26 stycznia 2020 (niedziela), 09:55:55

Zabawa w słowa: Łaska

Bardzo ździwiło mnie, że nie określiłem tego słowa aż do 2020 roku. Naprawiam ten błąd i wpisuję dwie definicje, używane w różnych kulturach religijnych a przy tym bardzo podobne.

Definicja (wersja katolicka):
Łaska to dar darmo dany. 
Definicja (wersja Świadków Jehowy):
Łaska to niezasłużona życzliwość.

Uwagi:

  • Po grecku χαρις Xáris a nasz słownik wyjaśnia jako: życzliwość, przysługa, przychylność.
  • Przekład Biblii Świadków Jehowy (PNŚ) jest konsekwentny i słowo χαρις zawsze tłumaczy na niezasłużoną życzliwość. Bardzo ładnie.
  • Ciekawostką jest, że wśród katolików panuje powszechne wierzenie, że "na łaskę to sobie trzeba zasłużyć" i da się to wierzenie wyjaśnić - wszak nie znają Boga łaskawego i łaski zbawienia, a więc tej najważniejsze nie przeżywają.
  • Łaska nie jest rzeczą, a już na pewno nie jest cieczą, co sugerują frazy "łaskami płynąca" lub "łaski pełna". Przy okazji zauważam, że kult maryjny wykrzywia pojęcie łaski o którą należy uczynkami (paciorkami) wybłagać.

 


Kategorie: zabawa w słowa, _blog, fiki, fikipedia, fikisłowa


Słowa kluczowe: łaska, dar, dar darmo dany, niezasłużona życzliwość, życzliwość


Komentarze: (2)

Robert, August 27, 2020 08:48 Skomentuj komentarz


1. czytanie (1 Kor 1, 1-9)

Pozdrowienie Koryntian i dziękczynienie

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana.

Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was.

Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

Proszę o uważne przeczytanie tego fragmentu. Łaska pochodzi i od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa. Jest taka sama, równoważna. O czym to świadczy? Na każdym miejscu należy wzywać imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, to też tu mamy, a gdzie tu jest że mamy wzywać imienia Jehowy? Starotestamentowe imię Boga jest przez Chrystusa uzupełnione nowym przymiotem które najpełniej wyraża słowo Ojciec czyli miłość, miłosierdzie i łaska którą tu ładnie definiujecie, tylko co z tego jak niewiele z tego rozumiecie. My dobrze wiemy co to jest łaska i właśnie Maryja która jest pełna Łaski w którą obdarzył ją Bóg jest właśnie wyjątkowa bo nikt oprócz Niej nie miał pełni tej Łaski. Jest dziewicą która urodziła Jezusa i dziewicą pozostała po Jego urodzeniu, jest Panną Nienaruszoną bo takie było proroctwo i to jest potwierdzone w Ewangelii. 

Mat(W71), August 27, 2020 18:39 Skomentuj komentarz


Siema,

W zasadzie zgadzam się z tym co napisałeś, ale które słowa jednoznacznie wskazują na równowartość łask?

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.