27 marca 2019 (środa), 11:58:58

Duch Święty a zrozumienie Pisma

#0. Teza

 • Duch Święty był zaangażowany w tworzenie Pisma Świętego, aby więc dobrze je odczytać czytelnik musi czytać to w tym samym duchu, czyli w Duchu Świętym.
 • Nowe narodzenie zmienia rzeczywistość człowieka. Człowiek duchowo martwy zostaje ożywiony, zanurzony w Duchu Świętym, który może w człowieku zamieszkać. Jak ten fakt ma się do odczytywania oczami, i rozumienia rozumem Pism? Bardzo! Nowe narodzenie jest tu kluczowe.

#1. Dlaczego Żydzi nie rozumieją Pism

Nauka apostolska apostoła Pawła:

(13) (...) Mojżesz, który kładł sobie na twarz zasłonę, aby synowie Izraela nie wpatrywali się w koniec tego, co miało przeminąć. (14) Lecz ich umysły zostały zaślepione; aż do dziś bowiem przy czytaniu Starego Testamentu ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż jest usuwana w Chrystusie(15) I aż do dziś, gdy Mojżesz jest czytany, zasłona leży na ich sercu. 

(16) Gdy jednak nawrócą się do Pana, zasłona zostanie zdjęta(17) Pan zaś jest tym Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność. (18) Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana.
(2Kor 3:13-18 ubg)

Wnioski:

 • Żydzi przy czytaniu Starego Testamentu mają zasłonę, która może być odsłonięta dopiero w Chrystusie, gdy się nawrócą.
 • Moja obserwacja:
  • Religijni Żydzi nie znają Tory. Znają przepisy, praktykują je ale w ich działaniu nie widać bliskości z tym Bogiem, którego opisuje Tora, a który obcował i chce dalej obcować ze swoim ludem, z Izraelem.
  • Żydzi niektórych rzeczy z Starego Testamentu (Tanach) nie znają bo nie czytają. Przypuszczam, że 53 rozdział Izajasza nie jest czytany, podobno (nie sprawdziłem) księga Daniela będąc wskazująca na Jezusa jako Mesjasza też nie.
  • Modne od niedawna zapatrzenie się chrześcijan w Żydów uważam za zwiedzenie. Źle oceniam te bajki o "Starszych braciach w wierze" (raczej w niewierze), no chyba, że (i takie rzeczy widziałem) jakiś ortodoksyjny się nawraca i widzi Jezusa w Starym Testamencie potrafiąc jednocześnie to wyłożyć. Tak - takie coś widziałem i wiem, jakim błogosławieństwem dla Kościoła jest wyjaśnienie Świąt Pańskich czy Księgi Rut, albo jak chrześcijańska jest Księga Hioba.

 #2. Apostołowie zrozumieli Pisma, gdy im Pan Jezus wyjaśnił, otworzył oczy, a potem dał Ducha

Ewangelista Łukasz:

(13) A tego samego dnia dwaj z nich szli do wioski zwanej Emmaus, która była oddalona o sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. (14) I rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się stało. (15) A gdy tak rozmawiali i wspólnie się zastanawiali, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. (16) Lecz ich oczy były zakryte, żeby go nie poznali.
(17) I zapytał ich: Cóż to za rozmowy prowadzicie między sobą w drodze? Dlaczego jesteście smutni? (18)A jeden z nich, któremu było na imię Kleofas, odpowiedział mu: Czy jesteś tylko przychodniem w Jerozolimie i nie wiesz, co się tam w tych dniach stało? (19) I zapytał ich: O czym? A oni mu odpowiedzieli: O Jezusie z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i całym ludem; (20) Jak naczelni kapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali.
(21) A my spodziewaliśmy się, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. (22) Nadto niektóre z naszych kobiet zdumiały nas: były wcześnie rano przy grobie; (23) A nie znalazłszy jego ciała, przyszły, mówiąc, że miały widzenie aniołów, którzy powiedzieli, iż on żyje. (24) Wówczas niektórzy z naszych poszli do grobu i zastali wszystko tak, jak mówiły kobiety, ale jego nie widzieli.
(25) Wtedy on powiedział do nich: O głupi i serca nieskorego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! (26) Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały? (27) I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich Pismach.
(28) I zbliżyli się do wsi, do której szli, a on zachowywał się tak, jakby miał iść dalej. (29) Lecz oni go przymusili, mówiąc: Zostań z nami, bo zbliża się wieczór i dzień się już kończy. Wszedł więc, aby z nimi zostać. (30) A gdy siedział z nimi za stołem, wziął chleb, pobłogosławił i łamiąc, podawał im. (31) Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu.
(32) I mówili między sobą: Czy nasze serce nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i otwierał nam Pisma? (33) A wstawszy o tej godzinie, wrócili do Jerozolimy i (...)
(Łk 24:13-36 ubg)

Obserwacja:

 • początkowo oczy ich były zakryte - nie rozpoznali go!
 • Jezus wykładał im, co było o nim napisane w wszystkich Pismach.

 I dalej, gdy już wrócili do Jerozolimy i spotkali się z pozostałymi uczniami:

(33) (...) wrócili do Jerozolimy i zastali zgromadzonych jedenastu i tych, którzy z nimi byli.
(34) Ci mówili: Pan naprawdę zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi.
(35) Oni zaś opowiedzieli, co się stało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba.
(36) A gdy to mówili, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział do nich: Pokój wam.
(37) A oni się zlękli i przestraszeni myśleli, że widzą ducha.
(38) I zapytał ich: Czemu się boicie i czemu myśli budzą się w waszych sercach? (39) Popatrzcie na moje ręce i nogi, że to jestem ja. Dotknijcie mnie i zobaczcie, bo duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam.
(40) Kiedy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. (41) Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i dziwili się, zapytał ich: Macie tu coś do jedzenia? (42) I podali mu kawałek pieczonej ryby i plaster miodu. (43) A on wziął i jadł przy nich. (44) Potem powiedział do nich: To są słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co jest o mnie napisane w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. (45) Wtedy otworzył ich umysły, żeby rozumieli Pisma.
(Łk 24:33-45 ubg)

Obserwacja:

 • Jezus otworzył umysłu uczniów aby rozumieli Pisma.
 • Ciekawe, czy również tym dwóm, którym wcześniej (.27) wyjaśniał Pisma w drodze do Emaus, a którzy wcześniej (.16) mieli oczy zakryte.

#99. Kolejne fragmenty Pisma

opisać !!!! opracować....


Kategorie: _blog, teologia


Słowa kluczowe: pismo, pismo święte, sola scriptura, dz17, 2tm3


Komentarze: (1)

hammoleket, March 28, 2019 20:00 Skomentuj komentarz


Apostol Pawel pisze ..Czy Bog odrzucil swoj lud .Bynajmniej.Przeciez i ja jestem Izraelita z potomstwa Abrahama z pokolenia Beniamina. Dalej w liscie do Rzymian roz. 11 pisze ..zatwardzialosc przyszla na czesc Izraela do czasu az poganie w pelni wejda. i w ten sposob bedzie zbawiony caly Izrael jak napisano..przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwroci bezboznosc od Jakuba. Jak mowi Pismo..nieodwolalne sa bowiem dary i powolania Boze.

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.