tym, przed czym przestrzegał ich Bóg przez Mojżesza? No właśnie. Może tu jest problem, który zamiast się rozwiązać narośnie - wszak przed nami jeszcze biblijny "Ucisk Jakuba".


A dogmaty? Zachowuję go sobie, bo może się przydać, ale teraz wynotowuję te dogmaty bez komentarza, ale lekko przeredagowując:

Dogmat 1
Losy świata dzielą się na te przed holocaustem i po holocauście.

Dogmat 2
Holocaust jest wydarzenie bez precedensu, centrum historii warunkującej całą rzeczywistość. Cierpienia Żydów mają być według tego dogmatu uniwersalne, wyjątkowe, ogólnoludzkie, obiektywne dla wszystkich, podczas gdy cierpienia innych narodów są subiektywne i odczuwane przez inne narody (...)

Dogmat 3
Holocaust jest zbyt przerażający, by ludzkość mogła go ogarnąć intelektualnie, nieporównywalny z niczym innym. Holocaust jest symbolem ostatecznego zła, ukoronowaniem zbrodni ludzkości na Żydach.

Dogmat 4
Wyjątkowość holocaustu, polega też na tym, że Żydów ograbiono z godności oraz zabijano metodycznie i planowo. Takie potraktowanie żydowskich ofiar stało się dla religii holocaustu fundamentem i uczyniło z holocaustu wydarzenie sakralne.

Dogmat 5
Holocaust był dla zlaicyzowanych Żydów atakiem na samego Boga, bo Żydzi są wybranym przez Boga narodem. W obozach śmierć Żydów była wyrazem śmierci Boga. Dlatego dla religii holocaustu ofiara Żydów jest ważniejsza od ofiary Jezusa. Żydzi stali się przez swą ofiarę mesjaszem naszych czasów. (moja uwaga: to wymaga innego zredagowania, bo jest zrozumiałe tylko dla chrześcijan)

Dogmat 6
Holocaust znosi dotychczasowy stosunek ludzi do Boga, uniezależniający ludzi od Stwórcy (orginalnie: Kreatora, poprawiam). 

Dogmat 7
Cierpienie Żydów musi być trwałym elementem globalnej świadomości, a obozy zagłady - miejscami świętymi. 

Dogmat 8
Za cierpienie Żydów odpowiada cały świat, a szczególnie Polacy i Kościół katolicki, chrześcijaństwo i zachodnia cywilizacja. Według wielu Żydów holocaust wyrasta z chrześcijańskiego antyjudaizmu, powszechnego u wszystkich chrześcijan i wyrosłego z Ewangelii. Dla tego zdaniem wielu Żydów Kościół katolicki, by odpokutować swoje rzekome winy wobec Żydów, swoje rzekome nauczanie pogardy i stygmatyzację Żydów, musi w ramach zadośćuczynienia głosić religię holocaustu i ekskomunikować tych którzy nie przyjęli niesionych przez nią dogmatów.

Dogmat 9
Polacy są biologicznie obciążeni antysemityzmem, który wyssali z mlekiem matek, co wyrażało się podczas II wojny światowej tym, że byli wrogimi obserwatorami holocaustu, za który są rzekomo współodpowiedzialni. Co gorsze dla Polaków, ich winna jest wieczna. Dlatego zdaniem wielu Żydów obozy śmierci mogły powstać tylko w Polsce, kraju wiecznych pogromów. (2019, wypowiedź ministra Izraela: "nie zapomnimy i nie przebaczymy").

Dogmat 10
Żydzi po holocauście nowym i lepszym narodem od tego przed holocaustem. Holocaust wykrystalizował Żydów jako najlepszy i niepowtarzalny naród, biologicznie uszlachetnił Żydów. Żydzi z najdoskonalszych stali się naj najdoskonalszymi.

Dogmat 11
Żydzi w żaden sposób nie przyczynili się do holocaustu. (dopisek: a już na pewno nie wolno o tym gadać, a to, że nie wolno za to Żydów skazywać jest uchwalone specjalną ustawą Knesetu jeszcze w latach 50-tych -> patrz: dr. Ewa Kurek)


Kategorie: polska-izrael, _blog, polityka


Słowa kluczowe: Religia holocaustu, holocaust, naród wybrany, holokaust, Ucisk Jakuba


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.