14 kwietnia 2019 (niedziela), 20:08:08

Katedra - Wycinanki z Memlinga

2019-04-15_155535191510#1. Wczoraj wieczorem paliła się katedra w Paryżu i dlatego dziś piszę tą notkę.

#2. O budowlach sakralnych warto wiedzieć to:

W trakcie rozmowy Jezusa z Samarytanką, gdy Jezus delikatnie dotknął problemu jej grzechu ta zgrabnie uciekła w dyskusję o religii:

Powiedziała mu: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. (20) Nasi ojcowie na tej górze czcili Boga, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy go czcić.
(21) Jezus powiedział do niej: Kobieto, wierz mi, że nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca. (22) Wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów. (23) Ale nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec szuka takich, którzy będą go czcić. (J4:19-23 ubg)

Wnioski: mamy już dni, w których nie czci się Boga ani na tym miejscu, ani nawet w Jerozolimie, która była przez Boga upatrzonym do tego miejscem, gdyż to Świątynia Jerozolimska była jedyną budowlą zbudowaną zgodnie z zaleceniami Boga aby sprawować tam Jego kult. Wszystkie inne budowle religijne to wymysły ludzi na temat czczenia Boga, a więc budowle obarczone dużym potencjałem błędu.

Świątynia Jerozolimska podobała się Bogu, ale do czasu, gdyż na kilka dni przed tym jak Jezus złożył Bogu ofiarę z siebie powiedział:

(1) A Jezus wyszedł ze świątyni i oddalił się. I podeszli do niego jego uczniowie, aby pokazać mu zabudowania świątynne. (2) Lecz Jezus powiedział do nich: Czyż nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. (Mt 24:1-2 ubg)

No i w 70 roku stało się - zburzono Świątynię Jerozolimską, budowlę, która trwała prawie 1000 lat! Stało się tak dlatego, że przestała być potrzebna, a ludzie, zamiast zrobić z niej muzeum nadal jej używali tak jakby ofiara Jezusa nie została przyjęta.

#3. Memling wejście do nieba oddał jako wejście do katedry:

I nawet pięknie oddał sklepienie, takie typowe dla gotyckich katedr (późne średniowiecze).

#4. Inne Wycinanki z Memlinga są tu http://wojtek.pp.org.pl/temat/lista/wycinanki%20z%20memlinga


Kategorie: _blog, wycinanki z memlinga, obrazy


Słowa kluczowe: biblia, memling, katedra


Komentarze: (1)

MG, April 18, 2019 09:25 Skomentuj komentarz


Ważne uzupełnienie:

1 List do Koryntian 3:16-17

316 Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 

17 Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.