17 maja 2019 (piątek), 14:42:42

Biblijne dowody na przyszłą świątynię

Cztery miejsca w Piśmie, sugerujące, że Świątynia Jerozolimska zaistnieje:

#1. Proroctwo Daniela o Mesjaszu, z rozdziału 9

Pod koniec proroctwa czytamy:

Nadejdzie książę (...) (27) utrwali przymierze dla wielu w ciągu jednego tygodnia. A około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara pokarmowa. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie.

Obserwacja:

 • ofiara krwawa jak i pokarmowa ustanie.
 • ohyda !!!!

#2. Słowa Jezusa o ohydzie spustoszenia Mt 24:15 i Mk 13:14

BT: (15) Gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - kto czyta, niech rozumie - (16) wtedy ci, którzy będą w Judei (...)

UBG: (15) Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym (kto czyta, niech rozumie) (16) wtedy ci, którzy będą w Judei, niech (...)

MK 13:14 UBG: (14) Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą tam, gdzie stać nie powinna (kto czyta, niech rozumie), wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry;

Obserwacja:

 • Jezus wiedział, że będzie "miejsce święte" - nic dziwnego, w Jego czasach było! Ale jednocześnie Jezus mówił, że nie zostanie z niego "kamień na kamieniu" i rzeczywiście, Rzymianie w 70 roku świątynie zburzyli, więc dziś jej nie ma. Ale będzie
 • Jezus mówi, że będzie miejsce święte skoro będzie tam też "ohyda spustoszenia".
 • Jezus zachęca do czytania proroka Daniela (w Mk 13 tłumaczenia za NA28 wycinają tą frazę, w TR jest).

#3.  u apostoła Pawła w 2Tes4:1-4

BT: Dzień Pański nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, (4) który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywane jest Bogiem lub co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem.

UBG:  Dzień Chrystusa (...) bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia (4) który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, tak że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga.

Obserwacja Antchrysta:

 • Nazwany jest człowiekiem grzechu i synem zatracenia.
 • Będzie się sprzeciwiał i wynosił ponad wszystko co nazywane jest Bogiem lub odbiera cześć.
 • Zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg i będzie wykazywał, że jest Bogiem.

 #4 Jan, w Objawieniu widzi świątynie i dostaje polecenie zmierzenia jej Ap 11:1

BT: (1) Potem dano mi trzcinę podobną do mierniczego pręta i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, co wielbią w niej Boga. (2) Pomiń jednak dziedziniec zewnętrzny przybytku. Nie mierz go, ponieważ został oddany poganom. Będą oni deptać święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące.

UBG: (1) I dano mi trzcinę podobną do pręta. I stanął anioł, mówiąc: Wstań i zmierz świątynię Boga i ołtarz oraz tych, którzy w niej oddają pokłon. (2) Lecz dziedziniec zewnętrzny świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż został dany poganom. I będą deptać święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące.

Obserwacje:

 • Będzie świątynia Boża i będzie ołtarz.
 • Będą w niej oddawać Bogu pokłon (wielbić Boga).
 • Świątynia będzie miała dziedziniec zewnętrzny - dany będzie on poganom.

A na koniec pieniążek, ponoć to pół szekli, moneta świątynna.

Kupiłem, żałuję.

 Cyrus-Trump-Coin-Jewish-Temple-Jerusalem-Israel-2018-2 Cyrus-Trump-Coin-Jewish-Temple-Jerusalem-Israel-2018-3


Kategorie: _blog, teologia / eschatologia


Słowa kluczowe: trzecia świątynia, antychryst, świątynia, świątynia jerozolimska


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.