9 stycznia 2023 (poniedziałek), 10:17:17

Zwierzchności, władze, moce i panowania

Jutro znowu nic nie będę pamiętał po grecku, a tu w Ef 1:21 pojawiają się ....
 • αρχης archēs - zwierzchności, władcy
 • εξουσιας eksousias - władza, moc
 • δυναμεως dynameōs - moc
 • κυριοτητος kyriotētos - panowania, zwierzchności

W Ef 1:21 jest tak:
Ef 1:21 BT5
[ Działanie potęgi i siły boga jest ] (21) ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.
 
Ef 1:21 TPNT
Wyżej nad wszelkie zwierzchności i władze, i moce, i panowania, i wszelkie imię jakie może być wymieniane, nie tylko w tym wieku, ale i w tym nadchodzącym;
 
Ef 1:21 TRO "υπερανω hyperanō Powyżej G5231 WTADV πασης pasēs każdej G3956 WTA-GSF αρχης archēs zwierzchności – władcy G746 WTN-GSF και kai i G2532 WTCONJ εξουσιας eksousias władzy G1849 WTN-GSF και kai i G2532 WTCONJ δυναμεως dynameōs mocy G1411 WTN-GSF και kai i G2532 WTCONJ κυριοτητος kyriotētos panowania – zwierzchności G2963 WTN-GSF και kai i G2532 WTCONJ παντος pantos każdego G3956 WTA-GSN ονοματος onomatos imienia G3686 WTN-GSN ονομαζομενου onomazomenou które jest wymienione – które jest nazywane G3687 WTV-PPP-GSN ου ou nie G3756 WTPRT-N μονον monon jedynie – tylko G3440 WTADV εν en w G1722 WTPREP τω G3588 WTT-DSM αιωνι aiōni wieku G165 WTN-DSM τουτω toutō tym G5129 WTD-DSM αλλα alla ale G235 WTCONJ και kai i G2532 WTCONJ εν en w G1722 WTPREP τω G3588 WTT-DSM μελλοντι mellonti nadchodzącym G3195 WTV-PAP-DSM"
 
 
A w rozdziale 6:12 wygląda to tak
Ef 6:12 BT5
Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich.
 
Ef 6:12 TPNT
Albowiem nie toczymy boju przeciwko krwi i ciału, lecz z władzami, ze zwierzchnościami, z rządcami tego wieku ciemności, z niegodziwymi duchami w niebiosach.
 
Ef 6:12 TRO
οτι hoti gdyż G3754 WTCONJ ουκ ouk nie G3756 WTPRT-N εστιν estin jest G2076 WTV-PXI-3S ημιν hēmin nam G2254 WTP-1DP η G3588 WTT-NSF παλη palē walka – zapasy G3823 WTN-NSF προς prosz G4314 WTPREP αιμα haima krwią G129 WTN-ASN και kai i G2532 WTCONJ σαρκα sarka ciałem G4561 WTN-ASF αλλα alla ale G235 WTCONJ προς pros ze G4314 WTPREP τας tas G3588 WTT-APF αρχας archas zwierzchnościami – władcami G746 WTN-APF προς pros z G4314 WTPREP τας tas G3588 WTT-APF εξουσιας eksousias władzami G1849 WTN-APF προς pros z G4314 WTPREP τους tous G3588 WTT-APM κοσμοκρατορας kosmokratoras rządcami świata G2888 WTN-APM του tou G3588 WTT-GSN σκοτους skotous ciemności G4655 WTN-GSN του tou G3588 WTT-GSM αιωνος aiōnos wieku G165 WTN-GSM τουτου toutoutego G5127 WTD-GSM προς pros z G4314 WTPREP τα ta G3588 WTT-APN πνευματικα pneumatikaduchowymi G4152 WTA-APN της tēs G3588 WTT-GSF πονηριας ponērias niegodziwością (niegodziwościami) G4189 WTN-GSF εν en w G1722 WTPREP τοις tois G3588 WTT-DPN επουρανιοις epouraniois niebiosach G2032 WTA-DPN  

 


Szeol jako osoba

Szeol wydaje się być rodzaju żeńskiego

Szeol - świat podziemny, czy też władcza (zwierzchność) tego świata?

Miejsca sugerujące Szeol jako osobę:

 • Prz 27:28 - Szeol i zniszczenie (otchłań, zatrata) nie mogą się nasycić
 • Iz5:24 - Szeol ukazał swoją gardziel
 • Iz14:9 - Szeol zatrzęsła się (forma żeńska) gdy książę Asyryjski miał umierać
 • Iz 38:18 - Szeol ani Smierć - nie wysławiają Boga
 • Ps 116:3 - Szel ma swoje pęta i pęta

Zeus, Posejdon i Hades - i hebr. Szeol jest zawsze tłumaczony jako Hades.

A jeszcze tartat -


Inne osoby

Wyliczanka:

 1. synowie Boży - tak jak u Hioba - między nimi szatan
 2. Zwierzchności, władze, moce, panowania
 3. Mamona, Los (??) Fatum, Fortuna
 4. duchy (aniołowie) nad narodami
 5. Śmierć, Tartar
 6. Zwierzę, zwierzęta….. a jak się to ma zwierząt, które mają dusze i są w ciałach?
 7. aniołowie posłani do czegoś: wichry, błyskawice, gromy … ale też posłańcy do narodów
  1. ten co walczył w Dn - książę Michał???
  2. ten Gabriel - u Anny, u Zachariasza? kto było u Józefa, kto u Malachiasza
 8. Fatum - coś ma to wspólnego w boginkami, które plotą jakąś sieć, nitki, kłębki
 9. Tyche - (także Przypadek; gr. Τύχη Týchē ‘ślepy przypadek’, ‘ślepy los’, łac. Tyche, Fortuna od fors ‘los’, ‘traf’) – w mitologii greckiej bogini i uosobienie przypadku, „ślepego” losu, szczęścia (pomyślności, powodzenia) i nieszczęścia; opiekunka miast; utożsamiana z rzymską Fortuną.
 10. chaos jest jedna ze zwierzchności.

Kategorie: _blog


Słowa kluczowe: władze, moce, panowania, zwierzchności, demony, anioły, szatan


Komentarze: (2)

wojtek, October 3, 2022 20:11 Skomentuj komentarz


Władzie, Zwierzchności, Panowania i Mode - αρχης, εξουσιας, κυριοτητος, δυναμεως.

wojtek, October 11, 2023 15:02 Skomentuj komentarz


FB, 11 paź 2023.

Kto stoi za Putinem? A za Hamasem? Za Hamasem zapewne Putin. Nie! Putin nie, bo Putin dogadany jest z Izraelem i a Natanjahu to jego kolega. Ale przecież Netanjahu jest marionetką Amerykanów i zapewnię Trump, albo inny Biden....

I tak można dociekać godzinami, a jeżeli się przyjmie, że wszystko toczy się tylko tu na ziemi to jedyną obroną są teorie spiskowe, że to wszystko papież, albo jezuici, i 33 stopień masoństwa ...

Ale jeżeli nie jest się materialistą, wierzy w świat duchowy to polecam przypatrzenie się 4 greckim słowom:

αρχης archēs - zwierzchności, władcy
εξουσιας eksousias - władza, moc
δυναμεως dynameōs - moc (bardziej fizyczna)
κυριοτητος kyriotētos - panowania, zwierzchności

I ważna informacja: Pan Jezus jest ponad tym wszystkim. I to jest fajne, bo fajnie jest wiedzieć, że w tym konflikcie, nie - w tych konfliktach jestem w organizacji kogoś kto to kontroluje.

(List do Efezjan)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.