1 października 2019 (wtorek), 16:06:06

Wtorek, nowa klawiatura w MacBook Air i nowe numerki do nauczenia się

Cudownie jest mieć dobrą klawiaturę ....

Do niedawna moje życie było prostsze, bo numery na tablicy rejestracyjnej służbowego samochodu były takie same jak kod pocztowy biura. Ale dziś....

Dziś mam samochód prywatny, w znaczeniu nie służbowy, czyli przerejestrowany i nie pamiętam jego numeru a muszę go wpisywać do parkomatu. Problem. Nie pamiętam też kodu pocztowego do biur, w których pracuję, bo rzadko w nich bywam (a są 3 takie miejsca) i rzadko pracuję.

Wiem, wiem, wiem... Marudzę. Marudzę bo mi wolno. W końcu fejsbook służy również do wyrażania uczuć. A ja dziś mogę, bo się cieszę. Cieszę się a w dodatku mam w moim Mac Book Air _nową_, _działającą sprawnie_ _klawiaturę_. Mam bo nie jest prawdą, jakoby w Macu klawiatury nie dało się wymienić. Da się!

Ponoć należy rozkręcić, rozebrać, coś należy uciąć (jakieś nity), coś wywiercić i nagwintować pod nowe śrubki i już. Da się! Mam nową klawiaturę, więc nie muszę już za każdym razem, gdy chcę użyć cyfry od 1-6 robić ctrl-C i ctrl-V (dokładnie to cmd-v) ze specjalnie na tą okazję przygotowanego pliku. Co więcej - mogę sobie swobodnie takie głupoty na blogu i fejsie wypisywać.

Do zapamiętania: klawiaturę w Macu da się wymienić. Baterie też! i szybkę w iPadzie 3 - ale to dopiero mnie czeka.


Kategorie: _blog


Słowa kluczowe: air, apple, macbook air, macbook


Komentarze: (1)

wojtek, September 28, 2023 09:24 Skomentuj komentarz


Important Shortcut Keys for Computer  

CTRL+A. . . . . . . . . . . . . . . . . Select All

CTRL+C. . . . . . . . . . . . . . . . . Copy

CTRL+X. . . . . . . . . . . . . . . . . Cut

CTRL+V. . . . . . . . . . . . . . . . . Paste

CTRL+Z. . . . . . . . . . . . . . . . . Undo

CTRL+B. . . . . . . . . . . . . . . . . Bold

CTRL+U. . . . . . . . . . . . . . . . . Underline

CTRL+I . . . . . . . . . . . . . . . . . Italic

F1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Help

F2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rename selected object

F3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Find all files

F4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opens file list drop-down in dialogs

F5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Refresh current window

F6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shifts focus in Windows Explorer

F10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activates menu bar options

ALT+TAB . . . . . . . . . . . . . . . . Cycles between open applications

ALT+F4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Quit program, close current window

ALT+F6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Switch between current program windows

ALT+ENTER. . . . . . . . . . . . . . Opens properties dialog

ALT+SPACE . . . . . . . . . . . . . . System menu for the current window

ALT+¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . opens drop-down lists in dialog boxes

BACKSPACE . . . . . . . . . . . . . Switch to the parent folder

CTRL+ESC . . . . . . . . . . . . . . Opens Start menu

CTRL+ALT+DEL . . . . . . . . . . Opens task manager, reboots the computer

CTRL+TAB . . . . . . . . . . . . . . Move through property tabs

CTRL+SHIFT+DRAG . . . . . . . Create shortcut (also right-click, drag)

CTRL+DRAG . . . . . . . . . . . . . Copy File

ESC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cancel last function

SHIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . Press/hold SHIFT, insert CD-ROM to bypass auto-play

SHIFT+DRAG . . . . . . . . . . . . Move file

SHIFT+F10. . . . . . . . . . . . . . . Opens context menu (same as right-click)

SHIFT+DELETE . . . . . . . . . . . Full wipe delete (bypasses Recycle Bin)

ALT+underlined letter . . . . Opens the corresponding menu

PC Keyboard Shortcuts

Document Cursor Controls

HOME . . . . . . . . . . . . . . to the beginning of the line or far left of field or screen

END . . . . . . . . . . . . . . . . to end of line, or far right of field or screen

CTRL+HOME . . . . . . . . to the top

CTRL+END . . . . . . . . . . to the bottom

PAGE UP . . . . . . . . . . . . moves document or dialog box up one page

PAGE DOWN . . . . . . . . moves document or dialog down one page

ARROW KEYS . . . . . . . move focus in documents, dialogs, etc.

