15 listopada 2019 (piątek), 19:50:50

Księga Habakuka

Przeczytałem sobie dziś księgę proroka Habakuka. Jest taka w części Biblii zwanej "prorocy mniejsi" ale czy Habakuk był mniejszym to nie wiem.

Księga w duże części traktuje o pysze - a dokładnie o pysze tego świata. Chodzi o taką poważną pychę, taką bezbożną, bluźniącą, taką skierowaną przeciwko Bogu, przeciwko Jego porządkowi na świecie, zasadom, przykazaniom ale też przeciwko Jego ludowi. Ta księga jest o tym i jest ona bardzo, ale to bardzo aktualna na dziś, na obserwację dzisiejszego świata.

To pycha bezbożnych, którzy widząc co potrafi zrobić człowiek człowieka wywyższają, nie tylko nie oddają czci Stwórcy, ale świadomie rozwalają porządki, które inni ludzie działając w posłuszeństwie Boga ustawili na świecie.

A problem wziął się z tłumaczeniem wersetu 1:11 - zobaczmy jak tą myśl oddają inni polscy tłumacze:

BT "Potem nabiera tchu i oddala się; przestępcą jest ten, kto ubóstwia swą siłę"

Pastor Zaręba: "Potem rusza naprzód niczym wiatr, sobie winien, kto za bóstwo miał swą siłę!"

Cylkow: "Tedy przechodzi jako wicher i ciągnie dalej - grzeszy jednak, który własną siłę mieni Bogiem swoim".

UBG: "Wtedy jego duch się odmieni, a wystąpi i zawini, myśląc, że jego moc pochodzi od jego boga".

BW "Potem przechodzą jak burza i mkną dalej, jak ten, kto swoją siłę uważa za boga!"

BW poszła najdalej, no i dobrze. Ubóstwienie człowieka, jego siły, możliwości, rozumu, kreatywności.... a jednocześnie słabość moralna i działania powodujące zniszczenie, cierpienie, głód, wojny.... Czyli człowieczeństwo bez Boga. Świat bez Boga tak właśnie wygląda jak to Habakuk w swoich lamentacjach opisuje.

Ale księga Habakuka to księga pocieszenia. Dobrze pamiętam, że ostatnie wersy śpiewa się w takiej wesołej piosence:

Choćby figi nie zakwitły, a urodzaj winnic znikł,
Oliwy owoc chybiłby, ziemia dała marny plon,
Choćby owce wszystkie wybił ktoś, a w oborach brakłoby krów,
Jednak w Panu radość będę miał,
Jednak w Panu radość będę miał.
Rozraduję się w Bogu zbawienia mego,
Moją siłą jest Pan.

Zaśpiewałem to sobie, potem przypomniałem słuchając różne wersje z YT.


W nocy słuchałem Izajasza, rozdziały od 6 do 10 i tam też jest taka wizja zbuntowanego ludu.


Kategorie: _blog, biblia


Słowa kluczowe: habakuk, ha, radość w panu


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.