CTRL+ > . . . . . . . . . . . . next word

CTRL+SHIFT+ > . . . . . . selects a word

Windows Explorer Tree Control

Numeric Keypad * . . . Expand all under the current selection

Numeric Keypad + . . . Expands the current selection

Numeric Keypad – . . . Collapses current selection

¦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Expand current selection or go to first child

‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Collapse current selection or go to parent

Special Characters

‘ Opening single quote . . . alt 0145

’ Closing single quote . . . . alt 0146

“ Opening double quote . . . alt 0147

“ Closing double quote. . . . alt 0148

– En dash. . . . . . . . . . . . . . . alt 0150

— Em dash . . . . . . . . . . . . . . alt 0151

… Ellipsis. . . . . . . . . . . . . . . . alt 0133

• Bullet . . . . . . . . . . . . . . . . alt 0149

® Registration Mark . . . . . . . alt 0174

© Copyright . . . . . . . . . . . . . alt 0169

™ Trademark . . . . . . . . . . . . alt 0153

° Degree symbol. . . . . . . . . alt 0176

¢ Cent sign . . . . . . . . . . . . . alt 0162

1⁄4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alt 0188

1⁄2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alt 0189

3⁄4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alt 0190

PC Keyboard Shortcuts

Creating unique images in a uniform world! Creating unique images in a uniform world!

é . . . . . . . . . . . . . . . alt 0233

É . . . . . . . . . . . . . . . alt 0201

ñ . . . . . . . . . . . . . . . alt 0241

÷ . . . . . . . . . . . . . . . alt 0247

File menu options in the current program

Alt + E Edit options in the current program

F1 Universal help (for all programs)

Ctrl + A Select all text

Ctrl + X Cut selected item

Shift + Del Cut selected item

Ctrl + C Copy selected item

Ctrl + Ins Copy selected item

Ctrl + V Paste

Shift + Ins Paste

Home Go to the beginning of the current line

Ctrl + Home Go to bethe ginning of the document

End Go to end of the current line

Ctrl + End Go to end of the document

Shift + Home Highlight from the current position to the beginning of the line

Shift + End Highlight from the current position to the end of line

Ctrl + f Move one word to the left at a time

Ctrl + g Move one word to the right at a time

MICROSOFT® WINDOWS® SHORTCUT KEYS

Alt + Tab Switch between open applications

Alt +

Shift + Tab

Switch backward between open

applications

Alt + Print

Screen

Create a screenshot for the current program

Ctrl + Alt + Del Reboot/Windows® task manager

Ctrl + Esc Bring up the start menu

Alt + Esc Switch between applications on the taskbar

F2 Rename selected icon

F3 Start find from desktop

F4 Open the drive selection when browsing

F5 Refresh contents

Alt + F4 Close current open program

Ctrl + F4 Close window in the program

Ctrl + Plus

Key

Automatically adjust widths of all columns

in Windows Explorer

Alt + Enter Open properties window of selected icon

or program

Shift + F10 Simulate right-click on selected item

Shift + Del Delete programs/files permanently

Holding Shift

During Bootup

Boot safe mode or bypass system files

Holding Shift

During Bootup

When putting in an audio CD, will prevent

CD Player from playing

WINKEY SHORTCUTS

WINKEY + D Bring desktop to the top of other windows

WINKEY + M Minimize all windows

WINKEY +

SHIFT + M

Undo the minimize done by WINKEY + M

and WINKEY + D

WINKEY + E Open Microsoft Explorer

WINKEY + Tab Cycle through open programs on the taskbar

WINKEY + F Display the Windows® Search/Find feature

WINKEY +

CTRL + F

Display the search for computers window

WINKEY + F1 Display the Microsoft® Windows® help

WINKEY + R Open the run window

WINKEY +

Pause /Break

Open the system properties window

WINKEY + U Open utility manager

WINKEY + L Lock the computer (Windows XP® & later)

OUTLOOK® SHORTCUT KEYS

Alt + S Send the email

Ctrl + C Copy selected text

Ctrl + X Cut selected text

Ctrl + P Open print dialog box

Ctrl + K Complete name/email typed in the address bar

Ctrl + B Bold highlighted selection

Ctrl + I Italicize highlighted selection

Ctrl + U Underline highlighted selection

Ctrl + R Reply to an email

Ctrl + F Forward an email

Ctrl + N Create a new email

Ctrl + Shift + A Create a new appointment to your calendar

Ctrl + Shift + O Open the outbox

Ctrl + Shift + I Open the inbox

Ctrl + Shift + K Add a new task

Ctrl + Shift + C Create a new contact

Ctrl + Shift+ J Create a new journal entry

WORD® SHORTCUT KEYS

Ctrl + A Select all contents of the page

Ctrl + B Bold highlighted selection

Ctrl + C Copy selected text

Ctrl + X Cut selected text

Ctrl + N Open new/blank document

Ctrl + O Open options

Ctrl + P Open the print window

Ctrl + F Open find box

Ctrl + I Italicize highlighted selection

Ctrl + K Insert link

Ctrl + U Underline highlighted selection

Ctrl + V Paste

Ctrl + Y Redo the last action performed

Ctrl + Z Undo last action

Ctrl + G Find and replace options

Ctrl + H Find and replace options

Ctrl + J Justify paragraph alignment

Ctrl + L Align selected text or line to the left

Ctrl + Q Align selected paragraph to the left

Ctrl + E Align selected

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.